Besparelser på administration udhuler velfærden

Mange administrative opgaver er særdeles borgernære. Politikerne har brug for at komme i virkeligheden og se, hvordan HK’erne bidrager.
Foto: Pressefoto: HK
Lene Roed, formand for HK-Kommunal
Regeringen har for et par uger siden indgået økonomiaftaler med KL og Danske Regioner. Aftalerne sætter rammen om den økonomi, der er til rådighed i kommuner og regioner i 2024.

Og aftalerne levner desværre ikke meget håb om, at velfærden kan prioriteres. Tværtimod.

Aftalerne viser en dyb kløft mellem regeringens pæne ord om at ville ”holde hånden under velfærden” og så den økonomi, der reelt er afsat penge til.

Kort og godt kan vi forudse, at der må spares, og at velfærden udhules for borgere og patienter.

Pengene forslår ikke til flere børn og ældre, til at dække inflationen og det specialiserede socialområde.

Administration er fundamentet for velfærd

Regeringen har i økonomiaftalerne gennemtrumfet administrative besparelser på 700 millioner kroner i kommunerne og 300 millioner i regionerne i 2024.

Det er en helt forkert vej at gå og en trussel mod velfærden. Besparelserne kan ikke undgå at ramme borgere og patienter hårdt.

Man glemmer, at administration er fundamentet for hele vores velfærd.

Mange af de opgaver, som HK-administrative udfører, er særdeles borgernære. Det handler blandt andet om socialformidlere, der hjælper udsatte børn og familier.

Om borgerservicemedarbejdere, der hjælper borgerne med MitID, pas og kørekort. Om skolesekretærer der koordinerer mellem skolen og hjemmet.

Alt i alt udfordrer besparelserne sammenhængskraften i Danmark

Om lægesekretærer, der sikrer det bedste patientflow. Der skal selvfølgelig også være dygtige administrative medarbejdere til at sikre, at der udbetales løn til tiden, og at der er styr på aftaler og den nødvendige dokumentation.  

God administration sikrer effektive sagsgange og koordination på de indre linjer. Den sikrer, at der er retssikkerhed for borgerne. Den sikrer vores demokrati, upartiskhed, patientsikkerhed, lighed for loven og mulighed for, at borgeren kan få forklaret sagsafgørelser.  

Konsekvensen af besparelserne bliver, at borgerne ikke får den velfærd, de er stillet i udsigt. For medarbejderne betyder det, at arbejdsmiljøet presses yderligere.

Det gælder både de administrative og alle andre faggrupper, der er helt afhængige af, at det administrative fungerer, og at den ene hånd ved, hvad den anden laver. Alt i alt udfordrer besparelserne sammenhængskraften i Danmark.

Tudetosset 

Og så skal man huske, at de administrative opgaver jo ikke forsvinder, fordi regeringen har besluttet sig for, at der skal skæres ned.

Fjerner man de administrative medarbejdere, er det bare andre faggrupper, der skal udføre opgaverne. Og det er tudetosset.

Selvfølgelig er det helt fint hele tiden at holde øje med, om der udføres unødig kontrol og administration. Men både kommuner og regioner har i de senere år været meget skarpe til at strømline deres administration, så der vil ikke være meget at komme efter her.

Vi sidder ikke i et elfenbenstårn langt fra virkeligheden

Som repræsentant for HK’erne i kommuner og regioner må jeg sige: 

Vi sidder ikke i et elfenbenstårn langt fra virkeligheden. Nej, vi står for den borgernære administration, der er en grundforudsætning for den velfærd, som borgere og patienter møder.

Og jeg tror, at nogle af regeringspolitikerne kunne have brug for at komme en tur ud i virkeligheden og se, hvordan HK’erne bidrager.

Lidt at tygge på i ferien

At regeringen så også har besluttet, at besparelserne på administrationen skal betale for, at andre velfærdsmedarbejdere kan få et lønløft, gør det på ingen måde bedre.

Det kunne tyde på, at man bare har ladet pilen snurre for at finde et sted at hente pengene til de lønstigninger, man har lovet udvalgte grupper i velfærden.

Men man skal bare huske, at alle faggrupper er hinandens forudsætning, når det gælder om at levere en god velfærd til borgerne.

Det håber jeg, politikerne vil tygge lidt på, når de har en ledig stund her i den kommende ferietid.

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Der er alt for mange papirnussere ansat, og pengene bliver brugt forkert .I denne uge fik jeg et
brev fra skattevæsenet, at de havde rettet min årsopgørelse fra 2021.Et sted var der 1 kr forkert, et andet sted var det 5 kr. Jeg fik yderligere at vide jeg kunne rette indsigelse, hvis jeg ikke var enig.
Det rene nonsens som der er brugt flere timer på, alt imedens der er mange der ikke kan få lov
at betale hvad de skylder i skat.

For mig er det helt omvendt, jeg kan aldrig huske mine drømme, når jeg først har sået øjnene op.

Gode Thor, så skulle du nok slå øjnene op i stedet for.

Det lyder mest, som om du har opdigtet den her fortælling til lejligheden. Altså du har modtaget et brev, hvor der er en ny beregning af din skat i 2021! det er ikke noget skattevæsenet går i gang med at egen drift; hvilket så må betyde, at du selv har brokket dig ud over alle rimelighed, Og fået dem til totalt unødvendigt at genoptage din gamle sag. Hvis typer som dig sad lidt mere på hænderne, ville vi helt automatisk spare nogle såkaldte papirnussere.

Det lyder mest, som om du har opdigtet den her fortælling til lejligheden. Altså du har modtaget et brev, hvor der er en ny beregning af din skat i 2021! det er ikke noget skattevæsenet går i gang med at egen drift; hvilket så må betyde, at du selv har brokket dig ud over alle rimelighed, Og fået dem til totalt unødvendigt at genoptage din gamle sag. Hvis typer som dig sad lidt mere på hænderne, ville vi helt automatisk spare nogle såkaldte papirnussere.

Det forholder sig som jeg skriver, jeg var også selv overrasket.

Annonce