Annonce

Debat: Pressede tillidsvalgte fortjener solid støtte

I kommuner og regioner breder der sig en kedelig tendens til, at man lader hånt om vores tillidsrepræsentanters rettigheder.
Foto: Tom Ingvardsen / HK Kommunal
”Tænk, en kommunal arbejdsplads, som ikke gider at forholde sig til den danske model og gør alt for at undgå de regler, vi alle skal arbejde under! Det er megafrustrerende!” 

Udsagnet stammer fra en af vores HK-tillidsrepræsentanter, der sammen med 868 TR-kolleger har deltaget i HK Kommunals rundspørge om vilkårene for medlemsorganiseringen på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Og det er bare én blandt mange kommentarer, der mere end antyder, at spydspidserne i vores faglige fællesskab langt fra altid bliver respekteret som de nødvendige aftaleparter, de bør være.

Jeg vil gerne understrege, at man på langt hovedparten af vores kommunale og regionale arbejdspladser heldigvis stadig forstår at respektere de tillidsvalgte og den værdifulde rolle, de skal og bør indtage.

Flere tillidsvalgte efterlyser fyldestgørende information, når de skal forhandle løn på medlemmernes vegne

Men vores repræsentative undersøgelse viser altså, at visse kommunale og regionale ledere i stigende grad ignorerer tillidsrepræsentantens berettigede forventninger til at blive inddraget i de forhold, der handler om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår.

Den tendens bliver kun underbygget af mine samtaler med tillidsvalgte landet over.

Inddragelse og arbejdsro

Det handler for eksempel om, at flere af vores tillidsvalgte ikke i tilstrækkelig grad bliver orienteret og inddraget ved forestående ansættelser og afskedigelser.

Det drejer sig også om, at man som tillidsrepræsentant mange steder ikke modtager relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for HK’erne. Flere tillidsvalgte efterlyser fyldestgørende information, når de skal forhandle løn på medlemmernes vegne.

Tendensen bekymrer mig selvsagt

Det handler i det hele taget om, at de kommunale og regionale ledere ikke alle steder inddrager og giver den nødvendige arbejdsro til TR’erne. Tendensen bekymrer mig selvsagt. For tilsidesætter man de tillidsvalgtes aftalte rettigheder, mister man en væsentlig del af den dynamik, af den arbejdsglæde og af de udviklingsmuligheder, der gerne skal kendetegne hver enkelt arbejdsplads.

Vores tillidsvalgte er om nogen omdrejningspunkter for det, vi kalder den danske model. Lige siden 1926, hvor rettighederne til TR’erne for alvor blev stadfæstet og siden udvidet, har de udgjort grundstammen i et velfungerende overenskomstsystem.

Systemet er også på det offentlige område til gavn for arbejdsgiveren

Som advokater for medlemmerne og som bindeled til arbejdsgiverne bidrager de tillidsvalgte til at smidiggøre de forhandlinger, der på frivillig basis tegner de kommende års løn- og arbejdsvilkår.

Attraktive arbejdspladser giver udvikling

Systemet er også på det offentlige område til gavn for arbejdsgiveren, der gennem den valgte lønmodtagerrepræsentant kan lede under nogle strukturerede rammer af gensidig overenskomst.

Det er naturligvis også til gavn for den enkelte medarbejder, der via tillidsrepræsentanten kan kanalisere sine ønsker til bedre løn- og arbejdsvilkår og udvikling af arbejdspladsen. Og så bidrager modellen ikke mindst til den fleksibilitet, der skal til for at opbygge nogle attraktive arbejdspladser - til gavn for borgere og patienter.   

Der er plads til forbedringer!

Bliver tillidsrepræsentanternes rettigheder ignoreret risikerer vi omvendt, at arbejdstagere og arbejdsgivere bliver sig selv nærmest. Det kan meget nemt resultere i stilstand og i flere perspektivløse konflikter.

Fra HK Kommunals side sætter vi naturligvis alle sejl til for at sikre vores tillidsvalgte de rette vilkår. Men bestræbelserne kan ikke bære frugt uden en pæn portion velvilje fra arbejdsgiverside.

Så stor respekt til de ledere, der hver eneste dag tager den danske model og vores tillidsrepræsentanter alvorligt ude omkring på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Til de ledere, der beklageligvis endnu ikke har forstået værdien af et velfungerende tillidsmandssystem, er der bare at sige:

Der er plads til forbedringer!

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


Flere artikler om emnet