Annonce

Et år med regeringen: ”En omvendt Colbert”

SVM-regeringen har siddet i præcis et år. I den forbindelse gør Bo Sandberg, cand. polit. og socialdemokrat, status over året der er gået. Og her er både tidsler og roser.
Foto: Emil Vendelbo Johansen/Netavisen Pio
SVM-regeringen ved præsentationen foran Amalienborg.
SVM-regeringens 1-års-fødselsdag indebærer, at det er højsæson for statusopgørelser i kommentatorland, mens regeringen selv forsøger sig med frontafkortning ved at lukke forskellige sager og politiske aftaler før jul og i kølvandet på den udramatiske finanslov.

Der er rigeligt af begivenheder og politik fra regeringens første år at have en mening om – jeg vil dog i denne omgang holde mig til én positiv og én negativ.

Midterregeringen

Den positive først – her vil jeg simpelthen pege på SVM-regeringsprojektet i sig selv. Vi er faktisk nogle ude i landskabet, som grundlæggende godt kan lide et tæt samarbejde mellem Socialdemokratiet og det liberale regeringsbærende parti, Venstre og den politiske fællesmængde, der er mellem dem.

I denne omgang sekunderet af Moderaterne, som vel nærmest har midterprojektet som eneste ideologiske ballast.

Man bør som bekendt vælge sine kampe med omhu

Ikke mindst Venstres deltagelse har jeg stor respekt for, da det har krævet de største ofre blandt regeringspartierne, men viser Venstre som det regeringsduelige borgerlige parti, som tilfældet også er i mange af landets kommuner.

Endelig fortjener regeringens faste hånd på rattet i udenrigspolitikken og et sympatisk kompas i både Ukraine og Gaza ”honourable mentioning”.

Store bededag

På negativsiden vil jeg pege på den historieløse, unødvendige og taktisk ukloge beslutning om store bededag, som risikerer at være et selvpåført banesår, man bærer rundt på i resten af valgperioden.

Man bør som bekendt vælge sine kampe med omhu. Og selvom den til enhver tid siddende regering formentlig officielt vil benægte dette, så er der i virkelighedens realpolitiske verden kun kapacitet og mod til at gennemføre ret få af den type upopulære beslutninger i løbet af en valgperiode – og det gælder selvfølgelig ikke mindst i en så sammensat flok som S, V og M.

Så spørgsmålet er, om det var det rigtige sats i år 1 at bruge så meget af sin goodwill og politiske kapital på store bededag?

Som cykelsportskommentator ville man nok sammenligne det med ”at brænde unødige tændstikker af” i et hovedløst morgenudbrud, som med stor sandsynlighed gør de involverede ude af stand til at sidde med fremme i løbets afslutningsfase.

Flest mulige fjer med mindst mulig hvæsen

Den legendariske og magtfulde finansminister Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), der forvaltede økonomien i det højadelige franske samfund under Solkongen Ludvig XIV, er kendt for at have beskrevet den ideelle skattepolitiske disciplin således: 

”Beskatningens kunst består i at plukke en gås sådan, at man får flest mulige fjer med den mindst mulige hvæsen.” 

Oversat til nutidens samfundsøkonomi er eksempelvis den brede danske enhedsmoms på 25 procent et godt eksempel på et sådan effektivt skattepolitisk håndtag, der ikke indebærer ret meget brok, men til gengæld indbringer cirka 270 milliarder kroner årligt – svarende til knapt 10 procent af BNP.

Regeringen lagde sig ud med stort set alt og alle

Afskaffelsen af store bededag som fridag er vel teknisk set kun indirekte et skattepolitisk tiltag - men det er i særklasse et eksempel på ”en omvendt Colbert”.

Man får ganske vist et pænt firecifret ekstra arbejdsudbud – en effekt, der dog gradvis udvandes, som de økonomiske vismænd lødigt har sandsynliggjort - men det skete under mest muligt skrig og skrål.

Regeringen lagde sig ud med stort set alt og alle... fra fagbevægelsen, over kirkerne, frilufts- og sommerhusfolket, til Døllefjelde Musse Marked og resten af oplevelsesøkonomien.

Til gengæld var timingen så også elendig og kostede arbejdsgiversiden ved OK23 nogle markant dyrere forlig, end det ellers havde været tilfældet (ikke dermed sagt, at der ikke var/er råd til det).

Ret beset er det vel næppe mange andre end Børsens lederkollegium, der for alvor er glade for afskaffelsen af store bededag.

Fortjener en ekstra chance

Og naturligvis havde man på en eftermiddag om nødvendigt kunnet komme op med en alternativ løsning med samme arbejdsudbudseffekt, hvis man havde stillet dette som bunden opgave og låst arbejdsmarkedets parter inde og ventet på, der kom hvid røg.

Og så forbigår vi pænt vrøvlehistorien om den økonomiske kobling fra store bededag til forsvaret og Ukraine.

Selve SVM-forsøget giver for mig fortsat mening og fortjener en ekstra chance

Nu må tiden så vise, om den dumstædige insisteren på lige præcis at afskaffe store bededag – og det dermed vælgermæssigt meget dyrekøbte arbejdsudbud – i 2024 kan blive en katalysator for yderligere modige reformer på arbejdsmarkedet og i skattepolitikken? 

Eller om regeringen snarere er blevet bange for sin egen stadig mindre skygge. Selve SVM-forsøget giver for mig fortsat mening og fortjener en ekstra chance. Men Colbert har ikke levet forgæves…

Fritænker, fhv. cheføkonom i Dansk Byggeri og fhv. formand for Socialdemokratiet i København mv.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

God og rammende perspektivering af den helt unødvendige afskaffelse af store bededag.
Hvad den lige så unødvendige koranlov angår, husker jeg at Steincke i sin biografi beskriver nogle langvarige Folketingsdiskussioner med Venstre og Konservative i 30'erne om hvad man måtte sige og ikke sige om jøder og jødedommen.
Det er i ufredstider man skal passe på ytringsfriheden. Den frihed som SVM-regeringen har solgt ud af.

Bo Sandberg nævnede ikke pensionisterne med et ord, det gjorde mette heller ikke, da der blev uddelt
skattelettelser, til trods for at pensionisterne er den befolkningsgruppe der har mest behov for skattelettelse.
Mette glemmer også at fortælle at Ginieffekten er forværret under hendes regeringsperiode.

SVM regeringen har på et år fået gennemført ret meget af deres politik med brede forlig. Nogle gange med næsten alle partier, andre gange med rød opposition andre gange blå pg oftest blanding. Ret godt gået. Økonomien er bomstærk. Beskæftigelsen i top. Og man er på vej med grøn omstilling. Ting tager som bekendt tid. Men men. Nu har man i årevis ønsket at ændre blokpolitikken, de triste skænderier blokkene i mellem, og talt for det brede samarbejde på tværs i folketinget.
Men medierne og aviserne og klogeågerne bliver ved med rød blok og blå blok. Og synes at savne magtkampen mellem rød og blå. Det er rigtig ærgerligt det har udviklet sig sådan. Politikken og Berlingske har kun kritik, finder når i suppen ud fra deres radikale og borgerlige vinkel. Surt at høre på. Brok bræk brok. Store Bededag ja, men summasumarum, det giver flere penge i kassen.
Hvis man ser hvad der er gennemført, og lytter til Danmarks renomme i udlandet, så står vi ret fint. Det samme gør vores statsminister. Hvofor vi altid skal hakke og finde konspirations teorier er mig en gåde. Vi bor i et smørhul og har det som blommen i et æg. Vi kan opnå så meget hvis bare vi selv gider.
Tænk over det.

Ja os pensionister, som klarer os, får ikke noget, kun de pensionister der har mindst får ældrecheck to gange. Og jo det ville da være rart med lidt skattelettelse, men vi har jo ikke de store udgifter mere som de yngre har. Børnehaver, ja man ved jo selv hvor dyrt meget var i de yngre år. Nej jeg synes er ikke man kan klage

Ja Helle Det går godt i lille Danmark, alle får skattelettelser bortset fra pensionisterne, men der falder ind i mellem nogle småører til dem der har det sværest, men inflationen og de højere forbrugsafgifter udhuler også pensionen for dem der har lidt udover folkepensionen.

Milliarderne flyver ud af statskassen til minkavlerne også dem der selv havde nedlagt deres besætninger.

Ligeledes bevilleges udenonm folketinget milliarder til forsat krig i Ukraine, så der kan aflives flere unge mænd på begge sider af den fastlåste front ligesom i 1. verdenskrig. hved med at opfordre til en våbenhvile og tage kontakt til en slags fred hvor de østlige områder får en form for selvstyre.

Der findes milliarder til våben bare ikke til vores egen forsvar, der var ikke råd til at udstyre de nie F 35 jagerfly med våbensystemer, de t bliver taget fra vores åbenbart udslidte F 16 fly.

Søværnets fregatter/korvetter er stadig ikke ekviperet med de raketsystemer der var planlagt de skulle forsynes med.
Motortorpedo bådene er forlængst skrottet, det ellers det bedste våben til at forhindre "fjendens" fartøjer i at passere dansk farvande, ligesom hærens tunge våben, men de er foræret væk, ganske vist er andre bestilt i Israen, men det er i dag et krigsførende land og dem handler vi vel ikke med.

Kære Helle - du gør virkeligt et godt stykke arbejde for det røde partikontor.

Bent jeg gider ikke høre mere om dine konspirationsteorier, det er langt ude og har intet, gentager intet med mine holdninger at gøre. De er mine egne og kun mine egne.

Helle, jeg tror ikke på at nogen kan være så ukritisk som dig. Du lyder helt klart som et reklamebureau eller ansat af partiet til at skrive positivt.
Ang. diverse ældrechecks, så kender jeg en del der har pæne formuer i ejendom, antikviteter og samlinger, og som modtager checks hver gang, mens dem der har lidt opsparing i banken intet får. Rent lotteri, og har intet med retfærdighed at gøre. Men jeg vil æde min gamle hat på, at du ikke kan se problemet, hvis Mette F. ikke kan.

Bon appetite Bent, nyd hatten

Om 20 år vil danskernes verdensopfattelse være præget af St.Bededags afskaffelse, og ikke om Hamas, Putin, olie og virus. Og danskerne vil være glad for at de fik Alex Vanopslag som en ikke-selvglad statsminister og Støjberg som udenrigsminister -i hvert fald hvis man lytter til opinionsmålingerne. For som danskerne siger : Hvad bliver det næste.

Hvor uhyggeligt.

Den brede regerings berettigelse ligger i at de tre partier turde udfordre den danske model!

Modellen der har styrket mandeerhvervene og udsultet kvindeerhvervene!

Det opgør turde Mette Frederiksen kun foretage hvis hun havde et sikkert og stabilt samarbejde med Venstre!

At regeringen bliver nødt til at gå endnu længere i den retning, bliver velfærds-Danmarks overlevelse!

De unge har for længst gennemskuet problematikken!

Unge vil have noget for deres dygtighed!

Sundhedssystemet redder så mange danskere at Florence Nightingales barmhjertighed kun bibringer et lille arbejdsudbud!

Noget for noget!

Derfor elsker de unge Liberal Alliance!

Historien om velfærds-Danmark forbigår deres iPhones og iPads og kunstig intelligens!

Alt der er svært, får de aldrig lært!

Velfærdssamfundet har været deres kuvøse hele livet!

Nu hjælper den brede regering de unge og fremtiden på vej!

En elektriker og en sygeplejerske må have nogensinde ens løn og arbejdsvilkår!

Den kan den danske model aldrig fremskaffe!

Det i så Mette Frederiksen!

Et voila! Begyndelsen er godt begyndt!

Enhver Venstre-borgmester kender problematikken!

Og langt om længe lykkedes det socialdemokratiske borgmestre at overbevise Mette Frederiksen om indvandrerkvindernes kvaliteter for velfærdssamfundet!

Danmark er på vej!

I kraft af Liberal Alliance der smadres når den reelle ligeløn imellem privat ansatte og offentligt ansatte udlignes via gentagne ophævelser af den danske model erstattet af regeringsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter!

Rekrutteringen af sygeplejersker, sosuer, folkeskolelærere og pædagoger står og falder med at den danske model styres af regeringen i ligestillingens navn!

Og så er der Venstres årsag til alle tæskene!

CO2 afgifter der ikke vender den tunge ende nedad, hverken for fødevareerhvervene eller den enkelte forbruger!

Her står den brede regering stærk!

Klimaførende bliver ordet som Mette Frederiksen kommer til at æde igen og igen!

Sammen med ordet historisk!

Om ti år står kun tilbage at et “historisk” bredt regeringssamarbejde reddede velfærden og fødevareerhvervene og medicinproduktionen i Danmark!

Mette Frederiksen vil allerede i nytårstalen forberede danskerne på de kommende co2 afgifter!

Alt kommer step by step af den brede regering!

Velfærd og skattegrundlaget i Danmark består!

Men lad os endelig skændes videre om Store bededag!

Så bliver det langt lettere for venstrefløjen at acceptere den brede regerings nødvendighed!

CO2 afgifter som den nye moms, bliver selvmodsigelsen som kommer til at smadre venstrefløjen!

De rige lever videre som om intet er hændt med velfærden og klimaet!

Den brede regering prøver at redde middelklassen!

Og indtil videre går det fint!

Alex Vanoupslagh kan kun hidse sig op over top top skatten!

Den tror alle unge at de bliver ramt af!

Kuvøsen er endnu ikke fjernet!

Annonce