Annonce

Jacob skuffet over uddannelsesnedskæringer

Hvis regeringen vil spare på reklamer, så må de også sikre sig, at de reelt sparer på reklamer
”Stop besparelserne på uddannelse i Danmark.”

Denne overskrift kunne jeg læse i en socialdemokratisk flyer under valgkampen til sidste års folketingsvalg, hvor jeg lige var blevet student.

Knap et år senere er jeg i gang med at vælge, hvilket spor min videre uddannelse skal forsætte i, og regeringens overskrift klinger nu hult.

Regeringens overskrift klinger nu hult

I denne uge præsenterede justitsminister Nick Hækkerup regeringens politiudspil, som delvist skal finansieres ved en reduktion af markedsføringsudgifterne på de gymnasiale og videregående uddannelser.

Selvom ordvalget for denne finansieringspost er velvalgt, så kan vi alle og især nok uddannelsessektoren høre, i hvilken retning de kommende forhandlinger leder: nye besparelser på uddannelsesområdet.

S er klar til at spare på uddannelsesområdet

Det står efterhånden klart, at Socialdemokratiet ikke prioriterer uddannelsesområdet og mener, at denne sektor kan være med til at finansiere andre vigtige indsatser.

Ved sidste års finanslovsforhandlinger var det kun ved pres fra støttepartierne, at de såkaldte "tørre fag" undgik at miste knap 300 millioner kroner eller med andre ord, at 132 uddannelser ville miste 5000 kroner pr. elev.

Regeringen lægger nu endnu engang op til, at penge skal forlade uddannelsessystemet

Taxameterløftet fortsatte heldigvis, men regeringen lægger nu endnu engang op til, at penge skal forlade uddannelsessystemet.

Meget forkert måde at indlede et opgør på

Intentionen om at stoppe uddannelsesstedernes krig på markedsføring må ikke glemmes i en ellers velbegrundet kritik.

At tage en halv milliard fra uddannelsesstederne er dog en meget forkert måde at indlede et opgør med markedsføringsudgifterne på, når uddannelserne jo blot får en samlet sum penge uden øremærkning.

Uddannelsesstederne er selvejende institutioner, der selv sætter rammerne for deres budget.

Denne selvejende rolle udgør netop problemet for udgifter til markedsføring

Denne selvejende rolle udgør netop problemet for udgifter til markedsføring, som bliver et overlevelsesmiddel for uddannelsesstederne, som hurtigt kommer til at minde om små virksomheder, der er i konstant konkurrence om at tiltrække studerende.

Loft over udgifterne og krav til indhold

Hverken markedsføring eller besparelser får flere studerende ind på de politisk populære STEM- eller omsorgsuddannelser.

Politikerne bør i stedet sammen med uddannelsesorganisationerne granske markedsføringsudgifterne.

Politikerne bør i stedet sammen med uddannelsesorganisationerne granske markedsføringsudgifterne

Et loft over udgifterne og krav til reklamernes indhold vil være et skridt for regeringen i retningen af at gøre noget ved uddannelsesstedernes konkurrencesituation uden at bryde sine andre mærkesager.

Selvom Socialdemokratiet vandt valget for snart et år siden, så er vi mange, der ikke har glemt valgets løfter om stop for nedskæringer på uddannelserne.  

Medlem af bestyrelsen i DSU Valby og statskundskabsstuderende på Københavns Universitet


Flere artikler om emnet