Annonce

Udlændinge­stramning trækker ud på andet år

”Det er afgørende for os, at kriminelle selvfølgelig ikke skal have dansk statsborgerskab,” lyder det fra S-indfødsretsordfører
Det skal sikre, at en række kriminelle udlændinge for tid og evighed aldrig bliver danske statsborgere.

Men to år efter, at den daværende VLAK-regering i sommeren 2018 sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne strammede reglerne for at få dansk statsborgerskab for at forhindre dette, er det usikkert, om stramningen bliver til noget.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) oplyser således i en orientering til Folketingets indfødsretsudvalg, at det trækker ud med at få afklaret, om det rent praktisk kan lade sig gøre.

Umiddelbart efter sommerferien

Forventningen var, at der skulle have været en afklaring ”medio” 2020, men nu lyder buddet på ”umiddelbart efter sommerferien”.

Rødbedefarvet pas

Problemet skyldes, at nok var der i 2018 enighed om, udlændinge ikke skal kunne få det rødbedefarvede pas, hvis de på et tidspunkt har fået en ubetinget fængselsstraf på tre måneder eller mere for personfarlig kriminalitet, eller engang er blevet straffet for vold mod børn eller seksualforbrydelser.

Men ingen tog højde for, at domme kun fremgår på folks straffeattest i Kriminalregisteret i et vist antal år, inden det bliver slettet.

Med andre ord kan sagsbehandlerne i Udlændinge- og Integrationsministeriet i nogle tilfælde kigge i vejviseren efter gamle domme, som de ellers skulle have frasorteret ansøgere ud fra.

Ingen afklaring

Mattias Tesfaye har tidligere oplyst i et svar til Folketingets indfødsretsudvalg, at en mulighed kunne være at trække oplysninger til brug for sager om indfødsret fra andre systemer end Kriminalregisteret. Hvilket dog heller ikke har vist sig så let.

 ”Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke en endelig afklaring af, hvordan udfordringerne med den indbyrdes uoverensstemmende systematik kan løses, herunder om – og i givet fald i hvilket omfang – oplysningerne eventuelt kan trækkes fra andre systemer end Kriminalregisteret,” udlændinge- og integrationsministeren.

Disse udfordringer har givet anledning til yderligere overvejelser

”Justitsministeriet har oplyst, at Rigspolitiet som led i undersøgelsen af muligheden for at trække oplysninger fra andre systemer end Kriminalregisteret bl.a. har identificeret udfordringer af databeskyttelsesretlig karakter. Disse udfordringer har givet anledning til yderligere overvejelser, som endnu ikke er tilendebragt."

Støjberg: ”Lille problem”

Da Politiken i oktober 2018 – et par måneder efter at stramningen var vedtaget – spurgte daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til problemstillingen, medgav hun, der kunne være et problem.

Inger Støjberg oplyste, at der allerede under forhandlingerne af forslaget var "en mistanke om, at der kunne være noget i det".

"Så nu har vi fået det kigget godt igennem, og det viser sig jo, at der er et lille problem her," som den daværende udlændinge- og integrationsminister forklarede ved den lejlighed.

Håb om snarlig løsning

I dag håber Socialdemokraternes indfødsretsordfører, Lars Aslan Rasmussen, på en snarlig løsning på problemet.

Det skal gøres på en ordentlig måde

 ”Det er afgørende for os, at kriminelle selvfølgelig ikke skal have dansk statsborgerskab, og derfor skal vi have de nødvendige redskaber til at undersøge de ansøgere,” siger Lars Aslan Rasmussen til Netavisen Pio. ”Men det skal gøres på en ordentlig måde, og derfor ser vi frem til at drøfte det med de øvrige partier snarest muligt."

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Den stamme udlændingepolitik var endnu et løftebrud fra Socialdemokraterne!.
Mette fup er en katastrofe som statsminister!

Thomas, du er og bliver en idiot...

Thomas er en katastrofe som debattør!!!

Prøv lige at læs hvad du selv skriver 😂😂😂
Henrik din gamle usympatiske tosse!

Socialdemokraterne har ingen ambitioner om at stamme udlændingepolitiken, det var også bare et løftebrud!

Socialdemokraterne har ingen ambitioner om at stamme udlændingepolitiken, det var også bare et løftebrud!