Finansordfører: Økonomer uddannes til håndværkere i neoliberale modeller

Uddannelsesminister i samråd: Undervisningen på økonomi-studierne i Danmark er for ensidige, mener organisation og flere professorer
Undervisningen i økonomi på de danske universiteter er for ensidig. De økonomistuderende lærer meget om de dominerende, “mainstream” modeller, og alt for lidt om, hvad der rent faktisk sker uden i den virkelige økonomi.

Den kritik har været fremført af både Jesper Jespersen, David Dreyer, Ove Kaj Pedersen, der alle tre er professorer i økonomi. Og samme budskab lyder fra organisationen Rethinking Economics Danmark.  

Ligeså snart man tager fejl, så tager man potentielt katastrofalt fejl som kollektiv

Den ensretning af økonomerne, som sker gennem studierne, har konsekvenser for hele samfundet og ikke kun bag universitets tykke mure, mener Mads Falkenfleth, der er formand for Rethinking Economics Danmark, der er den danske afdeling af et international netværk af studerende og professionelle økonomer, der arbejder for en mere mangfoldig økonomisk tænkning og undervisning:

”Det betyder, at det hele går meget glattere, fordi folk er enige om metoden – fordi det er den eneste, man kender. Så længe det går godt, så går det jo hurtigt. Men ligeså snart man tager fejl, så tager man potentielt katastrofalt fejl som kollektiv,” siger han til Netavisen Pio.  

Universiteterne ved bedst

På baggrund af kritikken af den økonomiske skoling på universiteterne, som Rethink Economics har været med til at rejse, var uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) tirsdag kaldt i samråd af folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Det er ikke noget vi skal blande os i politisk

Ministeren slog på samrådet på tromme for, at politikerne ikke skal blande sig i, hvad der undervises i på de danske universiteter:

”Jeg går ud fra, at vi alle sammen er enige om, at det er op til de faglige miljøer på universiteterne at styre, hvilke teoriretninger, der fylder ude på studierne. Det er ikke noget vi skal blande os i politisk,” lyder det fra Tommy Ahlers.    
 

“Neoliberale håndværkere”

De studerende på landets økonomistudier bliver uddannet til neoliberale håndværkere, der mestre regneark, men mangler en mere kritisk tilgang til teorierne, mener finansordfører i Alternativet Christian Poll, der har indkaldt ministeren til samrådet:

”Det er som om, man på økonomistudiet i højere grad lærer et håndværk inden for en bestemt teori. Altså at man lærer at blive en god håndværker, der kan håndtere regneark inden for denne her neoliberale model, som meget af det kører ud fra,” siger han.

Så er det korrekt, at særligt den første del af økonomistudiet er relativt teoritungt med fokus mainstream økonomi

At der er meget fokus på det, som man kalder “mainstream” økonomi på de første tre år af studiet, anerkender ministeren:

“(..)ud fra hvad jeg hører fra folk med tilknytning til økonomistudiet, så er det korrekt, at særligt den første del af økonomistudiet er relativt teoritungt med fokus mainstream økonomi,” siger Tommy Ahlers, der dog påpeger, at der er kamp om tiden på et treårigt bachelorstudie, og at de færdiguddannede økonomer også skal mestre et håndværk, så de kan bruges ude i virksomhederne.

Man kan i hvert fald sige, at økonomien er liberal

Nedprioriteret videnskabsteori

Selvom Mads Falkenfleth påpeger, at der er forskel på en liberal ideologi og så den teoretiske skole, der bliver kaldt den neoklassiske eller “mainstream økonomi”, så mener formanden i Rethinking Economics Danmark, at Christian Polls kritik har noget for sig:

”Man kan i hvert fald sige, at økonomien er liberal, fordi man fokuserer på individer og har som sit udgangspunkt, at det frie marked er den ideelle tilstand for økonomien,” siger han til Netavisen Pio.

Da jeg selv læste i Århus, havde jeg slet ikke et fag i videnskabsteori

Som eksempel på, at der på økonomistudiet ikke har været den store interesse for den kritiske akademiske tilgang, nævner han, at der i lang tid ikke var undervisning i videnskabsteori på økonomistudiet i Aarhus, hvor han selv har gået:

”Da jeg selv læste i Aarhus, havde jeg slet ikke et fag i videnskabsteori. Det var ikke en del af min uddannelsen,” siger formanden.

I dag undervises der i videnskab på 6. semester på bacheloruddannelsen, men faget tillægges, ifølge Mads Falkenfleth, ikke stor værdi - heller ikke fra undervisernes side:

”Der undervises først i videnskabsteori på 6. semester på de to største uddannelser i Aarhus og København. Som jeg ser det, så er det der, man lærer at kravle, så man senere kan gå,” siger han.

Han mener også, at en del økonomer lider af den vrangforestilling, at de modsat andre er værdineutrale og objektive.  

Den dominerende økonomiske tænkning kan ikke løse de kæmpe problemer, vi står overfor. Den har tværtimod været med til at skabe dem

Iltfattig økonomisk debat

“Iltfattig” og “præget af konsensus”. Sådan beskriver finansordfører i Alternativet, Christian Poll, den økonomiske debat i Danmark under samrådet tirsdag. Han mener ikke, at den dominerende økonomiske tænkning, som der bliver undervist på studierne, kan hjælpe os med at få styr på klimaforandringerne:

”Den dominerende økonomiske tænkning kan ikke løse de kæmpe problemer, vi står overfor. Den har tværtimod været med til at skabe dem,” lyder det fra Christian Poll.

Den strømning tror jeg bare, at vi skal lade flyde derude

Den strømning, som er i gang omkring øget klimabevidsthed, mener forskningsministeren vil sætte sit præg på økonomistudiet med tiden:

”Jeg tror ikke, at økonomistudiet er immun overfor, at der kommer nogle strømninger, som eksempelvis de her (Klima, red.). Og den strømning tror jeg bare, at vi skal lade flyde derude, og den kommer til at udfordre det her genstandsfelt,” siger Tommy Ahlers, der understreger at han har tillid til systemerne.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce