Kamp mod social dumping har givet én milliard i statskassen

”Danske arbejdspladser skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår,“ siger skatteministeren
Myndighederne bliver stadig bedre til at fange udenlandske virksomheder i Danmark og danske af slagsen, der benytter underbetalt udenlandsk arbejdskraft til social dumping.

Et nyt notat fra Skattestyrelsen afslører, at kontrol med virksomhedernes skatteopkrævninger siden 2015 har givet 977 millioner kroner. Alene i 2019 kom der 239 millioner kroner ind på den konto i statskassen.

”Danske arbejdspladser skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår,“ siger skatteminister Morten Bødskov (S).

”Det er afgørende for, at vi har et godt arbejdsmarked, som vi kan være stolte af. Derfor skal social dumping bekæmpes. De seneste år er kontrollen gået i den rigtige retning, men det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærerne. Tværtimod viser det os, at det kan betale sig at styrke kontrollen i skattevæsenet.”

Træfsikkerheden er blevet bedre

Skattestyrelsen er da også år for år blevet bedre til at komme på besøg på de rigtige virksomheder eller i hvert fald dem, der har svært ved at opgive de rigtige tal.

I 2019 gennemførte Skattestyrelsen 2847 kontrolbesøg hos danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med indsatsen mod social dumping. Og i 1410 af tilfældene blev der efterfølgende foretaget en regulering af skatteforholdene i den pågældende virksomhed. Med andre ord blev disse virksomheders opgivne løn- og momsbeløb sidste år ændret i halvdelen af tilfældene, efter at Skattestyrelsen sammen med politiet og Arbejdstilsynet havde kigget på tallene.

Hvor hver anden kontrol i 2019 førte til en ekstra opkrævning, var det kun lidt under hver tredje i 2015.

Solid opbakning

I april indgik et enigt Folketing aftalen En styrket skattekontrol, hvor det blev fastlagt at styrke skattekontrollen med 250 nye medarbejdere allerede fra 2020. Samtidig skal der oprettes et nyt center mod social dumping og sort økonomi, som skal styrke vidensdeling og effektivitet i indsatserne på tværs af de to områder.

”Regeringens ambition er, at vi bliver bedre til at fange de brodne kar, mens vi gør livet så let som muligt for de mange, der følger reglerne,” siger Morten Bødskov.

”Det nye center og den generelle styrkelse af området skal hjælpe os til at nå dette mål, så vi får en både stærkere og mere effektiv kontrol på området i de kommende år. Jeg er meget glad for, at Folketinget har givet en så solid opbakning til denne vigtige dagsorden.”

Efter planen skal der frem mod 2023 ansættes i alt 1000 nye medarbejdere i skatteforvaltningen.

Fakta: Social dumping

Social dumping er et udtryk der bruges om en række forskellige fænomener.

* Fællesnævneren er at disse fænomener på den ene eller anden måde sætter arbejdstagernes løn- og arbejdsvilkår under pres eller undergraver de institutioner, der er med til at opretholde disse vilkår. Begrebet bruges altså på varierende måder, hvorfor man heller ikke kan sige, at der findes en entydig definition af begrebet ”social dumping”.

* Beskæftigelsesministeriet kom med et bud på en definition af social dumping som del af et udvalgsarbejde i 2012. Her blev det fremhævet, at begrebet social dumping normalt bruges om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau.

* Dernæst bruges social dumping også om situationer, hvor udenlandske virksomheder udfører opgaver i Danmark uden at leve op til danske love og regler om fx SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring. Her er altså fokus på udenlandske virksomheder – ikke lønmodtagere – og at virksomhederne bryder dansk lovgivning på visse områder.  

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) (FAOS)

 

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ja vi har meget at takke de borgerlige partier for, en skam at Mette magtfuldkommenhed er ved at smadre dansk økonomi for generationer!

Annonce