Annonce

Landbruget står foran skrappere regulering - blå politikere indrømmer at have været for naive

”Derfor var det set i bakspejlet ikke godt nok,” siger Lars Løkke Rasmussen, der tilbage i 2015 stod i spidsen for fejlslagen landbrugspakke - nu vil SVM-regeringen gå helt nye veje
Foto: Venstre, Jens Astrup
Tilbage i 2015 besluttede V-regeringen anført af daværende statsminister, daværende formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen og daværende fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen (V) med støtte fra blå støttepartier, at landbruget skulle reducere sin kvælstof-udledning af frivillighedens vej. En politik, der blev videreført af VLAK-regeringen, der kom til i november 2016 - også anført af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Men nu indrømmer blå politikere på stribe - med ni års forsinkelse -, at planen med at landbruget af frivillighedens vej skulle reducere kvælstofudledningerne var en total fiasko.

For virkeligheden var, at landbruget med 2015-landbrugspakken stort set ikke reducerede kvælstofudledningerne. Landmændene sad så at sige på hænderne, og udledningerne buldrede fortsat derudaf. Resultatet ser vi i dag i form af de døde, danske fjorde.

Lars Løkke Rasmussen erkendte 20. maj, at han og hans regeringer i perioden 2015 - 2019 har et stort medansvar for, at vore fjorde lider: Planter dør, fisk forsvinder og iltsvind griber om sig.

kom ikke til at virke med den hastighed, det var aftalt

“Ting kan jo ikke laves om, men man kan i hvert fald konstatere, at elementerne med de (frivillige, red.) kollektive virkemidler, som vi jo troede på, kom ikke til at virke med den hastighed, det var aftalt, og derfor var det set i bakspejlet ikke godt nok,” sagde Lars Løkke Rasmussen til Politiken og føjede til:

“Og så kan det jo ikke nytte noget, at vi bare copypaster den metode en gang til.”

K: “Det var en fejl”

Også Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har for nylig erkendt, at landbrugspakken fra 2015, som DF dengang støttede op om, var en fejltagelse.

Og i denne uge fulgte De Konservative så trop.

Partiets politiske ordfører og miljøordfører, Mette Abildgaard, erkendte over for DR, at landbrugsaftalen har slået fejl – og også at partiet dermed har et medansvar for de konsekvenser, det kan have for miljøet:

en fejl, at vi i de første par år af pakkens levetid havde for stor tiltro til, at man kunne kompensere ad frivillighedens vej

“Jeg synes, det var en fejl, at vi i de første par år af pakkens levetid havde for stor tiltro til, at man kunne kompensere ad frivillighedens vej, i forhold til hvad der har vist sig at være realistisk,” sagde Mette Abildgaard onsdag tilP1 Morgen.

Tager skeen i den anden hånd

Belært af fortidens fejltagelser, vil SVM-regeringen nu tage skeen i den anden hånd.

Der er udsigt til landbruget pålægges en CO2-afgift. Men også, at provenuet fra afgiften føres direkte “tilbage til landbruget, så erhvervets (grønne, red.) omstilling understøttes”, som det hedder i SVM-regeringsgrundlaget, 'Ansvar for Danmark’.

Lige nu forhandler SVM-regeringen, landbruget, arbejdsmarkedets parter og Danmarks Naturfredningsforening på livet løs i forsøget på at lande en grøn trepartsaftale, der skal reducere landbrugets CO2-udslip markant.

Opgaven er også - under ledelse af tidligere formand for Folketinget, tidligere minister i flere S-ledede regeringer, Henrik Dam Kristensen - at levere svar på, hvordan vi får genoprettet naturen og får livet tilbage i de danske fjorde. Efter alt for mange års alt for stor kvælstofudledning fra landbruget i naturen og fjordene.

Forventningen er, at forhandlerne fremlægger resultatet af deres anstrengelser i næste uge.

Gigantisk grønt projekt: 250.000 hektar ny skov

En væsentlig del af den grønne trepartsaftale forventes at blive en storstilet skovrejsningsplan.

Allerede i regeringsgrundlaget bebuder SVM-regeringen en gigantisk skovrejsningsplan:

“Regeringen vil fremlægge en ambitiøs skovplan med et mål om etablering af 250.000 hektar ny skov i Danmark. Etablering af ny skov bidrager væsentligt til at nå klimaneutralitet og på sigt nettonegative emissioner.”

250.000 hektar ny skov svarer til et areal på størrelse med Fyn.

Et så stort projekt kan kun blive en realitet, hvis nuværende landbrugsjord opkøbes - eller eksproprieres - i stor skala.

I regeringsgrundlaget nævnes, at pengene til opkøb af de enorme arealer til ny skov “finansieres af Grøn Fond”. Regeringen håber på “så stort et bidrag som muligt fra private aktører og eksisterende tilskud”.

Fra CO2-taber-sag til grøn skov-vinder-sag 

Regeringen vil forsøge, erfarer Berlingskes politiske kommentator, Bent Winther, at vende den bøvlede sag om CO2-afgift på landbruget og luftige klimamål, det kan være svært at forholde sig til, til en mulig grøn vinder-sag om genopretning af naturen og livet tilbage i de danske fjorde.

SVM-regeringen er villig til at åbne pengekassen ‘big time’

Derfor er SVM også, ifølge avisen, klar til at satse mange penge på forvandlingen af Danmark. SVM-regeringen er villig til at åbne pengekassen ‘big time’:

45 - 50 milliarder kroner - eller mere, som regeringen finder i det økonomiske råderum.

Opdateret 23/6 - fejl i indledende afsnit rettet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ja, de blå politikkere udstilles som uduelige, og nu er de nødt til at indrømme, og lade som om at de er blevet klogere. Men DET er de IKKE.

Hvis det var matador penge og ikke virkelige penge det drejer sig om, ville det være den største farce i årtier!!
Landbruget har svinet totalt uhæmmet i så mange år, at Ruder konge kun var knægt, da de startede.
Og nu skal pengene til at rette op på svineriet ikke komme fra landbruget, men fra råderummet??
Klap nu lige hesten SVM!!
Jeg er udmærket klar over at de første 4 ord de lærer på landbrugsskolerne er lobbyisme, tilskud, kompensation og erstatning i den rækkefølge de er nævnt!!!
Men det bliver alligevel for tykt når man nu vil have resten af samfundet til at betale!!
Men på den anden side, det er jo oppe i tiden med den mørkeblå regering vi har, med fru Frederiksen i spidsen, at selvfølgelig skal man ikke stå til ansvar for det miljøsvineri man laver….
Så længe der bare er profit i det man har gang i, så op et vist sted med resten!!

Julle , du skal her forholde dig til, at der, hvis planen rulles helt ud,
vil blive udtaget 250,000 hektar jord fra landbruget, uanset hvad du mener,
så kan landbruget ikke opretholde den kæmpe store dyreproduktion, BASTA.
Og vi vil blive bestormet fra de borgerlige medier med, at så flytter
landbruget deres produktion af DYR til udlandet, jamen, jamen der er de
allerede på nuværende tidspunkt, der er ikke mere landbrugsjord de kan
udvide med, alt er dyrket, det kan opkøbe landbrug, og de kan fortsætte
med at svine naturen til, men det bliver på landbrugsjord, som er i drift.
LANDBRUGS BARONERNE er rejst i forvejen, nu må vi så blive tilbage og
rette op på SVINERIET, det kommer til at koste kassen, men nu ved vi da,
at Lars Løkke ikke er til at stole på, og nu indrømmer han det selv.
Men så længe danskerne vil straffe Socialdemokratiet, kan det have lange
udsigter, for SF kan ikke danne en regering uden Socialdemokratiet, og
Socialdemokratiet vil ikke danne en regering uden at have en hånd på rattet.
Så lad de borgerlige forsøge at danne en regering, det bliver uden de
Radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, så kan Lars Løkke se
hvor langt han kommer med Inger Støjberg og Vand-plasker og
Morten Messerschmidt samt Mona Juul.

Helt enig. Landbruget bliver endnu engang forgyldt uden at skulle stå til ansvar. Denne gang får de smidt 40.000.000.000 kr. ind på kontoen. 0,6% af befolkningen ejer 60% af alt jord i Danmark, som de kan skalte og forvalte som de lyster. Regningen bliver sendt til skatteborgerne. Mens landbruget fester videre på det offentliges bekostning - Alene det faktum, at Landbrug & Fødevare er glade for aftalen burde tænde alle advarselsbliklys.

For 40.000.000.000 kr. kunne staten købe og eje de omtalte 250.000 hektar og sikre dansk natur og drikkevand for de kommende generationer.

Det her er en ommer.

"Men nu indrømmer blå politikere på stribe - med ni års forsinkelse -, at planen med at landbruget af frivillighedens vej skulle reducere CO2-udslippet var en total fiasko."

Igen ødelæggende politik...Se nu at komme igang...

"For virkeligheden var, at landbruget med 2015-landbrugspakken stort set ikke reducerede CO2-udslippet."

Ergo bønderne skal ikke have mere snor - nu skal de underlægges lov, og komme igang...Havmiljøet lider...

Jeg var så svineheldig at få en frivillig aftale med samme regering på samme tidspunkt som landbruget.
Det betyder, at jeg nu (allerede) sorterer 10% af mit affald og altså KUN smider 90% i Restaffald.
Jeg regner med at nå i mål nogenlunde samtidig med landbruget.
Hvis jeg får et godt og solidt tilskud a la mink, selvfølgelig.

Det må så betyde at du bor i en af de kommuner der ikke har fået implementeret affaldssortering endnu - 74 af landets 98 kommuner har indført affaldssortering som anbefalet -