Debat: Ingen veterinærsygeplejersker skal dø af at gå på arbejde

Sygeplejersker på danske dyreklinikker udsættes for helt uacceptabel livsfarlig røntgenstråling. Der er behov for handling, mener fagforeningsformænd.
Veterinærsygeplejersker tager røntgenbillede af hund.
Det burde aldrig nogensinde være en nødvendighed at påtale, at ingen skal dø af at gå på arbejde – nej, det burde være en selvfølge.

Ikke desto mindre er det en reel problemstilling, at vi har danske lønmodtagere, der risikerer at dø af at passe deres arbejde – og det er især en problemstilling, som gælder for landets autoriserede veterinærsygeplejersker.

Det er præcis det vi hver eneste dag slås med i veterinærbranchen – frygten for at blive syg af livsfarlig røntgenstråling i forsøget på at passe vores arbejde, og frygten er ikke ubegrundet – desværre.

Et af de hyppigst anvendte redskaber

I det daglige arbejde med at diagnosticere dyr på danske dyreklinikker, er røntgenstråling en af de hyppigst anvendte redskaber.

Det er et effektivt redskab, men det er samtidigt videnskabeligt bevist, at det er forbundet med store risici at blive udsat for livsfarlig røntgenstråling.

I veterinærbranchen forlader veterinærsygeplejerskerne ikke rummet under undersøgelserne, og der skabes ikke mest mulig afstand til røntgenapparatet.

De holder dyrene, mens der tages røntgenbilleder, og derfor er der stor risiko for, at de rammes af mange og farlige røntgenstråler – kaldet spredt eller direkte stråling – hver eneste dag.

Det er helt uacceptabelt og noget vi skal have ændret, hvis vi ønsker, at ingen skal dø af at gå på arbejde.

Blandt andet derfor foreskriver lovgivningen på området, at rummet så vidt muligt skal forlades under røntgenfotografering. Desværre kan vi – på baggrund af en brancheundersøgelse – konstatere at det på ingen måde sker i praksis.

Faktisk svarer 92 procent af veterinærsygeplejerskerne, at de sjældent eller aldrig forlader rummet under røntgenfotograferingen.

De tal er fuldstændig uacceptable

Den voldsomt høje procentandel er særligt alarmerende, når 99 procent af de adspurgte samtidigt svarer, at røntgenarbejde er en del af deres arbejde, og at 93 procent arbejder mindst en gang om ugen med røntgen.

Det er vores klare holdning, at de tal er fuldstændig uacceptable.

Situationen med den manglende sikkerhed med røntgenarbejdet i den danske veterinærbranche er speciel alarmerende, når veterinærbrancher i andre lande netop praktisere maksimal beskyttelse af deres medarbejdere ved, at røntgenrummene forlades.

Derfor må vi konstatere at i den danske veterinærbranche, er det kulturen omkring sikkerheden, som i den grad skal reguleres med en skærpet lovgivning.

Derfor glæder det os virkelig, at en række politikere, fagforeningsfolk og eksperter fra hele Europa netop har offentliggjort manifestet ‘Zero Death at Work’, med det formål, at sikre at ingen skal dø af at gå på arbejde.

I manifestet præsenteres vi for den ulykkelige sandhed, at der hver eneste dag dør mindst 12 europæere på deres arbejde – og ikke nok med det, så dør mere end 100.000 europæere hvert eneste år af arbejdsrelaterede sygdomme, som følge af arbejdet med eksempelvis farlige kemikalier eller kræftfremkaldende stoffer.

Kampen mod arbejdsrelaterede dødsfald er en politisk kamp 

‘Zero Death at Work’-manifestet understreger, at vi kan gøre mere, og at vi skal gøre mere for at modkæmpe arbejdsrelateret dødsfald.

Samtidigt understreger manifestet, at det kræver politisk handling, hvis vi skal opnå, at der ikke forekommer dødsfald på arbejdet.

I april 2022 afholdt Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Serviceforbundet en konference på Christiansborg, for netop at sætte politisk fokus på arbejdsmiljøet for veterinærsygeplejerskerne.

Her præsenterede eksperter, forskere og branchefolk deltagerne for faktuel viden om, at de nuværende arbejdsprocesser er farlige og understregede farligheden ved røntgenarbejdet.

Vi fik åbnet op for en god dialog og en politisk vilje til at problemet skal løses, men vi er slet ikke i mål.

Lad os bruge manifestet som løftestang og skabe reelle forandringer for de danske og europæiske hårdtarbejdende lønmodtagere, og herunder veterinærsygeplejerskerne.

De fortjener at kunne nyde frugten af deres arbejdsindsats når de har fri, og ikke være bange for at tage fatale konsekvenser med hjem i forsøget.

Løsningen venter blot på at blive vedtaget 

At ingen skal dø af at gå på arbejde, gælder for alle brancher og for alle arbejdstagere. Det er ikke kun i veterinærbranchen.

Men udfordringer på det veterinære område er så aktuelle og presserende, og en vigtig løsning er allerede lagt frem. Vi skal bare reagere på det.

Første skridt mod målet om, at ingen skal dø af at gå på arbejde, vil passende være at vedtage Enhedslistens beslutningsforslag, så veterinærmedarbejdernes arbejdsmiljø i forbindelse med røntgenundersøgelser af dyr bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det skylder vi dem.

John Nielsen er forbundsformand for Serviceforbundet.

Sarah Hjorth Hansen er konstitueret formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Når der skrives at ingen skal dø af at gå på arbejde er det jo ikke kun veterinær arbejderne der er udsatte, som ganske vist er beskrevet er der andre arbejdere der bliver ødelagte uden at der sker en skid på denne front, vi har jo også tdl. haft en blå regering med en Klaus Hjort i spidsen for at der ikke kan skaffes afgørelser i sager hvor mennesker er blevet retaderet af at gå på arbejde, så der er nok at ændre på såfremt at arbejderne ikke bliver skadet af at gå på arbejde, herunder at få sine rettigheder iht. retssikkerheden for den enkelte.

Annonce