Fagforbund: Kommunerne svigter corona-bekæmpelsen

Hygiejne og rengøring er helt centrale våben i kampen mod corona. Alligevel undlader mange kommuner at oplære deres rengøringsansatte. Uansvarligt, mener fagforbund
Næsten halvdelen af de rengøringsansatte på ældreområdet har ikke fået nogen oplæring i de nye krav til corona-rengøring.

Det skriver fagforbundet FOA i en pressemeddelelse.

Samlet set har hver tredje ansatte på rengøringsområdet ikke modtaget ekstra oplæring, viser en ny undersøgelse blandt FOA’s medlemmer.

Det er nedslående, og hvis jeg skal være ærlig også uansvarligt

”Det er nedslående, og hvis jeg skal være ærlig også uansvarligt,” siger sektorformand for Kost og Service i FOA, Pia Heidi Nielsen, og fortsætter:

”Vi er alle er enige om, at vi kommer til at leve med corona i noget tid, og indtil vaccinerne hjælper, så skal vi holde fast i alle de andre forholdsregler, vi allerede kender. En af de helt centrale forholdsregler er hygiejne og rengøring.”

Risikerer falsk tryghed

Undersøgelsen afslører også, at mere end to ud af tre af FOA’s medlemmer med rengøringsopgaver personligt er blevet pålagt ekstra corona-rengøringsopgaver.

”Ordentlig hygiejnisk rengøring kræver faglig indsigt. Smitteforebyggelse er vigtig under corona, men så sandelig også når hverdagen vender tilbage. Hvis rengøring og hygiejne varetages af medarbejdere uden instruktion og uden faglig uddannelse, risikerer vi at give borgerne en falsk tryghed, hvis de tror, at rengøringen lever op til corona-standarden, og den så ikke gør,” siger Pia Heidi Nielsen.

Hvis de tror, at rengøringen lever op til corona-standarden, og den så ikke gør

Hun understreger, at det øgede fokus på smitteforebyggende rengøring ikke slutter, når danskerne er vaccinerede og corona-smitten er i ro.

”Vi skal i fremtiden have meget mere fokus på at forebygge forkølelse, influenza og mange af de andre infektionssygdomme, som har været fraværende under corona. Det er godt for både sundheden og økonomien,” siger Pia Heidi Nielsen.

Hver femte rengøringsmedarbejder, som er ansat i en kommune, mener slet ikke, at de har den uddannelse eller de kurser, som de har brug for i deres arbejde.

Regionerne meget bedre med

I regionerne, som driver hospitalsvæsenet, er det kun hver 12. rengøringsmedarbejder, der har svaret det samme.

Det er bekymrende, at kommunerne ikke er med

”Det er tydeligt, at regionerne er meget bedre med, når det gælder den nødvendige oplæring i hygiejnisk rengøring. De har erfaringerne fra de høje hygiejnestandarder i sygehusvæsenet at trække på. Men det er bekymrende, at kommunerne ikke er med. Navnlig når vi betænker, at de i de kommende år skal overtage mange flere sundhedsopgaver i takt med, at vi udbygger det primære sundhedsvæsen, som er en kommunal opgave,” fastslår Pia Heidi Nielsen.

FOA opfordrer kommunerne til at sikre den nødvendige oplæring af rengøringspersonalet og i højere grad inddrage rengøringsfaglige ledere med viden om smitteforebyggelse i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce