Annonce

Den danske model giver coronaen kamp til stregen

En ansvarlig fagbevægelse og de fælles løsninger er en forudsætning for, at et overophedet, offentligt sundhedsvæsen kan levere den nødvendige velfærd
I henved to årtier og i hvert fald indtil for ganske nylig har det blandt meningsdannere og politikere fra en bred vifte af partier været god latin at italesætte den offentlige sektor og dermed vores velfærdssamfund som en byrde. Som en uproduktiv klods om benet på markedskræfterne, der lider under et alt for højt skattetryk.

Kritikerne af det solidarisk finansierede velfærdssamfund har imidlertid som oftest talt mod bedre vidende

Kritikerne af det solidarisk finansierede velfærdssamfund har imidlertid som oftest talt mod bedre vidende. Både Verdensbanken og OECD er i rapport efter rapport enige om, at Danmark har en af verdens mest effektive offentlige sektorer. Hvor befolkningens tillid til det offentlige og til vores ikke-korrupte administration er i højsædet. Vores arbejdsmarked er blandt verdens mest effektive, og konkurrenceevnen er i top.

Velfærdssamfundet på prøve

Det er dette samfund, der lige nu og her under tyngden fra coronakrisen er i færd med at vise sin ultimative eksistensberettigelse. Jeg er ikke i tvivl om, at et velfærdssamfund som vores med en forholdsvis stor offentlig sektor og en aftalebestemt regulering af arbejdsmarkedet er den bedste forudsætning for, at vi som land kan håndtere denne helt ekstraordinære corona-situation.

Vores tillidsbaserede velfærdssamfund har betydet, at politikerne har kunnet handle beslutsomt

Evnen til at finde fælles løsninger gør, at Danmark er bedre rustet til at håndtere krisen end mange af de store økonomier. Vores tillidsbaserede velfærdssamfund har betydet, at politikerne har kunnet handle beslutsomt og i stor enighed. Der er vedtaget omfattende, historiske hjælpepakker til blandt andre virksomheder, selvstændige og ledige. Og på mindre end et døgn lykkedes det regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne at få forhandlet en trepartsaftale på plads om lønkompensation.

Her har den danske model sikret, at samfundet kan holde hånden under lønmodtagerne i den private sektor.

Offentligt ansatte sikrer corona-ressourcer

Lad mig fremhæve et andet eksempel på, hvordan den danske model har dannet grundlag for, at vi kan afbøde de værste følger af coronakrisen. Eksemplet er fra den offentlige sektor, hvor mange kommuner er blevet pålagt opgaver, som kræver, at medarbejdere flyttes til kritiske funktioner med henblik på at få de nødvendige ressourcer til at løse corona-opgaverne i sundhedssystemet.

Erklæringen giver mulighed for at give medarbejderne andre opgaver i kritiske funktioner

Det er baggrunden for, at vi i HK Kommunal sammen med 50 andre fagforeninger for offentligt ansatte har tilsluttet os en fælleserklæring med arbejdsgiverne i KL og i Danske Regioner. Erklæringen giver mulighed for at give medarbejderne andre opgaver i kritiske funktioner. Også opgaver der ligger uden for overenskomstens område. Det er en meget vidtgående aftale. Men vi står også i en helt ekstraordinær situation, som ingen har erfaring med.

Vi skal passe på os selv og hinanden for at kunne passe på patienterne. En god tillidsbaseret og anerkendende dialog skal føre os i gennem den aktuelle krise, hvor coronavirus udfordrer vores sundhedsvæsen til grænsen.  

Vi løfter i flok

Tilbage står, at HK Kommunal og alle de andre fagforeninger for offentligt ansatte melder sig klar til at indgå i en ansvarlig, fleksibel og modig ordning. Den giver håb om, at vi får bremset smitten samtidig med, at vi holder hånden under alle de borgere, der har – og får – brug for den kommunale eller regionale velfærd. Jeg håber og forventer, at ordningen vil blive forvaltet i et godt samarbejde med vores offentlige arbejdsgivere. At der bliver udvist fleksibilitet fra alle sider og med en høj grad af inddragelse af vores ansatte.

Rigtig mange af vores HK-medlemmer byder sig ind i forhold til nye akutte opgaver

Jeg har erfaret, at rigtig mange af vores HK-medlemmer byder sig ind i forhold til nye akutte opgaver. Det har kæmpe betydning for, at vi kommer igennem krisen. I det hele taget fortjener de offentligt ansatte, der knokler for at hjælpe danskerne bedst muligt gennem krisen, stor anerkendelse.

Allervigtigst er det, at vi står sammen og finder fælles løsninger i denne tid: Offentligt ansatte og privat ansatte. Medarbejdere og ledere. Arbejdsgivere og lønmodtagere. Tiden er ikke til splittelse. Tiden er til, at vi anerkender, at vi er hinandens forudsætninger. At vi løfter i flok. Så har vi de bedste forudsætninger for at komme godt igennem krisen og et stærkt fællesskab at bygge videre på efterfølgende.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

METTE FREDERIKSEN og regeringen har gjort det rigtige. COVID 19 kræver HANDLING,og NATURLIGVIS
et lukket DANMARK. Måske endda endnu mere lukket end det vi ser PT. Hvad er alternativet ?

Nu er amerikanerne kommet så vidt, at de ikke selv tror præsidenten er klog nok til at klare krisen og hans psykiske sygdomme træder tyderligere frem

Regeringen bliver mere og mere presset fra alle sider. HOLD STAND METTE FREDERIKSEN. MANGE ER MED DIG.
Krisen handler ikke KUN om selve problemet COVID 19. Det handler også om PENGE. Om aktier der skrumper sammen med pengetanke. Er en hel verden og menneskeheden da ikke mere værd end kontanter. Fra alle kapitalens rækker presses den siddene regering.Man efterlyser "GENÅBNINGSPLANER". Hold stand METTE FREDERIKSEN. Uanset hvor meget der presses. Så det bliver en "HÅRD FØDSEL" for "de blå" at komme "til roret" igen. Det er jo oplagt at VENSTRE har fundet sig en ny kandidat til STATSMINISTERPOSTEN. Endnu en ELLEMAN står parat. At "genåbne DANMARK" FØR COVID 19 har "lagt sig" kommer til at betyde MENNESKELIV. Så vi kan se det samme ske som i ITALIEN ,SPANIEN og AMERIKA. Har vi telte nok ? Når tusindvis af borgere må losses døde i dem ? Udenfor hospitalerne der ikke vil have kapacitet nok til at behandle alvorligt syge COVID 19 ramte ? Og skal smittede udefra da igen kunne rejse FRIT ind i landet med smitte ? Den eneste "import" vi vil få at se …"SMITTEIMPORTEN". Håber regeringen er OBS på hvad det ER oppositionen er ude på. At manipulere med folket. At vælte regeringen og udskrive hurtigt valg.Og at sende VENSTRE til valg på at dette parti sammen med de radikale, vil kunne genoprette alt for de nu mange rige der har tabt guld på Coronakrisen.

"ULVE I FÅREKLÆDER" er der for mange af. Til trods for det er de altfor genkendelige.

Er du blevet betalt for at ytre dig så lavt af dine ligemænd mister THOMAS ?