Forligsmand sender overenskomstforhandlinger i overtid

Lønmodtagere og arbejdsgivere får yderligere 14 dage til at forhandle de sidste overenskomster på plads.
Foto: David Troels Garby Holm
Søndag aften kl. 22.00 manglede syv fagforbund og deres modpart på den anden side af forhandlingsbordet stadig at nå en ny overenskomstaftale.

De nuværende overenskomster udløber den 1. marts.

Fredag tog forligsmanden initiativ til at forlænge den periode der kan forhandles i, med yderligere 14 dage,

"Jeg har i dag rådført mig med DA (Dansk Arbejdsgiverforening, red.) og FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation, red.) om forhandlingssituationen.

På den baggrund opfordrer jeg alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen.

Desuden skal jeg bede om, at Forligsinstitutionen bliver orienteret, i det omfang forhandlingerne på de forskellige områder fører til forlig," udtaler forligsmand Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

Kan udsættes endnu en gang

Vurderer forligsmanden, at der er "tilpas fremskridt" i forhandlingerne, kan fristen udsættes yderligere 14 dage.

Blokade og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de to uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

De syv fagforbund der stadig forhandler overenskomst er 3F's Byggegruppe, Malerforbundet, Blik- & Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund, FOA og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, skriver A4nu.

Byggeriet volder problemer

Det er især overenskomsten for godt 60.000 lønmodtagere i byggeriet, som er interessant.

Det store stridspunkt er fortsat lønmodtagernes krav om et værn mod social dumping ved at løfte lønnen i bunden.

Ifølge Claus Von Elling, der er formand i 3F Byggegruppen, er det ikke er et stort løft af overenskomsternes mindsteløn, der er målet, men et tillæg til de lavest betalte bygningsarbejdere.

"Det vil give en omfordeling, sådan at de virksomheder, der betaler mindst i løn til deres ansatte, skal betale mere. Omvendt vil de virksomheder, der i dag betaler de højeste lønninger, slippe lidt billigere, fordi den største del af provenuet går til de lavestlønnede. Men den samlede lønsum er den samme," siger Claus Von Elling til Fagbladet 3F.

Det er medlemmerne af 3F's byggegruppe som var blandt dem, som er mest utilfredse med OK-resultatet i 2017.

Dengang stemte 77 procent af byggegruppens medlemmer nej til den endelige aftale, hvilket var den højeste nej-andel på tværs af 3F's fem grupper (Byggegruppen, Den Grønne Gruppe, Industrigruppen, Privat Service, Hotel og Restauration og Transportgruppen).

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce