Ensom Støjberg i modvind – afviser at genoptage Mint-sagen

DF åbner op for dispensationer i tilfælde, hvor afgørelsen er ”åbenbart urimelig” og S presser på for ændringer af integrationsvurderingerne
DF ønsker nu en genoptagelse af Mint-sagen og andre lignende sager om udviste børn, hvor afgørelsen ”virker åbenlyst urimelig”. Samtidig presser Socialdemokratiet på for ændringer af de såkaldte integrationsvurderinger, der lægger til grund for afgørelserne i Mint-sagen og andre lignende sager.

”Som lovgivere vil vi være parat til at give ministeren mulighed for at dispensere fra de generelle regler i nogle sager, hvor det resultat, man ellers ville komme frem til, virker helt forkert,” siger DF’s leder, Kristian Thulesen Dahl, til BT.

”Jeg synes, som rigtig mange andre danskere, at det kan virke mærkeligt, at der er børn, der ser ud til at begå sig fint, og som får prædikatet, at de ikke er mulige at integrere i Danmark og bliver udvist,” siger Thulesen Dahl uddybende.

Han og DF erklærer sig på den baggrund klar til, at give ministeren en dispensationsmulighed, når der ”er nogle helt vilde eksempler, der skejer ud i forhold til, hvad der virker logisk og rimeligt.”

Tesfaye klar til at genoptage Mint-sagen

Socialdemokratiet vil ikke stå i vejen for en genoptagelse af Mint-sagen og andre lignende sager:

”Jeg kan forstå, at DF nu tager Mint-sagen og lignende sager op over for regeringen. Og hvis det initiativ munder ud i, at Mint-sagen genoptages, så står Socialdemokratiet bestemt ikke i vejen for det,” siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, til Netavisen Pio.

Ingen har vel forestillet sig, at velintegrerede piger, som Mint, ville få nej til et liv med deres familie her i Danmark

Tesfaye advarer dog mod en situation, hvor Folketinget bliver sagsbehandlere:

”Sagsbehandling skal vi overlade til embedsmændene. Men der er behov for, at vi får evalueret om administrationen af loven foregår på en hensigtsmæssig måde. Vi har lavet regler, der giver god mening, men der kommer nogle afgørelser ud i den anden ende, som er anderledes, end vi regnede med. Ingen har vel forestillet sig, at velintegrerede piger, som Mint, ville få nej til et liv med deres familie her i Danmark,” siger Tesfaye til Netavisen Pio.

”Derfor må vi ind og se, om vi med et kirurgisk snit kan ændre i et eller flere af de elementer, der indgår i integrationsvurderingerne, så vi får afgørelser, vi alle sammen kan forstå.”

Inger Støjberg sagde torsdag i programmet Borgen Late Night, at det aldrig har været meningen, at piger som Mint fra Thailand skulle udvises på baggrund af de nuværende regler. Alligevel står hun foreløbig fast på, at allerede afgjorte sager, som f.eks. Mint-sagen, ikke kan genoptages. Og at der heller ikke bør dispenseres fra loven, som DF nu foreslår.

Derimod er udlændingeminister Inger Støjberg – på opfordring fra Socialdemokratiet - allerede i gang med at vurdere, om der kan blødes op i de krav, der indgår i integrationsvurderingerne.

Loven om familiesammenføring af børn, hvor den ene forældre som led i ægteskab får arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, blev strammet tilbage i 2016 med tilslutning fra regeringspartierne, DF og S.  

Spørgsmålet, der får Støjberg til at bløde op

 

Vil ministeren redegøre for, hvordan integrationsvurderingen foregår i praksis i sager om familiesammenføring til børn under 15 år, hvor den ene forælder fortsat er bosiddende i hjemlandet, jf. udlændingelovens § 9, stk. 20, jf. § 9, stk. 1, nr. 2, og herunder hvilke momenter der bliver lagt vægt på, om alle momenter vejer lige tungt samt beskrive de typiske eksempler på afgørelser, der fører til hhv. afslag og opholdstilladelse?

 

Spørgsmålet – og fire andre – er stillet til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) 15. oktober af Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce