Annonce

Endnu en chef fritaget for tjeneste i Fredericia

Advokatundersøgelse på trapperne: Fredericia Kommune fritager økonomi- og personalechef for tjeneste indtil videre
Fredericia Kommune besluttede onsdag at fritage stabschef, økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard for tjeneste indtil videre.

“I forlængelse af arbejdet med en igangværende advokatundersøgelse, og sideløbende interne undersøgelser, har Fredericia Kommune fundet det hensigtsmæssigt at fritage økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard for tjeneste indtil videre,” hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen:

”Vi er i forbindelse med egne undersøgelser, sideløbende med advokatundersøgelsen, blevet opmærksomme på forhold inden for økonomiområdet, der skal undersøges yderligere. Derfor kan økonomi- og personalechefen ikke være på arbejde imens. Vi drager pt. ingen konklusioner, men afventer det samlede resultatet af undersøgelserne," siger fungerende kommunaldirektør i Fredericia Kommune, Camilla Nowak Kirkedal.

Ingen i Fredericia Kommune, herunder S-borgmester Steen Wrist har “yderligere kommentarer til sagen." Tavsheden begrundes med, at hjemsendelsen sker som led i “en igangværende advokatundersøgelse og personalemæssige forhold”.

Kommunens presseafdeling oplyser over for Netavisen Pio, at advokatundersøgelsen forventes klar primo marts.

advokatundersøgelsen forventes klar primo marts

Hjemsendelsen af økonomi- og personalechefen er dermed den anden hjemsendelse af en topchef i Fredericia Kommune.

I forvejen er kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe fritaget for tjeneste.

Borgmester trækker sig uden varsel

Tirsdag den 8. december meddelte den socialdemokratiske borgmester siden 2014, Jacob Bjerregaard, højst overraskende, at han holdt op som borgmester i Fredericia til fordel for et partner-job hos lobby- og kommunikationsfirmaet Advice.

Onsdag den 9. december skriver Ekstra Bladet, at “Fredericia Kommune var på kant med loven, da den solgte en parcelhusgrund med havudsigt til borgmester Jacob Bjerregaard (S), som med et mystisk bud snød sig foran et interesseret ægtepar.”

Torsdag den 10. december meddeler, Jacob Bjerregaard, at han alligevel ikke tiltræder stillingen som director hos kommunikationsbureauet Advice fra 1. februar 2021, som han ellers havde meddelt offentligheden tirsdag eftermiddag den 8. december.

“Al den virak, der har været efter min udmelding, har intet med min kommende arbejdsgiver at gøre, og det skal ikke ligge dem til last,” forklarede Jacob Bjerregaard.

Selv om Advice-jobbet ikke bliver til noget fastholder Jaob Bjerregaard sin fratræden som borgmester ved årets udgang.

Ekstra Bladet har i flere artikler oplyst, at avisen forud for artiklen om Bjerregaards parcelhuskøb 9. december gennem flere uger havde foretaget research i sagen om borgmesterens køb af parcelhusgrunden. Ekstra Bladet bad således første gang om aktindsigt i sagen 29. oktober.

Ekstra Bladet bad således første gang om aktindsigt i sagen 29. oktober

Før jul beslutter kommunalbestyrelsens Økonomiudvalg at lade et advokatfirma foretage en undersøgelse af forløbet omkring borgmesterens opkøb ad parcelhusgrunden og forvaltningens håndtering af sagen.

Finder det “hensigtsmæssigt” at fritage kommunaldirektør for tjeneste

Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe blev fritaget for tjeneste indtil videre og hjemsendt efter beslutning i kommunalbestyrelsens økonomiudvalg 5. januar:

“I forlængelse af en orientering om en advokatundersøgelse, som Økonomiudvalget satte i gang før jul, har udvalget fundet det hensigtsmæssigt at fritage kommunaldirektøren for tjeneste indtil videre," hedder det i en pressemeddelelse:

”Vi afventer p.t. yderligere oplysninger i sagen, inden vi træffer en beslutning om næste skridt. Koncerndirektør for Børn- og Unge, Camilla Nowak Kirkedal, har sagt ja til at være fungerende kommunaldirektør indtil videre," siger borgmester Steen Wrist på vegne af Økonomiudvalget.

11. januar beslutter Økonomiudvalget, at udvide den advokatundersøgelse, som Økonomiudvalget satte i gang før jul, til også at omfatte interviews med relevante parter i sagen:

Det er vigtigt for os at komme helt til bunds i denne sag

”Det er vigtigt for os at komme helt til bunds i denne sag. Derfor har vi i Økonomiudvalget besluttet at udvide omfanget af advokatundersøgelsen, således at advokaterne også kan interviewe personer, der måtte have særlig viden om sagen," udtalte borgmester Steen Wrist om baggrunden for beslutningen.

Borgmesteren understregede, at det ikke er udtryk for mistanke om, at man har gjort noget forkert, blot fordi man bliver interviewet til undersøgelsen:

”Vi er i Økonomiudvalget enige om, at vi vil have sagen fuldt afklaret, før vi træffer nogen konklusioner. Det er den rigtige måde at gøre tingene på, også selvom det tager lidt længere tid, end vi kunne ønske os”, sagde Steen Wrist.

Magten i Fredericia Kommune har gennem de seneste år været centreret omkring den nu fratrådte borgmester, Jacob Bjerregaard, og de to nu hjemsendte topembedsmænd, kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, og stabschef, økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet