Ekspert advarer mod deregulering af finanssektoren

Jesper Rangvid, der stod bag den omfattende rapport om årsagerne til finanskrisen i Danmark, advarer mod markante dereguleringer af bankerne. Erhvervsminister Brian Mikkelsen fastholder imidlertid, at reguleringen af bankerne har taget overhånd.
Reguleringen af bankerne er gået for vidt. Sådan lyder meldingen fra erhvervsminister Brian Mikkelsen, som nu vil sætte gang i et større analysearbejde, der skal finde frem til, hvor der kan gennemføres dereguleres af bankerne.

Men en af de førende eksperter i bankregulering, professor Jesper Rangvid fra CBS, advarer i en kronik i Berlingske mod større lempelser i reguleringen af banker og finansielle institutioner. Jesper Rangvid var formand for ”Udvalget om finanskrisens årsager”, bedre kendt som ”Rangvid-udvalget”, der i 2013 udsendte en rapport om årsagerne til finanskrisen i Danmark.

Her pegede Rangvid netop på, at deregulering af den finansielle sektor midt i en økonomisk højkonjunktur var en væsentlig del af forklaringen på, at Danmark blev hårdt ramt af finanskrisen. Rangvid advarer derfor politikkerne mod at begå samme fejl en gang til.

Minister: Bankregulering har taget overhånd
Til mediet Finanswatch fortalte erhvervsministeren for nylig, at han har sat gang i et arbejde, der skal gennemgå alle stramninger siden finanskrisen i 2008 for at vurdere, om reglerne kan rulles tilbage.

"Fra dansk side har vi også stillet nogle særlige nationale krav, og der arbejder jeg på at se på, om man kan deregulere nogle af de krav, vi stiller til den finansielle sektor, så det bliver mindre byrdefuldt for selskaberne og i sidste ende kommer forbrugerne til gavn”, udtaler Brian Mikkelsen til Finanswatch.

Allerede kort efter sin tiltrædelse som erhvervsminister lød det fra Brian Mikkelsen, at ”nu skal mobningen af bankerne stoppe”, og at reguleringen af bankerne "har taget overhånd". Et budskab Brian Mikkelsen for nyligt gentog og i samme ombæring erklærede, at ”reguleringen med hensyn til kapitalkrav er gået for vidt, der skal vi se på regelforenkling.”

Kapitalkrav handler blandt andet om at sikre, at bankerne er tilstrækkeligt polstret til at kunne klare tab på udlån, der måtte opstå i forbindelse med en økonomisk krise.

Advarer mod ’pendulregulering’
I tirsdagens kronik i Berlingske i tirsdags rejser Jesper Rangvid spørgsmålet, om vi har glemt læren af finanskrisen, nu hvor den er kommet på afstand, og der atter er fremgang i økonomien. Rangvid advarer mod det, han kalder ’pendulregulering’ – det vil sige at reguleringen af finanssektoren lempes, når det går godt, for så at blive strammet, når de går skidt:

”Der har historisk været en tendens til, at reguleringen lempes i de gode tider, og strammes op efter ulykken. Når det går godt, tænker man, at så kan man jo godt lempe. Men så kommer tabene, og man strammer op igen ofte samtidig med, at man står midt i krisen. Rangvid-udvalget anbefaler, at sådan uhensigtsmæssig pendulregulering undgås.”

Når det kommer til behovet for at se på deregulering af finanssektoren, er Randvid derfor også yderst forbeholden.

”Det er altid fornuftigt at justere og kalibrere, men en eliminering af mere markante regler vil være den forkerte vej at gå i den nuværende situation, apropos pendulregulering. Om det er i spil – i Danmark og internationalt – er uklart på nuværende tidspunkt. Konklusionen er, at der ikke er behov for nye store indgreb, men der er heller ikke behov for en generel lempelse.”

Vil ikke pege på konkret regulering
Erhvervsminister Brian Mikkelsen ønsker dog ikke at pege på, hvor det konkret er, han ønsker at deregulere bankerne. Det kom frem, da socialdemokraternes Peter Hummelgaard i gårsdagens spørgetime bad Brian Mikkelsen redegøre for de konkrete planer.

”Jeg har ikke sådan forudfattede meninger om hvilke regler der eventuelt kunne undværes. Det må analysen jo vise”, lød det fra ministeren, der henviste til det kommende analysearbejde. Ministeren sagde desuden, at ”formål er at se på, om man kan gøre den finansielle sektor stærkere, så de kan låne nogle flere penge ud og investere i vækst og produktion og innovation og arbejdspladser i Danmark”.

Det stillede dog ikke den socialdemokratiske ordfører tilfreds: ”Jeg tror vi alle sammen er enige om, at det skal være nemt at drive virksomhed. Men der er nogen type virksomheder, som kan anrette stor skade, hvis de ikke reguleres ordentligt. Og det er jo lige præcis det, som Jesper Rangvid peger på og advarer om i sin kronik”, lød det fra Hummelgaard.

Han efterlyste flere gange konkrete eksempler på, at reguleringen af den finansielle sektor står i vejen for at skabe vækst og arbejdspladser og spurgte ind til, om ministeren i samarbejde med den finansielle sektor allerede har kig på regler, de ønsker at afskaffe:

”Det er ikke fordi man sidder tilbage med 100 procent tillid til, at analysearbejdet ikke bliver udført med det bevidste formål, at der er nogle bestemte regler, man gerne vil af med.”, lød det.

Brian Mikkelsen afviste på sin side, at der allerede skulle være truffet beslutning om, hvilke regler regeringen vil have afskaffet.


placeholder

Annonce