Annonce

HK’ere kan frigøre nødvendige hænder til velfærden

En bedre arbejdsdeling mellem forskellige faggrupper er en del af løsningen på de massive rekrutteringsudfordringer i den offentlige velfærd.
Foto: tom Ingvardsen / HK Kommunal
Udsigten til voldsom mangel på kvalificeret personale, der kan drive fremtidens velfærd, er et emne, der ganske ufortjent ikke får den store opmærksomhed under den igangværende valgkamp.

Toneangivende partier lancerer ganske vist en række udspil, der har til formål at afhjælpe den akutte mangel på arbejdskraft i for eksempel sundhedssektoren. Mere langsigtede planer, der for alvor kan tage livtag med rekrutteringsudfordringerne, skal man derimod lede længe efter.

Hvis velfærden skal være på samme niveau

Det scenarie, vi kigger ind i, er ellers ganske skræmmende: I 2030 vil der i forhold til i dag være 50.000 flere børn under syv år – og 150.000 flere borgere over 80 år, der for langt de flestes vedkommende har behov for pasning og pleje.

at vi om få år vil mangle titusindvis af velfærdsmedarbejdere kalder på handling

Det skal holdes op imod, at der – ligeledes i 2030 – vil mangle 44.000 ekstra medarbejdere i den offentlige sektor, hvis velfærden skal være på samme niveau, som den er i dag.

Den ubalance bliver bare understreget af, at der i sommer var et fald på ikke mindre end 14 procent i optaget til de store velfærdsuddannelser, der blandt andre omfatter lærere, pædagoger og sygeplejersker.

Optimer den enkelte faggruppes potentiale

Udsigten til, at vi om få år vil mangle titusindvis af velfærdsmedarbejdere kalder på handling og måske mere utraditionel tænkning. Jeg er ikke i tvivl om, at en del af rekrutteringsudfordringen kan løses ved, at kommuner og regioner får sat fokus på en ny form for arbejdsdeling, der betyder, at velfærdsopgaverne bliver udført af de rigtige medarbejdere.

Lad os nu få frigjort fremtidens andre velfærdsmedarbejdere for administrative forpligtelser.

Udsigten til mangel på kvalificeret arbejdskraft øger simpelthen behovet for at få optimeret hver enkelt faggruppes potentiale.

Det sikrer vi blandt andet ved at overlade de administrative opgaver til HK’erne, så de øvrige velfærdsmedarbejdere får mere tid til deres kerneopgave. Al erfaring viser, at for eksempel pædagoger, lærere og sygeplejersker har fået så meget administrativt arbejde, at det er gået ud over deres tid til børn, ældre eller patienter.

Hvis vi skal sikre en velfærd med færre hænder, skal opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration.

Rette kompetencer til rette opgaver

Der sker løbende en udvikling i opgaver og kompetencer på et moderne arbejdsmarked, ligesom borgernes forventninger og behov også udvikler sig. Det er derfor fint at have fokus på, om der er opgaver, der er blevet overflødige eller opgaver, der kan løses bedre.

Professionelle administratorer sikrer desuden et demokratisk funderet velfærdssamfund

Også i den sammenhæng vil et sundt styringsprincip være at lade den rette medarbejder med den rette uddannelse løse de rette opgaver.

Hvis det princip kunne blive pejlemærke i styringen af den offentlige sektor, ville vi få frigjort tid og ressourcer til kerne-opgaven og styrket kvaliteten i den offentlige sektor.

Lad os nu få frigjort fremtidens andre velfærdsmedarbejdere for administrative forpligtelser. Det vil ikke alene skabe luft til de nødvendige indsatser, men også sikre, at borgerne får en helhedsorienteret og tillidsskabende sagsbehandling med styr på retssikkerhed og økonomi.

Professionelle administratorer sikrer desuden et demokratisk funderet velfærdssamfund, der er kendetegnet ved gennemsigtighed, effektivitet og retfærdighed.

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Det sikrer vi blandt andet ved at overlade de administrative opgaver til HK’erne, så de øvrige velfærdsmedarbejdere får mere tid til deres kerneopgave"

Det siger I ikke :-) Det har vi da aldrig prøvet før.

Back-to-the-future.

I takt med at den yngre generation overtager stillingerne som læger, skolelærer og pædagoger vil brugen af HK-personale blive mindre påkrævet, da de er opvokset med at bruge IPhone og IPad og derfor hurtigere selv kan skrive de nødvendige notater og skrivelser end de først skrives af HK-personale og derefter skal læses og godkendes af pågældende læge, lærer eller pædagog.

Og nogen skal jo fortælle HK'eren, hvad de skal skrive. Hvis pædagogen først skal fortælle HK'eren, hvordan lille Signe har det i dag og HK'eren så skal skrive det er der vist ikke sparet meget. Måske er løsningen at lille Signe bare skal ud at lege frem for at blive udsat for en analyse.

Nu udfører HK-ere jo andet end at skrive. En stor misforståelse er eks. at lægesekretærer kun skriver, fakta er at langt overvejende opgaver er koordinerende opgaver, der sikrer patienterne gode forløb samt registreringer og kontrol af disse til gavn for afdelinger og hospitaler, her taler jeg om økonomi, som er ret vigtig.

Nu udfører HK-ere jo andet end at skrive. En stor misforståelse er eks. at lægesekretærer kun skriver, fakta er at langt overvejende opgaver er koordinerende opgaver, der sikrer patienterne gode forløb samt registreringer og kontrol af disse til gavn for afdelinger og hospitaler, her taler jeg om økonomi, som er ret vigtig.

Nu udfører HK-ere jo andet end at skrive. En stor misforståelse er eks. at lægesekretærer kun skriver, fakta er at langt overvejende opgaver er koordinerende opgaver, der sikrer patienterne gode forløb samt registreringer og kontrol af disse til gavn for afdelinger og hospitaler, her taler jeg om økonomi, som er ret vigtig.

Det er nok de færreste, der uddanner sig til pædagoger for at lave lønadministration.

Lønadministration i en børnehave kræver nok ikke en fuldtidsansat, det gør det selvfølgelig på hospitaler, hvor der er mange ansat, men det berøre jo ikke brugen af lægesekretærer som i et vist omfang kan aflaste lægerne.

Bare vent til vi får kunstig intelligens automatisering. Så bliver det først riiigtig godt. Ha ha ha. Så bliver alle partienter som ikke kan nås at behandle i dag kørt ned i et sort hjørne i kælderen, hvor ingen kan finde dem. Problem løst.

Dertil kommer, at lægevidenskaben opfinder flere og flere diagnoser, så der bliver flere og flere syge. I fremtiden bliver sunde mennesker mere og mere en undtagelse.

Hvis der bliver flere syge end raske, bliver 'syge' the new normal.
Derfor bliver de 'normale' flere end de 'unormale'.

Og det er de 'unormale', der skal behandles. Hvilket jo så giver færre behandlinger.

"150.000 flere borgere over 80 år, der for langt de flestes vedkommende har behov for pasning og pleje"

Ahhh, passer det nu også. Tænker langt de fleste 80 årig klarer sig mere eller mindre selv for fremtiden.

"Udsigten til voldsom mangel på kvalificeret personale, der kan drive fremtidens velfærd" Snart bliver det sikkert til vildt og voldsom mangel...

Det hele skal jo være vildere og vildere. Måske det er her vi skal stoppe op. Før i tiden var det danske samfundet fredelig og roligt uden stress. Nu kører det hele i overgear 24/7 helt formålsløst uden værdi. Det "moderne" Nye Danmark.

Ha ha ha