SF-profil til regeringen: Udvis mere klimalederskab på landbrugsområdet

Der skal gøres noget ved de massive udledninger i dansk landbrug. Det kræver handling og lederskab fra regeringens side og en omstilling af dansk landbrug
Foto: Wikipedia
Klimaordfører Signe Munk (SF).
Det danske landbrug har alt for længe haft alt for mange udfordringer med for mange drivhusgasser, for meget kvælstof i vandløbene og for meget ammoniak i luften. Landbruget står for en tredjedel af Danmarks samlede klimaforurening og har ikke reduceret sine udledninger nævneværdigt de sidste 20 år.

Derfor er det afgørende, at landbruget for alvor kommer med i den grønne omstilling.

Vi skal allerede nu i gang med at finde klimavenlige løsninger, så landbruget generelt bliver langt mere klimavenligt. Jeg tror ikke, det bliver let. Der er mange udfordringer i forhold til at få det til at lykkes, men samtidig er der også utroligt mange muligheder.

Jeg tror nemlig, at dansk landbrug kan skabe noget på det her område. Men det kræver også, at vi tør at stille krav og vigtigst af alt, at vi ikke udskyder indsatsen.

At vi tør at stille krav og vigtigst af alt, at vi ikke udskyder indsatsen

Vi skal hurtigt i gang med udtagning af de mest klimabelastende jorde, vi skal begrænse metanen ved at ændre på køernes foder, og vi skal sætte krav om, at alt gylle skal behandles, før den bliver kørt ud på markerne.

Grøntsager frem for svin og køer

Derudover skal vi tage et alvorligt kig på vores kødvaner, og hvordan vi kan gøre det økonomisk fordelagtigt for landmændene at dyrke grøntsager frem for at opdrætte svin eller køer, så vi kan få endnu flere grøntsager i de danske supermarkeder.

Alt dette bidrager nemlig til et langt mere klimavenligt landbrug med markante reduktioner i udledningen af drivhusgasserne.

Det betyder også, at der skal forskes meget mere i plantebaserede fødevarer og ikke-dyrebaseret produktion af kød og mælk. Det vil først og fremmest bidrage markant til Paris-aftalens mål, om at temperaturstigningerne skal holde sig så tæt på 1,5 grader som muligt.

Derudover er det også helt sikkert inden for dette område, at fremtidens vækst inden for fødevareklyngen ligger. Internationale markedsundersøgelser viser, at markedet inden for plantebaserede fødevarer globalt vil stige med årlige tocifrede vækstrater over de næste 10 år.

Markedet inden for plantebaserede fødevarer globalt vil stige med årlige tocifrede vækstrater

Udviklingen af plantebaserede kødalternativer bidrager altså ikke kun til et mere klimavenligt landbrug, men har også mulighed for at skabe reelle vækstmuligheder og dermed en øget beskæftigelse.

Et mere klimavenligt landbrug

Der er ingen tvivl om, at vi fortsat skal have landbrug i Danmark. Det afgørende er blot, at landbruget skal være mere klimavenligt og have større respekt for vores natur og biodiversitet.

Derfor skal plantebaseret produktion være en stor del af omstillingen i det danske landbrug. Det kræver først og fremmest, at landmændene er klar til at ændre vores kost i retning af de nye kostråd og satse massivt på en mere plantebaseret fødevareproduktion.

Det er afgørende for at gøre en reel forskel. Det skyldes, at hvis den danske fødevareproduktion falder, risikerer vi, at andre lande øger deres fødevareproduktion og dermed deres drivhusgasudledninger.

Kan vi hæve antallet af mennesker, vi kan brødføde, markant

Hvis vi derimod gør vores kost mere plantebaseret og producerer flere plantebaserede fødevarer til mennesker frem for foder til husdyr, kan vi hæve antallet af mennesker, vi kan brødføde, markant.

Det danske landbrugsareal står til at kunne levere mad til langt flere mennesker, der lever efter de nye kostråd sammenlignet med en befolkning, der indtager en kost svarende til den gennemsnitlige danske diæt, som den ser ud i dag.

Fremme natur og biodiversitet

Produktionen af plantebaseret kost giver ikke kun lavere udledninger, fordi produktionen er langt mindre klimabelastende, men den kræver også et langt mindre areal. Det overskydende areal vil dermed kunne bruges til at fremme natur og biodiversitet.

Men det kræver også, at et land som Danmark, der har den højeste kødproduktion per indbygger i verden, tager ansvar og går i gang med at handle.

Vi bliver nødt til at tænke landbruget ind som en del af den grønne løsning

Regeringen har været utroligt forsigtige med at stille krav til landbruget, men det går ikke længere. Vi bliver nødt til at tænke landbruget ind som en del af den grønne løsning. Derfor håber jeg, at regeringen snart viser det klimalederskab, som de bør.

En del af midlerne til målet er plantebaseret kost, der ikke kun rummer et potentiale for nye eksporteventyr, men også bidrager til at udvikle de klimavenlige løsninger, som verden alvorligt har brug for.

Signe Munk er klima-, energi- og forsyningsordfører for SF.


placeholder

Kommentarer

Det interessante ved Signe Munk er at hun altid taler om dansk landbrug. Det som vi altid har levet af, kommer af og udgør forudsætningen for det liv som vi lever i dag. Uden landbruget og fiskeriet, ville vi ikke eksistere som nation. Vores land er igennem krige blevet reduceret, og opfindsomhed har udvidet vores dyrkningsareal så familier på et tidspunkt fik 5-11 børn som et normalt familiestørrelse.
Siden blev overskuddet så stort, at børnene kunne sendes på højere læreanstalter og universiteter.
Nu vil de selv samme oldebørn nedlægge de erhverv som forfædrene kom af!

Kigger man på nutidens unge og dagens samfund, er det ikke ligefrem landbrugets produktion der falder i øjnene, som den store klimasynder.
Landbruget er fortsat lige så vigtigt som Novo, Vestas og Mærsk.

Start med at kigge på de unges liv.
Aldrig har en generation bygget så store huse med opvarmning af så mange kubikmeter luft per familiemedlem.
Aldrig har en generation haft så meget teknologisk udstyr der bruges i døgndrift.
Aldrig har en generation fløjet så meget rundt i hele verden.
Aldrig har en generation gået til så mange festivaler, fodboldkampe, kulturelle oplevelser ofte med lang transport.
Aldrig har en bygeneration fyret så meget biomasse af til opvarmning i den tro at det er CO2 neutral.
Aldrig har en bygeneration sendt så meget urenset, forurenet vand ud på dybt vand som det sker fra storbyerne,

Listen er lang.
Men SF omtaler det aldrig. Man kunne jo komme til at ramme egne vælgere.
De klimareduktioner SF har lovet vælgerne kan være okay. Men fortæl ikke vælgerne at 30-35 af udslippet skyldes landbruget. Landbruget levede vi har. Landbruget er forudsætningen for alt det de unge har i dag. Landbruget er stadig forudsætningen for det liv der leves i Danmark. SFs klimaønsker kommer derimod til at gøre ondt på de unge selv. Kravene til landbruget er urealistiske og uigennemtænkte.
Red klimaet og start selv med at leve et jævnt kedeligt liv på jord. Det er den eneste vej.
Landbrugets effektiviseringer de seneste 50 år har været forudsætningen for vores fælles rigdom og velfærd. Vores højtuddannede unge. Start med at stille krav til jeres eget liv. Så giver resten sig selv. De varer I ikke efterspørger, uddør af sig selv.

I Danmark er det landbruget de unge røde er efter.
I Sverige er det skovbruget, fordi det karakteriserer den svenske geografi. Da Europa gik over til at leve fedt af landbrug, flygtede svenskere i stor stil til USA for at få del i udviklingen. Der var simpelthen ikke mere jord at opdyrke i Sverige, der ikke kunne brødføde de nye store familier. I modsætning til her i Danmark, hvor andelsbevægelsen skabte stor produktion der kunne eksporteres til arbejderklassen i Storbritannien.
I dag kæmper skovejere imod EUs nye CO2 krav. Svenskere lever af skovene. Og beregningerne tager ikke højde for temperaturen højt mod nord.
I Norge er unge nordmænd gået ind i klimakampen på en interessant måde. Mange unge nordmænd har indset den tidligere generations forkælede ungdomsliv i olieoverhalingsbanen. Man troede man kunne få alt. Skirejser til Alperne om vinteren og eksotisk sommerferie på andre kontinenter. Hytte på fjeldet og båd ved kajen. Stort lækkert hus. Alt sammen med stort energiforbrug.
Nu vil de unge ud på landet og leve simpelt. Oliebørnebørnene vender tilbage hvor det altsammen startede. Norge ønsker fortsat at være selvforsynende af fødevarer på trods af klipper og skov. Underligt for en dansker! Men nordmændene kan i tredje generation huske dengang under 2. verdenskrig, hvor der ingen madvarer kom til landet udefra. Nordmændene sultede og blev selvforsynende. De ønsker de nye røde nordmænd også. Og her kommer noget interessant for en SFer fra Skive.
Nordmændene har fundet ud af at køer ikke udslipper så mange skadelige gasser som EU har beregnet. EUs beregninger bygger på tal fra Mellemeuropa. I Norden er en kos udslip langt mindre. Årets middelgennemsnitstemperatur er således altafgørende for drøvtyggernes udslip af gasser. Noget man burde interessere sig for i SF. I stedet for at være efter landbruget!

Fej for egen dør! Burde være SFs klimapolitik! Det du ikke køber. Det du ikke forbruger. Det bliver ikke produceret.

SF burde interessere sig langt mere for hvor opvarmningen i de store byer kommer fra! Her bor de unge!
SF burde interessere sig langt mere for kloakvandet fra de store byer. Under coronaen fandt de badende i Øresund ud af at udslippet fra byernes kloakvand var synderen langt mere end udslippet fra landbruget. Interessen i landspressen var kort. Man ville hellere følge Greta Thunberg. Så behøver man jo ikke stille krav til sig selv.

Landbruget er dem ovre i Jylland. Det var jo ikke noget problem at få minkavlen nedlagt. Så tager vi køerne først! Og siden grisene! Hønsene dør nok af en eller anden fugleinfluenza!

I fremtiden består en SF ungdomsfestmenu sikkert af øl, øl, og riskager. Og en øl til at gå i seng på! Rent plantebaseret!
Spørgsmålet er blot? Vil man også opfostre sine børn på den samme menu!
Og hvad skal oldeforældregeneration spise på plejehjemmet?
Skål og held og lykke!

Oprindeligt levede vi i Norden af planter, bær og fisk og vildsvin.
Så lærte vi at leve med dyrene og af dyrene.
Vores hjerner blev større på grund af proteinerne.
Så blev vi endnu mere kreative og lærte at arbejde sammen.
Så dannede vi andelsbevægelse .
Og den skabte demokratiet i 1848.
Så tog rigdommen for alvor fat.

Med demokratiet afskaffer vi nu hele vores fortid
Vi glemte hvad vi kom af!

I 2050 laves børn i reagensglas. Og de ammes fra andre reagensglas. Fagre nye SF verden. Kønsløst. Klimavenligt.
I Sverige siger de svenske politikere altid at de er førende i klimakampen.
I Danmark siger de danske rødgrønne politikere altid at de er førende i klimakampen.

Man kan kun gå foran ved selv at tage skridtet.
Minken blev væltet af en pandemi.
Hvad vælter den højt besungne danske animalske produktion?
Måske et virus i 2050, hvis ikke vi går tilbage til små brug, simple liv og selvforsyning af plantenæringsstoffer som i 1950erne.

Men det liv er der ingen unge SFere der ønsker!
De skal ud i verden. De skal til koncerter. De skal have 100.000 likes. Og frem for alt! Genere landbruget!

Norske unge har fået nok af olieeventyrets Norge. De vil leve i naturen, med naturen og have retten til at have køer. Uden køer kan man ikke skaffe energi nok til kroppen af de få planter der kan dyrkes i et fjeldland. Køer kan græsse og give proteiner. Fundamentalt for at overleve i Norge!

SF udrydder nordmænd med deres klimapolitik i forhold til landmænd.
Olieeventyret er slut! Hvad skal nordmændene leve af i fremtiden?
Uden animalsk produktion havde der aldrig levet 25 millioner mennesker i Norden!

Hvad skal folk leve af på Fur, i Salling, på Mors, i Holstebro.
Øl, øl, og kartofler!
Globaliseringen er slut. Klima er lig selvforsyning. Et enkelt fårelår i ny og næ. Og uldvanter!

Unge idealist i politik er vigtigt, men det er erfaring også. Jeg synes landbruget med Preben har fået en minister der lytter og er pragmatisk. Vi kan ikke undvære landbruget eller fiskeriet. Basta. Men ifælles samarbejde kan man godt reducere forureningen.
Men men man skal måske også begynde at påpege forbrugernes, køb smid væk mentalitet, rejse med fly, og alt det andet som også forurener hos den enkelte borger, og så finde balancen. Visual jo også være her.

Jeg oplever mange små ting, hvor unge,ældre mennesker kunne formindske forurening. Stop motoren i bilen.
Smid dit skod i affaldspose,spand, madspild, genbrug, utrolig mange små skridt ville gøre en stor forskel.

Unge idealist i politik er vigtigt, men det er erfaring også. Jeg synes landbruget med Prehn har fået en minister der lytter og er pragmatisk. Vi kan ikke undvære landbruget eller fiskeriet. Basta. Men ifælles samarbejde kan man godt reducere forureningen.
Men men man skal måske også begynde at påpege forbrugernes, køb smid væk mentalitet, rejse med fly, og alt det andet som også forurener hos den enkelte borger, og så finde balancen. Visual jo også være her.

Jeg oplever mange små ting, hvor unge,ældre mennesker kunne formindske forurening. Stop motoren i bilen.
Smid dit skod i affaldspose,spand, madspild, genbrug, utrolig mange små skridt ville gøre en stor forskel.

Sorry. Tablet😕vi skal jo...

Annonce