Annonce

Drop klima-skammen: Grøn omstilling med plads til røde bøffer

Der kommer ingen reel omstilling, hvis en lille klimabevidst elite med moraliserende tiltag forsøger at tvinge den ned over hovedet på et stort flertal, som ikke vil forringe deres livsmuligheder, det skriver radikal folketingskandidat.
Foto: De Radikale
Rune Christiansen er folketingskandidat for De Radikale.
Det er en nem og ofte ganske populær holdning, også i mit eget parti: Vi har alle sammen et ansvar for klimakrisen, og må derfor hver især gå forrest. Ved at holde op med at flyve, spise kød eller købe nyt tøj.

Sådan mener mange af mine gode og begavede venner, hvad enten de så gør det i praksis eller ej.

Det lyder jo også umiddelbart fornuftigt. At tage ansvar, ovenikøbet måske lide personligt afsavn, for at løse problemerne. Det er da en smuk tanke.

Problemet er, at det er en forkert tilgang. Helt forkert endda. For klimakrisen kræver kollektive

omlægninger af strukturelle produktions- og samfundsforhold, ikke blot de privilegerede fås symbolske markeringer.

Modstand og polarisering

Hvis det er den vej man vil, så kan man lige så godt melde sig ind i Alternativet med det samme, og forsøge at udskamme sig til samfundsforandringer. Med modstand, polarisering og forsinkelse af den grønne omstilling til følge.

Der kommer nemlig ingen reel omstilling, hvis en lille klimabevidst elite med moraliserende tiltag forsøger at tvinge den ned over hovedet på et stort flertal. Et flertal, der godt ser problemet, men ikke er indstillet på voldsomme forringelser af deres livsstil og livsmuligheder.

Der kommer i det hele taget ingen grøn omstilling, hvis den omstilling vi vil have, kun kan komme ved at gøre folk fattigere

Der kommer heller ingen grøn omstilling, hvis de mest privilegerede og samtidig mest klimabekymrede borgere i vesten ikke anerkender det som en præmis, at milliarder af mennesker i den fattige del af verden i de kommende årtier skal have adgang til rindende vand, elektricitet, medicin, internet og liv der mere ligner vores... Og at vi derfor globalt skal kunne forbruge meget mere fremover, end vi gør i dag.

Der kommer i det hele taget ingen grøn omstilling, hvis den omstilling vi vil have, kun kan komme ved at gøre folk fattigere, mindre mobile og med færre forbrugs- og livsmuligheder. Hvad enten de lever i Danmark, Afrika eller Sydøstasien.

Vi behøver ikke bo i jordhuler

Der kommer faktisk KUN en grøn omstilling, hvis vi kan vise både danskerne og resten af verden, at den kan gennemføres, uden at vi skal bo i jordhuler, cykle 50 kilometer på arbejde, aldrig rejse mere, og i øvrigt leve af kål og rødbeder.

Jeg kommer eksempelvis aldrig selv til at holde op med at spise en stor rød bøf. Og ville aldrig stemme for – eller være en del af - et parti, der ville forsøge at forhindre mig i at gøre det.

Til gengæld må bøffen på sigt godt koste mere, og den må også godt være lavet af planteproteiner, eller groet klimavenligt frem i et laboratorium. Bare den smager lige så godt som den plejer.

Jeg vil arbejde for en grøn omstilling, der ikke er moraliserende

Og deri ligger i min optik nøglen til en grøn omstilling, der faktisk kan gennemføres.

Jeg vil arbejde for en grøn omstilling, der ikke er moraliserende, ikke skubber ansvaret over på den enkelte, og ikke er et forsøg på at fratage nogen noget. Men som bygger på, at vi som samfund omlægger produktionsformer og stiller krav der gør, at vi kan finde nye og mere klimavenlige løsninger til at levere det liv, langt de fleste af os ønsker.

Venstreorienteret appel om askese

El i stedet for kul og olie, men stadig både parcelhus og bil. Nye dyrkningsformer og produktionsmetoder, men stadig både kød og kartofler. Hurtigtog og nye flybrændstoffer, men stadig mulighed for at se verden.

En omstilling drevet af fælles politiske beslutninger og benhårde strukturelle krav, leveret af markedet og implementeret med den enorme hast, som kun verdens utallige kommercielle virksomheder i praksis kan levere.

På den måde har vi faktisk en chance for, at den bliver til noget

På den måde bliver den grønne omstilling ikke en vækstkritisk, venstreorienteret appel om askese, afholdenhed og et fattigere liv uden kød, rejser eller oplevelser. Men en hjælp til at det gode liv også kan leves af fremtidige generationer.

På den måde har vi faktisk en chance for, at den bliver til noget. Både i Danmark og i resten af verden.

Folketingskandidat i Østjylland  for De Radikale og medlem af De Radikales hovedbestyrelse og forretningsudvalg.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er en stor misforståelse at vi ved at spis minder kød og
vi sortere vores affald og ligende at så løser vi klimakrisen.

Nej det er i en hel anden skala vi skal ænder vores luxus-liv.
ikke for altid men lige her og nu er det nødvendit hvis vi mener
det alvorligt at vi vil stoppe CO2 krisen.

Stop al turist-flyvning, kryds-togt-skibe osv osv
og omstille fly og skibe til sol og vind-energi

OG LUK SÅ FOR OLIE-HANERNE OG GAS OG KUL

MEN DET BLIVER NOK SOM CÆSAR SANG FOR MANGE ÅR SIDEN

JORDEN STÅR I FLAMMER

OG DET GØR DEN FAKTIS LIGE NU

LUK OLIE-HANEREN NU..........

Og vi har i gennem 50 år blevt løjget lige op i ansigtet
af olie-giganterne (kapitalismen) for de har hele tiden
vidst at der ville komme en dag hvor joden går agurk
og ja den dag er lige nu

JORDEN STÅR I FLAMMER

Og til Bent Menck Andersen

Sol og vind-energi giver strøm
strøm og vand giver brint

BRINT kan bruges til fremstilling af stål , til bla vindmøller

Og glem ikke at hver dag der går bliver der mere og mere CO2
CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

JORDEN STÅR I FLARMMER

Bare du ikke selv står i flammer med dit "vrøvl".
Når du ved så meget om Brint kunne du måske oplyse hvornår Danmark er i stand til at fremstille Brint i så stort omfang at det kan erstatte kul, olie og gas. iflg. de oplysninger jeg har, sker det tidligst fra år 2030 og kun i omfang til brug for busser og lastbiler.
I 2022 udgjorde vind- og solenergi "kun" 59% af elproduktionen i Danmark så der mangler stadig 41% for at man kan erstatte kul, olie og gas til elværkerne. Af de 59% udgør vindenergi ca. 53,5% og solenergi ca. 6,5%.
Når det gælder anvendelse af stål, er jordens resurser af jernmalm ikke ubegrænset, så her skal også findes et alternativ.
Selv om Danmark fra nu stopper brug af kul, olie og gas, vil det ikke gøre nogen forskel på jordens klima, Danmark udgør kun 0,075% af jordens befolkning.
Hvis man virkelig skal gøre noget for at ændre de menneskeskabte påvirkning af klimaet er en begrænsning af befolkningstilvæksten nødvendig. I 1950 udgjorde jordens befolkning "kun" ca. 2,5 milliarder, den er nu tredoblet til ca. 8 milliarder og forventes at stige til ca. 10 milliarder i 2050. Det må nødvendigvis stoppes hvis man vil undgå at jorden" kollapser". Et mål kunne være, ved hjælp af prævention, at jordens befolkning inden år 2100 er begrænset til at udgøre 4 milliarder, en halvering af det nuværende befolkningstal på 80 år burde ikke være umuligt at nå.
For at "redde" klimaet her og nu kunne man lukke våbenindustrien og afskaffe militæret, det ville hurtigt kunne mærkes og huse, bygninger og infrastruktur er nemmere at genanvende hvis de ikke er bomber sønder sammen forinden.
Det ville også betyde at jordens resurser af jordens mineraler ville strække længere, det ville også formindske brugen af kul, olie og gas med øjeblikkelig virkning.

Det var netop den tilgang, vi og den øvrige verden skulle have valgt. I 1980 og helst ikke meget senere.

.. Hvis vi samlet skal bruge mindre af noget, er den bedste og mest sociale måde at gøre det på, ved hjælp af rationeringer. Det vil man imidlertidig aldrig få borgerlige partier, her under det Radikale Venstre med til, de vil altid mene at det er priserne, der skal bestemme hvem der skal have og hvem der skal gå sultne i seng.
Da de borgerlige partier ikke vil være med til rationering vil vi ende med at brænde jorden helt af, for almindelige lønmodtagere, pensionister og andre med små indkomster vil ikke betale for hele gildet.
Der kommer ikke en rød bøf til den Radikale idealist, hvis ikke han vil dele med resten af befolkningen, på en anden måde end ved hjælp af priser.

Mærkeligt nok er der ingen der taler om den virkelige årsag til klodens undergang ,den rivende tilvækst
i befolkningstal, samt voksende merforbrug pr person. Hvis denne tilvækst ikke bremses, er der på langt sigt intet der kan redde kloden.

Oven på en vanvittig våd sommer og på det seneste kold sommer, er det jo vrøvl at høre på at jorden brænder. Pas i øvrigt på hvad I siger hvis der børn til stede. De bliver skræmte af al den snak. Men hvis I ikke vil have efterkommere, så lad dem bare høre det hele: Alle løgnene, alt om den forfærdelige klimagas, CO2, at havene vil koge, fiskene forsvinde, koralrevene pist væk, at dyrene ikke kan få vand, at det er vores skyld (de hvides, de velhavendes og frem for alt mændenes skyld). Indlandsisen vil smelte, havet vil stige fem meter med mindre vi får havvindmøller, en gedigen underskudsforretning, (nå nej, eller havet er jo allerede er kogt væk), og meget mere solkraft.

Hej Gunnar.
Hvis du tog hørebøfferne af, gik til Louis Nielsen og fik et par briller, så du kan sanse saglighedens bidsel gennem fornægtelserne, er jeg bange for, at du står til en ordentlig overraskelse.

Jeg har for nylig været hos Profil Optik og har ingen hørebøffer på, men det ændrer ikke ved at vi kun havde 13-14 grader i vores sommerhus i morges; bemærk: det er sommer!
Vi havde et par dage i ugen hvor der faldt en del mere end 40 mm regn om dagen. Jeg ville gerne have delt regnen og kulden med Sydspanien, men sådan spiller klaveret ikke - uanset briller og hørebøffer.
For en 10-12 år siden havde vi en augustdag hvor der faldt mere end 120 mm regn plus et par store, men skadede, bøgetræer. Det er vejret. Vejret er omskifteligt. Det ene år er der tørke, det andet år er der oversvømmelser.
Landmændene klager altid. Nu klager klimakirkens tilhængere også altid.
Suk. Lige lidt kan vi gøre ved det!

Spørg dem der bor på Hawaii og på en af deres øre Mauvi,
om jorden står i flammer ,indtil nu er der 55 der er brandt ihjel,
og der er flere hundere der savnes.
Spørg dem der bor i
Canada
Grækenland
Italien
Spanien
Australien osv osv
Spørg dem om jorden står i flammer

Og fortæl dem, at det bare er ærgligt
da vi ikke kan undvære olien
og lige nu bliver der sagt at vi aldrig
har brugt så meget olie som vi gør nu
200 millioner tønder olie hver dag

Og indtil mennskeheden fatter det, bliver det være og være

Det bliver nemt højtflyvende når der tales og diskuteres klima må/må ikke osv. Det glæder mig, at en radikal lykkes med at bringe det ned på jorden, tak for det.
Jeg er dog ret sikker på at det står for egen regning, det der skrives, det er ikke radikalt politik.
Tænk på det flertal, der var for, at bygge en ny ø ud foran København. Argumenterne var gode, noget med klima og vandstand, det forstår alle og alle bliver bange. Stop - byggeriet helt ud i vandkanten, der er mere plads i Jylland.