Annonce

Venstres grønne bluffnummer

Inden for klima- og miljøområdet rækker Venstres ambitioner desværre kun til skåltaler og smarte kampagner med nye slips og fine grafikker.
Netavisen Pios læsere har sikkert bemærket, at partiet Venstre har lanceret en kampagne, som skal efterlade danskerne i den vildfarelse, at Lars Løkke Rasmussen & Co. er begyndt at kere sig om natur, klima og miljø. Til lejligheden har Venstre blandt andet eksperimenteret med grønne farver på partiets hjemmeside og iført energiministeren et grønt slips.

Alle de små manøvrer er naturligvis rent bluff.

Alle de små manøvrer er naturligvis rent bluff. Ganske som i George Orwells roman 1984 hvor ministerierne er ansvarlige for det modsatte af det, deres navn tilsiger. Ministeriet for Fred er ansvarlig for at føre krig, Ministeriet for Kærlighed er ansvarlig for tortur og overvågning og så fremdeles.
Venstres seneste naturfejlskud

Venstres kampagne ville være komisk, hvis ikke sagen var så alvorlig. I de forgangne tre år har regeringen løbende truffet beslutninger, der har været alt andet end grønne. Senest kunne Netmediet Altinget berette om et internt notat fra Miljøstyrelsen, som blotlægger 155 alvorlige risikoområder, der er en konsekvens af, at styrelsen udflyttes. Problemet opstår, fordi mange af de specialiserede medarbejdere ikke flytter med styrelsen til Odense, og det vil tage lang tid at opbygge en ny og tilsvarende ekspertise.

Både Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening kritiserer udflytningen i hårde vendinger. De vurderer, at udflytningen vil få negative konsekvenser for såvel borgere som virksomheder, men også grundvandet og naturen frygter de vil lide skade. Direktør Claus Eckman fra Det Økologiske Råd siger til Altinget, at der er alvorlig risiko for, at udflytningen vil betyde et ringere miljø i Danmark fremover.

Regeringens hazardspil med blandt andet grundvandet ville være lettere at acceptere, hvis der var en virkelig god grund til udflytningen, men det er der som bekendt ikke

Regeringens hazardspil med blandt andet grundvandet ville være lettere at acceptere, hvis der var en virkelig god grund til udflytningen, men det er der som bekendt ikke. Udflytningen handler om at tækkes vælgere, der ikke bor i Region Hovedstaden, og opstille en falsk konflikt mellem hovedstadsområdet og resten af Danmark. Regeringen har da heller ikke ulejliget sig med at forsøge at finde saglige årsager til udflytningen.
Halvering af støtte til grøn teknologi

Et andet eksempel fra regeringens antigrønne rædselskatalog kunne være, da regeringen i 2015 – kort efter den var tiltrådt – tog initiativ til skære ned på EUDP, som er den største støtteordning, vi har i Danmark til at understøtte virksomhedernes arbejde med udvikling af nye, grønne løsninger. Ifølge et notat på Energistyrelsens hjemmeside blev EUDP’s bevilling mere end halveret i forhold til niveauet i de forudgående 6 år. Konsekvenserne er svære at gøre op, men når man ikke investerer i udvikling af grøn teknologi, så er det klart at resultaterne også bliver mindre, og det rammer både naturen og antallet af grønne arbejdspladser i alt fra vindmølleindustrien til fjernvarmebranchen.

Inden for klima- og miljøområdet rækker Venstres ambitioner på Danmarks vegne desværre kun til skåltaler

Inden for klima- og miljøområdet rækker Venstres ambitioner på Danmarks vegne desværre kun til skåltaler og smarte kampagner med nye slips og fine grafikker. Men ønsker Venstre reelt at gøre en forskel for grundvandet, naturen og den grønne omstilling, så er tiden inde til et kursskifte. Kommende generationer skal også kunne drikke vand fra hanen, nyde naturen og fortsætte arbejdet med at producere grønne løsninger, der gavner klimaet og sikrer Danmark eksportindtægter.

Rasmus Stoklund, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Nordsjælland

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forskningsordfører og uddannelsesordfører.


Flere artikler om emnet