Annonce

Beskæftigelsesministeren: “Jeg vil gå langt for at hjælpe Danish Crown-medarbejderne videre”

Ane Halsboe-Jørgensen (S) opfordrer jobcentrene til at søge støtte via varslingspuljen til kurser og omskoling af de 1.200 fyrede slagteriarbejdere i Ringsted
Foto: Danish Crown/Red Star Photo
Danish Crown, Holsted
Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) opfordrer jobcentrene i Ringsted og omegn til at søge penge fra den statslige varslingspulje til kurser og omskoling af de 1.200 slagterimedarbejdere, som om kort tid står uden job efter at Danish Crown i sidste uge meddelte, at man lukker slagteriet i Ringsted.

Det er meget trist

“Det er meget trist for både Ringsted som by og for hver enkelt medarbejder på slagteriet, at en så stor og vigtig arbejdsplads lukker,” siger Ane Halsboe-Jørgensen til Netavisen Pio.

Hun understreger, at Danish Crown har lovet at gøre en særlig indsats for at hjælpe de berørte medarbejdere godt videre:

“Derudover vil de relevante jobcentre naturligvis stå klar til at hjælpe. For eksempel kan jobcenteret søge midler i varslingspuljen, der yder støtte til for eksempel kurser og omskoling af medarbejdere i forbindelse med større afskedigelser.”

Halsboe-Jørgensen lover, at hun vil gå langt for at hjælpe de fyrede medarbejdere:

“Jeg vil gå langt for at hjælpe Danish Crown medarbejderne videre i deres arbejdsliv. Det er helt afgørende for den enkelte, og mange virksomheder har brug for de mange gode medarbejderes kvalifikationer.”

Fødevareforbundet: Fuld fokus på de fyrede medlemmer

Danish Crown meddelte torsdag i sidste uge, at slagterikoncernen lukker slagteriet i Ringsted fuldt og helt.

Fødevareforbundet NNF’s næstformand, Jim Jensen, understregede i den forbindelse at også forbundet har fuld fokus på at hjælpe de fyrede medlemmer videre: 

afgørende for medlemmernes muligheder, at overenskomstens socialplan aktiveres

“Vi har fuld fokus på at hjælpe vores medlemmer godt videre. Det har vi desværre god erfaring med efter de mange lukninger gennem årene – senest i Sæby for et år siden. Vi ved, at det bliver afgørende for medlemmernes muligheder, at overenskomstens socialplan aktiveres, og vi håber, at både vores medlemmer og Danish Crown vil samarbejde med os om at få alle de midler bliver brugt mest optimalt for medlemmerne.”

Varslingsindsats ved større afskedigelser

Varslingsindsatsen er en indsats, der kan tages i brug ved større afskedigelser.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), som består af arbejdsmarkedets parter, Kommunernes Landsforening (KL) og relevante organisationer, kan inden for rammerne af varslingspuljen iværksætte og yde tilskud til en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med virksomhedslukninger og større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Ved større afskedigelser forstås mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.

Varslingsmidler kan anvendes til jobsøgningskurser i op til to uger samt opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i op til otte uger.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Varslingsloven 

Når et større antal medarbejdere bliver afskediget, er der tale om en varslingssag jf. varslingsloven.

Det medfører, at virksomheden skal forhandle med medarbejderne om at reducere antallet af afskedigelser, og at medarbejderne har et minimum antal opsigelsesdage i forbindelse med deres afskedigelse.

Når selve varslingssagen med virksomheden er afsluttet, og virksomheden kender det endelige antal afskedigelser, har det lokale jobcenter mulighed for at søge midler fra varslingspuljen hos det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), til at give de afskedigede medarbejdere en indsats i og efter deres opsigelsesperiode.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Lyder rigtig fornuftigt. Der er jo åbenbart alt for mange slagteriarbejdere i Danmark.

Kunne man forestille sig at slagteriarbejderne skulle have kompensation for tabt løn og arbejdsindtægt i de næste 10 år som det er tilfældet for minkavlerne? De er jo også uforskyldt blevet arbejdsløse fordi svineproducenterne har valgt at sende deres grise (ca. 10 millioner) til opfedning og slagtning i Tyskland og Polen, eller er det ikke noget venstre og de øvrige borgelige partier vil bakke op om, incl. socialdemokratiet? De var jo hurtige til at yde en stor og "komfortabel" erstatning til minkavlerne, der skal vel ikke være forskel på den måde "arbejdsløse" bliver behandlet på, eller hvad?