Fagforbund til politikerne: Drop dagpengeforringelse

“Det er ikke dimittendsatsen, som har betydning for, om man kommer i arbejde eller ej,” lyder det fra FOA, der opfordrer til droppe lavere dagpenge til nyuddannede.
14 fagforbund kommer nu med en fælles opfordring til regeringen og Folketinget: Opgiv den foreslåede sænkning af dagpengesatsen for nyuddannede, der ikke er forsørgere, fra 13.815 kroner og ned til 9500 om måneden.

“Vi betragter dagpengesystemet som en grundsten i vores danske model, hvor flexicurity sikrer virksomheder mod konjunkturændringer, og den personlige forsikring i a-kassen sikrer medlemmernes økonomi,” hedder det i et fælles brev fra fagforbundene til Folketingets beskæftigelsesudvalg.

“Derfor er vi bekymrede over, at man sætter dagpengesatsen så markant ned for de nyuddannede. Det kan have store konsekvenser for den enkelte.”

Kortere dagpengeperiode

Opfordringen kommer, efter at regeringen i udspillet "Danmark kan mere I" har foreslået sænkningen af dimittendsatsen, ligesom de nyudannedes ordinære dagpengeperiode foreslås reduceret fra to og til ét år. Dagpenge for dimittender uden forsørgerpligt over 30 år skal sættes ned til 12.000 kroner om måneden.

Ifølge regeringen skal forringelsen ses i sammenhæng med forslaget om at forhøjede dagpengene med 5000 kroner om månåden de tre første måneder ved ledighed.

For at langt flere kan få en bedre dagpengedækning

"Dimittender må give lidt for at langt flere kan få en bedre dagpengedækning," har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) forklaret.

Forhøjelsen af dagpengene med 5000 kroner til omkring 24.500 kroner om måneden er forbeholdt dem, der har været medlem af en A-kasse gennem mindst fire år.

Førsteprioriteten

En af underskriverne på brevet til beskæftigelsesudvalget er FOA’s formand, Mona Striib, som understreger, at hendes “førsteprioritet” netop er en højere dagpengedækning.

“Men selv om vi ikke har så mange dimittender, så har vi alligevel nogle,” siger Mona Striib til Netavisen Pio.

“Og det er ikke dimittendsatsen, som har betydning for, om man kommer i arbejde eller ej. Det er i langt højere grad et spørgsmål, om arbejdsgiverne ansætter dem, som bliver uddannet.”

FOA’s formand har således oplevet, at mens social- og sundhedsområdet i foråret skreg på uddannet arbejdskraft, så havde forbundet 199 dimittender, der ikke kunne komme i arbejde med det samme. I stedet har blev der ansat ufaglærte.

Hvilket hverken skyldtes, at de ikke var jobsøgende, eller at FOA ikke gjorde arbejdsgiverne opmærksom på det, forsikrer Mona Striib.

Tidligere beskåret

Udover FOA’s formand er blandt andre formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, og formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard, medunderskrivere på brevet.

“Et trygt dagpengesystem er afgørende for et fleksibelt arbejdsmarked, samfundet og den enkelte,” skriver Lars Qvistgaard på Twitter.

“Derfor er vi en række forpersoner fra alle dele af fagbevægelsen, der er gået sammen om en klar appel til politikerne: Drop nedskæringerne på nyuddannedes dagpenge!”

placeholder

Senest blev dimittendsatsen sænket i 2017, uden at det sænkede dimittendledigheden.

Ikke så meget larm

Selv om hovedparten af underskriverne på opfordringen netop kommer fra fagforbund med højtuddannede medlemmer, afviser Mona Striib dog, at fagbevægelsen delt i spørgsmålet om betydningen af den foreslåede forringelse af dimittendsatsen.

Hele vejen rundt

“Jeg tror faktisk, at man hele vejen rundt tænker, at det ikke er nødvendig at røre ved dimittendsatsen,” siger FOA’s formand.

“Men alle har haft som førsteprioritet, at det handler om at få øget dagpengenes dækningsgrad. Så derfor har man nok ikke hørt så meget larm omkring det.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce