Annonce

Grønt kasseeftersyn afslører sorte huller

Vi skal sætte os i spidsen for højere ambitioner både i Danmark og i EU og vi skal ikke mindst knække de kurver, der lige nu går den helt forkerte vej.
Valget var et klimavalg. Nu skal der handling bag ordene. Men hvad er egentlig status? Normalt går man statskassen efter og ser, hvad forgængerne har efterladt. Og laver man et kasseeftersyn på det grønne står det også klart, at der er mere gæld end guld at komme efter. CO2-udledingen er ikke faldet under den borgerlige regering.

Faktisk steg den så sent som sidste år. Dertil kommer en række alvorlige nedskæringer på miljø- og klimabeskyttelsen og en landbrugspakke, der alt for ensidigt holdt hånden over landbruget og sendte regningen til fremtiden.

CO2-udledningen skal igen falde

Venstre stemte imod den første klimalov fra 2014. Og de gik så langt, at de efter valget skrottede vores mål om 40 procent reduktion af drivhusgasser, så Danmark som det eneste land kom til klimatopmødet i Paris med et lavere mål end vi havde haft under SR-regeringen året før. Pinligt. Men også skadeligt. Som Information har beskrevet har den borgerlige regerings aflysning af vores klimamål kostet klimaet dyrt.

Sidste år steg Danmarks udledning af drivhusgasser igen

Sidste år steg Danmarks udledning af drivhusgasser igen. Af Energistyrelsens seneste energistatistik fremgår det, at CO2-udledningen steg med 1,3 procent fra 2017 til 2018. Det er slemt nok i sig selv. Men det bliver værre endnu. For faktisk afslører samme tal fra Energistyrelsen, at klimaindsatsen er væsentligt forringet i løbet af den seneste regeringsperiode.

CO2-udledningen er kun faldet med 0,7 mio. tons CO2 i årene 2015-2018, hvor de borgerlige har haft magten. Til sammenligning er faldt CO2-udledningen med 4,8 mio. tons CO2 fra 2012-2015, hvor SRSF og SR havde regeringsmagten. Disse tal bygger på korrigerede emissioner. Dvs. at tallene er korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet samt klimaudsving. Ser vi i stedet på de rent faktiske emissioner af CO2 i Danmark står de borgerliges periode endnu dårligere. Fra 2015-2018 steg udledningen med 0,1 mio. tons CO2, mens CO2-udledningen faldt med 4,9 mio. tons C02 fra 2012-2015.

Med pessimistiske briller har den borgerlige regering decideret forværret klimaproblemerne

Med pessimistiske briller har den borgerlige regering decideret forværret klimaproblemerne – i det absolut mest positive lys, kan man hævde at de har spildt 4 år på ikke at komme videre i en omstilling som vi kun har 10-15 år til at få styr på.

Landbrugspakken kostede dyrt

Mens vi i forhold til klimaet har mistet vigtige år i kapløbet med tiden, har de blå partier med landbrugspakken truffet politiske beslutninger som direkte har skadet vandmiljøet, forringet natur og biodiversitet, forurenet drikkevandet og ført til større CO2-udledning.

Tilførslen af kvælstof til det danske havmiljø steg mellem 2016 og 2017

Man antog trods talrige advarsler fra eksperter og stærk modstand fra oppositionen at kvælstofudledningen ville falde og nu viser virkeligheden desværre, at vi fik ret. Tilførslen af kvælstof til det danske havmiljø steg mellem 2016 og 2017. Store tilførsler af kvælstof kan medføre iltsvind, og det kan føre til, at bunddyr, bundplanter og fisk dør.

I moser og andre naturområder kan øget kvælstof betyde, at hurtigvoksende plantearter dominerer og fortrænger de blomstrende planter, som er så afgørende for bier, sommerfugle, insekter osv. Biodiversiteten går tilbage og vi har formodentlig kun set starten ifølge professorer med forstand på området.

Og problemerne er ikke kun i naturen, men også i forhold til vores drikkevand, som trues af de stigende mængder kræftfremkaldende nitrat, der er fundet i vandet under marker og i grundvandet.

Endelig er der CO2-udledningen. En tilståelsessag, der viser, at landbrugspakken også i forhold til klimaet var et minus trods skiftende ministres flotte ord og grønne forsikringer.

Vi skal tilbage i front på det grønne

Klima og miljø kan ikke vente. Det er en bunden opgave, der kræver en ambitiøs indsats og lederskab. Mens vi de sidste fire år har været vidne til hele 39 forringelser af den grønne indsats og set en regering på bagsædet i EU så skal en ny regering i fald den dannes måles på grønne fremskridt.

Klima og miljø kan ikke vente

Vi skal sætte os i spidsen for højere ambitioner både i Danmark og i EU og vi skal ikke mindst knække de kurver, der lige nu går den helt forkerte vej.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Folketingsmedlem og beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet