Her er Tesfayes Mint-plan

Udlændingeministeren forventer, at loven, der rydder op i Mint-sagen, bliver vedtaget inden jul
Thailandske Mint, der sidste år blev sendt ud af Danmark, fordi hun blev erklæret ikke-integrerbar – på trods af at hun talte dansk og passede sin folkeskole – er nu igen i Danmark og genforenet med sin danske stedfar og thailandske lillebror i Køge.

Mint er indrejst på et turistvisum, der løber i 90 dage.

Det er udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) håb, at der inden udløbet af de 90 dage vedtages en lovændring, der gør, at Mint kan blive i Danmark.

Lovforslaget blev sendt til høring 23. august. Høringsperioden løb frem til den 20. september 2019, og de modtagne høringssvar er indgået i det videre arbejde med lovforslaget.

Lovforslag fremsættes 31. oktober

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget den 31. oktober 2019 og forventes at skulle 1. behandles den 5. november 2019, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet over for Netavisen Pio.

Det foreslås i lovforslaget, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2020. Tidsplanen forudsætter, at Folketinget behandler og vedtager lovforslaget inden juleferien.

Vedtages lovforslaget uændret til ikrafttræden den 1. januar 2020, vil overgangsordningerne for de 83 berørte børn og deres familier finde anvendelse frem til den 1. april 2020. I denne periode kan de børn, der tidligere er meddelt afslag på opholdstilladelse grundet integrationskravet, indgive en ny ansøgning, der vil blive behandlet efter de nye regler.

Indtil videre holder vi tidsplanen

”Indtil videre holder vi tidsplanen. Det betyder, at loven kan blive endeligt vedtaget inden jul og kan træde i kraft 1. januar,” udtalte Mattias Tesfaye i sidste uge til BT.

Lovændringen indebærer, at børn af udlændinge, hvor kun den ene forælder opholder sig i Danmark (Mints biologiske far bor i Thailand, red.), fremadrettet får tre måneder til at søge om fast ophold i Danmark. Den hidtidige lov har været uklar med hensyn til netop tidsfrist.

Lovændringen indebærer samtidig, at de børn, der er blevet udvist af Danmark, fordi de efter den gamle, uklare lov var blevet bedømt ikke-integrerbare, får en ny chance. Helt konkret får de lov til at søge om opholdstilladelse i Danmark endnu engang. Denne gang i henhold til den nye og klarere lovgivning.

Når Mint har indleveret sin ansøgning til opholdstilladelse i Danmark i det nye år, så får hun processuelt ophold i Danmark. Det betyder, at Mint kan blive i Danmark mens hendes fornyede ansøgning bliver behandlet.

Mattias Tesfaye har dog et kraftigt forbehold. Der skal være et flertal bag lovændringen:

Det ville klæde os at få ryddet op efter os selv

”Men jeg har en god dialog med blandt andre Venstre, og jeg regner med, at de bakker op omkring lovforslaget. Og dermed vil der være et flertal,” siger Tesfaye til BT og uddyber:

”Jeg synes jo, at både røde og blå politikere har et ansvar for, at vi er endt i den her situation. Det ville klæde os at få ryddet op efter os selv,” siger han.

Opdateret kl. 17.30 med yderligere oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce