Annonce

Klimalov: Røde partier vil indføre sanktioner – blå partier afviser

Forhandlinger om klimalov indledes tirsdag. Uenighed om sanktioner mellem røde og blå partier.
Tirsdag indledes forhandlingerne om en ny klimalov med bindende mål. Det sker på et såkaldt sættemøde, som regeringen har indkaldt til. Det skriver Ritzau ifølge Jyllands-Posten.

På sættemødet deltager de partier, som har tilkendegivet, at de er enige i regeringens og støttepartiernes målsætning om, at Danmark skal reducere sin udledning af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Alle partier i Folketinget – med undtagelse af Nye Borgerlige – har tilsluttet sig regeringens og støttepartiernes 70-procents-målsætning.

Alle partier i Folketinget – med undtagelse af Nye Borgerlige – har tilsluttet sig regeringens og støttepartiernes 70-procents-målsætning.

I det såkaldte forståelsespapir, som blev aftalt mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, står bl.a. følgende:

”I det førstkommende folketingsår vil en ny regering fremlægge et forslag til en klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål, indeholdende: Et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990.”

Støttepartier: Vigtigt med sanktioner

For regeringens støttepartier er det vigtigt, at den til enhver tid siddende regering kan sanktioneres, hvis den svigter klimakampen.

”Klimaloven skal være bindende, og vi skal nå vores mål. Hvis man får en bøde, når man ikke gør noget, så kommer man i gang,” siger Ida Auken, klima-, energi- og forsyningsordfører for Radikale Venstre, til Ritzau.

Hvis man får en bøde, når man ikke gør noget, så kommer man i gang

Hun sammenligner det med budgetloven, hvor kommuner og regioner rammes økonomisk, hvis de ikke lever op til at holde sig inden for budgettet.

Også Enhedslisten og SF har talt for lignende tiltag.

Ingen af de tre støttepartier har dog fremlagt en plan for, hvordan sådanne sanktioner i så fald skal udmåles, eller hvem den skal betales af.

Det er endnu uvist, om der er flertal for at indføre sanktioner. Socialdemokratiet svarer ikke klart på spørgsmålet, skriver Ritzau ifølge Jyllands-Posten.

Blå partier afviser sanktioner

Hos oppositionspartierne får forslaget om sanktioner en lunken modtagelse.

Konservative er åben for at forpligte den til enhver tid siddende regering, men mener at det rent juridisk kan være en udfordring med indførelse af sanktioner.

Både Venstre og Dansk Folkeparti afviser direkte at indføre sanktioner i klimaloven.

Klima- og energiordfører Morten Messerschmidt (DF) mener i stedet, at politikerne skal stå til ansvar over for vælgerne, der så må afsige deres dom på valgdagen.

Medmindre man mener, at klimaloven skal skrives ind i grundloven, så går det ikke

”Hvis der kommer en ny regering, der vil noget andet end det, der står i klimaloven, så ændrer den jo bare klimaloven. Så medmindre man mener, at klimaloven skal skrives ind i grundloven, så går det ikke,” siger Morten Messerschmidt til Ritzau.

Også Venstres klima- og energiordfører Thomas Danielsen afviser forslaget om sanktioner til den til enhver tid siddende regering.

”Der er allerede en forpligtelse til, at vi skal levere på de her områder,” siger han til Ritzau og tilføjer:

”Hvis man laver straf for ikke at nå en bestemt målsætning, vil man være så fokuseret på det mål, at man træffer uhensigtsmæssige beslutninger bare for at nå målet, hvis det er det eneste, man bliver målt på.”

Klimalov og klimahandlingsplan

Regeringen satser på at nå i mål med klimaloven i løbet af november. Den skal sætte rammerne for de overordnede mål og dermed Danmarks klimapolitik for de næste årtier.

Klimaloven står dog ikke alene. Det fremgår af forståelsespapiret, at klimaloven skal følges op af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at Danmark når sine nationale reduktionsmål.

Dermed forventes de afgørende kampe først at komme til forårets forhandlinger om en reel klimahandlingsplan, der skal redegøre for konkrete tiltag, bl.a. inden for transport- og landbrugssektoren, for at leve op til målene i klimaloven.

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

………………..Man kan håbe verdens øvrige lande også bestemmer sig for en lignende "klimalov".Ellers vil en dansk "klimalov" da mest være en "griner".
Man kan håbe på at "klimaloven" ikke rammer "skævt".Så de mange almindelige borgere,der i forvejen hver dag affaldsorterer,ikke kommer til at "sortere" yderligere.Nye tiltag og en ny klimalov indebærer sikkert at den gængse husholdningsaffald skal "finsorteres".Med ærter fra gulerødder i den kasserede Italiensk salat. Ellers vanker der en bøde.