Finanstilsyn erkender blødsødenhed og Sass gør op med hård straf

Finanstilsynet erkender: Vi stolede for meget på Danske Bank
I et opsigtsvækkende svar til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg oplyser Erhvervsminister Rasmus Jarlov, at Finanstilsynet har været for blåøjede.

”Finanstilsynet erkender, at tilsynet stolede for meget på de oplysninger Danske Bank afgav, og skulle have forholdt sig mere kritisk overfor oplysningerne. Finanstilsynet erkender ligeledes, at man har lært af sagen, og at der er et behov for at tjekke væsentlige oplysninger i betydeligt større omfang, end det er sket i denne sag,” skriver erhvervsministeren.

Spørgsmålet er stillet af Morten Bødskov (S), der er formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, der ønskede at få ministerens vurdering på, om man havde benyttet sig af mulighederne i hvidvaskloven:

Morten Bødskov kalder det ifølge TV2 ”meget usædvanligt” og rystende, at en offentlig myndighed siger, at de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Og at det burde være oplagt, at tilsynet ikke stoler på de oplysninger, som man har fået af nogen, der er mistænkt i sagen.

”Det er meget overraskende. Det er besynderligt, at man har så alvorlig en undersøgelse og så få måneder efter siger de, at de i selvsamme undersøgelse har stolet for meget på banken. Det hører jo ingen steder hjemme,” siger Morten Bødskov (S), der på et samråd i dag har uddybet sine spørgsmål til ministeren om Finanstilsynets rolle.

Sass gør op med strengere strafSocialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen lægger i dagens udgave af Kristeligt Dagbladop til opgør med mantraet om strengere straf. Gruppeformanden byder på selverkendelse og grundlæggende eftertanke, der kan få konsekvenser for den socialdemokratiske retspolitik.  Hårdere straffe har ifølge Sass Larsen ikke hjulpet på antallet af stofmisbrugere – snarere tværtimod:

”I over 50 år har svaret fra politikerne vedrørende stoffer været hårdere straffe, nultolerance og atter hårdere straffe. Resultatet er en stigning i antal brugere af stoffer. En af de politikere er mig. Jeg har aldrig beskæftiget mig synderligt med retspolitik, men har støttet hver en stramning, når det kommer til stoffer.

Det gør jeg ikke længere. Efter min opfattelse sætter man en masse stakkels mennesker, som er misbrugere, i fængsel. Straffen har ingen præventiv eller helende effekt. Vi får fat på nogle få bagmænd, men markedet er så stort og indbringende, at det aldrig lukker ned. Og så rammer vi nogle enkelte brugere af stoffer, hvor det heller ikke giver mening af straffe.”

 

Politianmeldelse på vej til fiskere

Politiken skriver at mistanken om svig og andre brud på reglerne i forhold til kvotesagen, ifølge Rigsrevisionen,betyder, at myndighederne ”forventer at politianmelde mindst 10 procent af sagerne” fra Rigsrevisionens stikprøver, som omhandler projekter for over 200 millioner kroner.

 

Sagen skal samtidig efterforskes af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som undersøger mulig svindel med EU’s budget, korruption og alvorlige tjenesteforseelser.

”Rigsrevisionens undersøgelse viser en række tilfælde, hvor ansøgere og leverandører i modstrid med reglerne har været indbyrdes afhængige, eller at ansøger for eksempel har indhentet tilbud og har handlet med egne virksomheder, eller at fakturering har vist klare indikationer på stråmandsvirksomhed og svig,” skriver Rigsrevisionen i sin rapport.

Den nærmest uendelige sag om tildeling og fordeling af fiskekvoter synes med andre ord at fortsætte derudaf.

 

Hvad skal det nye LO hedde?

De har holdt det hemmeligt – faktisk tophemmeligt, når det kommer til navngivningen af den nye hovedorganisation på det danske arbejdsmarked - sammenlægningen af LO og FTF. En beslutning, der blev truffet på en stor kongres i april måned.

Mens fordeling af poster og medarbejdere, samt målsætninger og politisk grundlag har været på plads igennem længere tid, så er diskussionen om navnet fortsat ikke faldet endeligt på plads.
JP Finansberetter, at forretningsudvalget for den nye hovedorganisation har afholdt sit første møde tirsdag i denne uge, hvor især det nye navn var på dagsordenen.

Det nye navn har efter sigende været prøvet i bl.a. fokusgrupper for at kunne foretage det helt rigtige og mest kvalificerede valg. Men der er altså ikke opnået enighed endnu om hvorvidt hovedorganisationen skal hedde HO eller FH, som er de forslag, der er i spil. Begge forslag vil have undertitlen Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Den endelige beslutning mellem de to varianter træffes på et møde i hovedbestyrelsen i slutningen af oktober.

Arbejdsnedlæggelser i DR

”Vi har valgt at nedlægge arbejdet, fordi vi gerne vil vise vores sympati med de mange, mange kolleger, der er blevet fyret”, siger Per Smith Vinther der er medarbejder på DR Syd om de ellers overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

På nuværende tidspunkt har medarbejderne på DR Sjælland, DR Østjylland og DR Syd nedlagt arbejdet skriver dr.dkom sagen.

Arbejdsnedlæggelsen kommer på samme dag, hvor mange DR-medarbejdere har fået at vide, at DR har i sinde at afskedige dem. DR skal samlet set nedlægge omkring 400 stillinger som i et led i, at organisationen skal spare 20 procent over de næste fem år.
 

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio. (På orlov)


Kommentarer fra Facebook