Annonce

Løhde i møde-bommert

Pressemøde om ekstra mange penge til psykiatriområdet udsat to en halv time: Fire tiltag målrettes børn og unge
Foto: Indenrigs- og Sundhedsministeriet/Arthur Cammelbeeck
Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) indkaldte til pressemøde torsdag kl. 11.

Pressemødet skulle handle om, hvor mange penge SVM-regeringen vil anvende de kommende år på det psykiatriske område i kølvandet på psykiatripakken, som løfter psykiatriområdet med 3,2 milliarder kroner fra 2030.

Men Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde overset, at ministeren stort set samtidig havde to lovforlag til behandling i folketingssalen.

Møde-bommerten betød, at Løhdes pressemøde blev udsat to en halv time. Pressemødet startede derfor først 13.30.

På pressemødet kan Løhde så endelig fortælle den fremmødte presse, at psykiatriområdet vil få tilført mange ekstra penge de kommende år.

Ekstra 567 millioner i 2024

Psykiatriområdet tilføres årligt ekstra 400 millioner kroner fra 2024.

Med regionernes og kommunernes økonomiaftale for 2024 blev der yderligere afsat 67 millioner kroner i 2024 og 165 millioner i 2025 og frem.

Desuden fremgår det af regeringens oplæg til udmøntning af forskningsreserven, at man i 2024 vil prioritere 100 mio. kr. til psykiatrien.

Samlet set vil psykiatrien altså få tilført ekstra  567 millioner kr. i 2024. Et ekstra beløb som vil stige til næsten 3,2 milliarder kroner i 2030.

Det er mange penge, men det er nødvendigt

“Det er mange penge, men det er nødvendigt,” understreger Sophie Løhde.

Fire tiltag målrettes børn og unge

Fire tiltag målrettes børn og unge:

  • Etableringen af en “kapacitetspakke”. Det skal være ”et landsdækkende, lettilgængeligt tilbud”, som skal styrke rekruttering af personale og særligt reducere ventetiden på udredning og behandling. Det er der afsat 250 millioner kroner til fra 2024 og frem.

  • Forløbsbeskrivelser for bestemte sygdomme og deres behandling – med kræftpakkerne som forbillede.

  • En “basisbehandlingspakke”, som skal sørge for, at læger og psykiatere kan hjælpe børn og unge sideløbende med, at de udredes.

  • En ny model for, hvordan der bliver fulgt op på børn og unge, så de ikke bliver sluppet af psykiatrien uden tilstrækkelig opfølgning.

Mere tryghed og akut hjælp til medarbejdere i psykiatrien

Derudover vil regeringen med andre tiltag skabe tryghed og hjælp, når man har brug for det:

  • Styrke indsatsen for at forebygge selvmord med en national handleplan.

  • Styrke hjælpen til de involverede i alvorlige hændelser, hvor beredskabet er involveret. Den psykosociale indsats skal aktivt opsøge borgere og pårørende og sikre, at de bliver tilbudt den rette hjælp.

  • Danmark skal have en national psykiatrisk akuttelefon, der kan rådgive borgere i akut krise og visitere til akut psykiatrisk hjælp.

  • Trygheden og sikkerheden skal øges for medarbejdere i psykiatrien.

Trygheden og sikkerheden for medarbejdere skal, ifølge Sophie Løhde, først og fremmest øges ved at udbygge kapaciteten og ansætte mere personale.

Regeringen vil også se på lovgivningen for at tjekke om der er barrierer, der står i vejen for løsninger, som efterspørges af medarbejderne.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det lyder jo meget godt med alle de penge der bliver tilført og alle de initiativer der bliver taget.
Men der er ikke et ord nævnt om hvor alle de ekstra hænder der skal løfte opgaven kommer fra, ej heller er
der nævnt nogen form for reformer. Det tyder bare på skjulte lønforhøjelser.