Annonce

Debat: Forældrefremmedgørelse skal stoppes før barnet tager skade

Folketingets partier vil se på forældrefremmedgørelse. Medlemmer af det frivillige socialdemokratiske Thorvald Netværk skriver her om hvordan en reform bedst kan gennemføres.
Det er ikke altid at spørgsmål i folketingets spørgetid er betydningsfulde. Og der er mange af dem.

Men den 22. februar i år svarede socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et spørgsmål fra folketingsmedlem Mette Thiesen (Dansk Folkeparti). Svaret lægger op til en ændring af den omdiskuterede forældreansvarslov. Så begrebet ”forældrefremmedgørelse” kommer til at indgå i lovgivningen.

Det er nyt fordi ”forældrefremmedgørelse” begrebet tidligere groft sagt afvistes af både tidligere socialminister Astrid Krag (S) og ledelsen af Familieretshuset, der behandler sager om børn, skilsmisse og tilsvarende parforholdsbrud.

Ministerens svar har udløst mange tilkendegivelser på politikeres Facebook sider. Blandt andet hos spørgeren folketingsmedlem Mette Thiesen (DF), socialdemokratiets ordfører på området folketingsmedlem Camilla Fabricius og folketingsmedlem Karina Adsbøl (DD).

Folketingsmedlem Rasmus Lund Nielsen (M) har allerede den 6. februar 2023 i ”Altinget”, skrevet om forældrefremmedgørelse og skilsmisser. Og Katrine Daugaard (LA) har den 24. februar 2023 stillet spørgsmål om ændring af forældreansvarsloven til ministeren i folketingets social- og boligudvalg. Så der er, alt i alt, gang i den politiske debat.

Flere af os har deltaget i debatten på Facebook, og vi sammenfatter her fælles synspunkter i debatten:

1) Lovgivningen skal indrettes så den forebygger forældrefremmedgørelse:

Børn er mere sårbare end voksne. Så hvis de udsættes for manipulation eller indoktrinering, der søger at fremmedgøre en af deres forældre, er der risiko for at de tager varig skade, og får et dårligt forhold til begge forældre, bedsteforældre og andre familiemedlemmer.

Hvis loven tydeligt, loyalt bakket op af myndighederne og domstolene, gennemtvinger, at begge forældre har fast kontakt med barnet efter en skilsmisse eller et parforholdsbrud, så bliver forældrefremmedgørelsen næsten umulig.

I de tilfælde, hvor nogen anser kontakten mellem en forælder og barnet for meget problematisk kræver det imidlertid overvåget samvær, ofte kun midlertidigt. Det skal være til rådighed hurtigt og i rigeligt omfang. Og det kan spare store udgifter til senere at modvirke skader på sindet.

2) Det er svært at bevise forældrefremmedgørelse efter den er sket: Forældrefremmegørelse sker bag privatlivets lukkede døre, og det kan være svært at bevise, selv efter at et barn og måske flere familiemedlemmer har taget skade.

Her kan trækkes en parallel til begrebet ”psykisk vold”, der kom ind i lovgivning i 2019. Det er også svært at bevise, og det hjælper næppe det store, når kun 12 personer, efter flere år, er blevet dømt i den forbindelse.

Så hvis ”forældrefremmedgørelse” blot nævnes i loven som noget uønsket, vil det nok kun hjælpe nogle få.

3) Vi ser også frem til at ministeren vil arbejde for at ligestille forældrene efter et parforholdsbrud.

Det skyldes, at Pernille Rosenkrantz-Theil i sin ordførertale tilbage i 2018 ved vedtagelsen af de seneste omfattende ændringer af forældreansvarsloven bl.a. sagde. ”Det vil betyde, at langt flere mænd kommer ind og bliver ligestillet og kommer i øjenhøjde med forældreskabet som skilte forældre. Det mener jeg er rigtig godt.”

Den omtalte ligestilling har ikke fungeret.

Men en reel ligestilling af de såkaldte bopælsforældre og samværsforældre, vil bestemt hjælpe mod forældrefremmedgørelse. Når det meget klart anerkendes i lovteksten, at mænd og kvinder og fædre og mødre er ligestillet, bliver det sværere at fjerne barnet fra den ene forælder, så manipulation og indoktrinering ville kunne ske.

 

Indlægget er skrevet af Claes Ludvigsen, Christian Engelbrecht Pedersen, Kenneth F. Christensen, Torben Høegh Rask, Simon Simonsen og Dan Petersen fra Thorvald Netværket.

Thorvald Netværket er efter eget udsagn et "frivilligt socialdemokratisk netværk og bidrager til at rejse spørgsmål om drenges, mænds og fædres vilkår i den offentlige debat, samt arbejder for at dette bliver varetaget i Socialdemokratiet".

 

 

 

Medlem af Socialdemokratiet på Bornholm. Tidlligere TV-kommentator og gymnasielærer i samfundsfag og historie. Har været redaktør på DSUs medlemsblad, pædagogisk konsulent og landsformand for Foreningen Far. Tillidmand i Thorvald Netværket.

Kenneth F. Christensen er kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Et barn har krav på at kende sin far. Er han umulig, skal moderen nok vide at fortælle barnet hvorfor. Uden det behøver at blive indoktrinering. Overvåget samvær bør være en undtagelse. Kun i de tilfælde, hvor der kan foregå overgreb fysisk, psykisk eller moralsk.
Rart at der kan komme ligebehandling også for mænd.

Godt opråb og fantastisk at flere og flere samler sig omkring, at dette er et stort problem, som både er voldsomt skadeligt for børn og gode forældre.. Dog en vigtig kommentar/korrektion.. Det er simpelthen udtryk for uvidenhed, når der skrives at det er svært at identificere, når det er sket... Tværtimod den førende internationale forskning på området har identificeres en række helt unikke adfærdstegn, som udelukkende ses hos børn der er fremmedgjort... Tilsvarende er der 17 træk, som ses hos den overgribende fremmedgørende forældrer.... Disse kan med meget stor nøjagtighed identificere dette problem.. Se mere på Facebook gruppen https://www.facebook.com/groups/841139200346230/?ref=share

Tak for kommentaren! Når vi skriver at det er svært at bevise forældrefremmedgørelse tænker vi på juridisk bevise, så det "holder i retten". Der er også kriterier for psykisk vold. Alligevel er kun 12 blevet dømt siden det blev indført.

Flot indlæg fra Thorvald Netværket om et væsentligt problem i vores samfund præget af mange skilsmisser og børn på skift mellem far og mor. En særlig tak til Claes Ludvigsen, der jo i mange år har peget på problemerne med mænds mulighed for samvær med deres børn. Godt gået !

Mette Frederiksen har for nylig sagt, at hvis familier håber på mere tid til børnene og hinanden kan det godt glemme det. For nu skal der for alvor arbejdes. Indkassering af Store Bededag for at skaffe penge til topskattelettelser er først begyndelsen. Men er du så heldig at til høre den økonomisk øverste del af B holdet eller endog A holdet kan du godt glæde dig til det frie valg og mere fritid sat meget tidlig pension, når du selv vil. For det er Mette Frederiksens plan særligt bunden af samfundet skal bære de brede skuldre fremadrettet.

Særligt bunden, C holdet, kan se frem til tæt på økonomisk og menneskelig katastrofale forhold i forhold til det liv de har været vant til. For her sendes største parten af regningen hen af Socialdemokratiet.

Har du lagt mærke til, at jo mere magtfuld en politiker føler sig, jo mere hænger mundvigen ned. Det ansigtsudtryk er blevet særdeles synlig hos Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen de seneste uger.

Sådan et udtryk tilegner man sig kun, når man kan sige Fuck You til resten af verden.

Kæmpe thumbs up til ministeren for dette skridt!! (Og tak til Mette Thiesen). T-netværket har også fat i den lange ende: alle skilmisser skal være ligeværdige og ligestillede i udgangspunktet. VÆK med degraderingen af den ene forælder til "samværsforælder" uden rettigheder. Dette hierarki mellem forældrene er utroligt konfliktoptrappende. MEN desværre er det ikke så simpelt at hvis bare "begge forældre har fast kontakt med barnet efter en skilsmisse eller et parforholdsbrud, så bliver forældrefremmedgørelsen næsten umulig". Gid det var så simpelt! En forælder kan sagtens begynde at påvirke barnet til at tro, at den anden forælder er en dårlig, krænkende eller ligefrem farlig forælder, selvom denne har fast kontakt med barnet. Derfor, som Netværket også er inde på, ved den mindste antydning af at et barn er begyndt at vende én af dets forældre ryggen, skal der ubegrænset "overvåget samvær" på BEGGE forældre. For hvis den fremmedgjorte forælder viser sig at være normal, så er det den fremmegørende forælder, som er i fuld sving med at grænseoverskride og skade barnet. "Overvåget samvær" skal ikke være noget negativt og det skal have navneforandring (ligesom "samværsforælder") til fx "opklaringssamvær" og skal som sagt bruges flittigt. Det vil koste lidt, men de penge bliver sparet ind mange gange i den anden ende.

Tak for kommentaren og ideen om at kalde overvåget samvær for opklaringssamvær. Det skal nok også være mulighed for at tage en bisidder ven/bekendt med til "opklaringssamvær".

Som rådgiver har jeg oplevet, at overvågeren var helt ude af stand til at forstå hvad der foregik. Omkring 1990 påvistes det med skjult kamera, hvordan statsforvaltningen ved et hjemmebesøg hos en far og læge fuldstændigt forvrængede det der faktisk skete. Videoen "Farvel Far" er stadig på YouTube. Se https://www.youtube.com/watch?v=9BLBqCLyTYw

Der er meget at skrive om på den begrænsede plads, der er til et opinionsindlæg.

Det er lykkedes mig at lave en aftale med den amerikanske forsker Melanie Greenham, om at hun vil præsentere sine tre forkningspapers online d. 18/4 kl. 19-21. Det er data fra ca. 45 amerikanske højkonflikt familieretssager, den forskning viser at der er værktøjer til at identificere børn der er påvirket og bliver misbrugt i forældrekonflikten. Og at de værktøjer er støtter en løsning med en diagnose af børnenes problematiske adfærd og en behandling af deres tilknytningsproblemer. Behandlingen er allerede godkendt og følger helt efter FN/WHO's ICD-10 anbefalinger og vejledninger.
(I store træk er løsningen et bopælsskifte. - det vil også fjerne motivationen til at starte konflikterne.)

Jeg ved at de papers også skal præsenteres på 4 forskellige konferencer, 2 i USA og 2 i Europa. Jeg har været så heldig, at jeg tror det bliver en af de førte gang den bliver præsenteret. Her i forsommeren bliver der fire andre steder:
"Center for Shared Parenting" i Beograd i Serbien, på den Svenske Ambassade (27 & 28 April)
"International Counsil for Shared Parentning" i Athen
"National Association for Mental Ilness" i USA
"Rocky Mountain Psychological Assosciation" i USA

Jeg tror og håber at det kunne vække interesse og er der nogle der vil lytte og se med.
Tilmeldingen sker her: https://pages.nielsen.coach/workshop230418

Kenneth.Nielsen.Coach

Jeg ville lige nævne at Melanie Greenham's papers er skrevet på Eastern New Mexico University's afdeling for Psykologi og Statskundskab. En noget usædvanlig kombination, men ret interessant i dette øje med.

(og hvorfor USA, der er meget anderledes lovgivning og kultur end i Europa. Ja men det er det sted i verden hvor der forskes mest i de psykologisk problemer hos mennesker, måske netop fordi de er så "skøre" ;-) Selvom de har et andet system til at stille diagnoser, så er alle diagnoser der er behandlinger til også gældende i Danmark. Fordi sundhedsvæsnet er forsikringsbaseret og forsikringer bruger FN/WHO's ICD system, så er der en tæt kompling.)
Kenneth.Nielsen.Coach

super spændende. tak