Kritikere vil have affaldsplan kastet i skraldespanden

Klimaminister Dan Jørgensen vil liberalisere affaldssektoren. Det møder modstand fra støttepartier og kommunerne.
Der er en overkapacitet i den danske affaldssektor.

Forbrændingsovnene på de 28 kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg i Danmark kan brænde mere affald af, end der er brug for og for at bruge kapaciteten, importeres der affald fra udlandet, og det belaster Danmarks CO2-regnskab, mener klimaminister Dan Jørgensen.

Hans forslag til en løsning er, at liberalisere de offentlige affaldsforbrændingsanlæg. Det skriver DR.

"Vi er blandt dem, der producerer mest affald i Europa, og så brænder vi det ovenikøbet af. Og som om det ikke var nok, så importerer vi affald fra andre lande og brænder det af. Det er der altså ikke meget foregangsland over, og vi skal have gjort noget ved det," siger Dan Jørgensen til DR.

SF og Enhedslisten imod

Planen om at liberalisere møder modstand fra både Enhedslisten, SF og fra flere af landets borgmestre.

"Jeg vil på det kraftigste advare klimaministeren mod, at det her bare bliver tromlet hurtigt igennem uden at tage kritikken alvorligt, uden at lytte og uden at kigge reelt på alternativer. For det risikerer at blive et rigtig stort problem for ham," siger Pernille Skipper til DR.

Hun vil dog ikke på forhånd lægge sig fast på om ministeren skal væltes, hvis forslaget ikke tages af bordet. Men truslen hænger i luften,

Heller ikke SF's klimaordfører Signe Munck er begejstret.

"Jeg er bekymret for, at man med regeringens model kan ende med at få lukket de store, moderne forbrændingsanlæg og stå tilbage med de gamle," siger hun til Ekstra Bladet.

Borgmester dybt forundret

Og fra borgmester Steen Christiansen (S) fra Albertslund, der sidder i bestyrelsen hos Danmarks største kommunale affaldsselskab Vestforbrændingen, er der kritik af forslaget.

"Jeg er dybt forundret over, at det skulle være socialdemokratisk politik at gennemføre en liberalisering af affaldssektoren, som er langt mere vidtgående end nogen som helst borgerlig klimaminister kunne drømme om, siger han.

Også et dusin andre borgmestre har advaret regeringen om liberaliseringen, som de frygter vil koste skatteborgerne penge, når dyre, nybyggede forbrændingsanlæg konkurrenceudsættes.

Import af 350.000 tons affald

Ifølge Klimaministeriet har de 28 forbrændingsanlæg en samlet årlig kapacitet på afbrænding af 3,8 millioner ton affald.

Det er en overkapacitet på 700.000 ton i forhold til affaldsmængderne i Danmark. Et tal som i øvrigt forventes at falde yderligere, i takt med at man bliver bedre til at genanvende.

Der bliver årligt importeret omkring 350.000 ton affald til anlæggene.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Dette er virkelig mystisk. Har vi intet lært? Vital infrastruktur - der oven i købet er velfungerende og veldrevet og forankret i fortrinsvist kommunalt ejerskab - skal da ikke privatiseres. Dan Jørgensen må være offer for en slåfejl i sagsbehandlingen: Privatisering betyder nemlig snarere piratisering. Det er som om alt, der ikke er direkte baseret på et fremtidigt orgie i elforbrug, anses som suspekt. Men forbrændingsanlæggene med kraftvarmeproduktion løser flere forskellige opgaver i energisystemet, hvor fjernvarmen er en nøgle til rationel og miljømæssig forsyning. Røggasrensningen er i top. Alt i alt: "If it ain't broke, don't fix it".

Thomas er en Trold.

Troede at den socialdemokratiske afdeling af konkurrencestaten var død med Corydon. Helt enig med Poul Nielson. Kære Dan Jørgensen ! Lad det ikke ske! På næsten alle planer af privatisering er det eneste, der sker, at kvaliteten af ydelsen falder, så ejeren kan få mere profit.

Annonce

Annonce