Annonce

Ny psykiatriaftale styrker kvalitet i behandlingen

De midler, der følger med aftalen, er varige - så endelig er vi væk fra en psykiatri, der styres af satspuljemidler med al den usikkerhed og administration.
I Region Midtjylland er målsætningen i Sundhedsaftalen for 2019-2023 mellem de 19 kommuner, de praktiserende læger og regionen, at vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge. Vi vil forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

I sidste uge blev en ny aftale offentliggjort, indgået mellem regeringen, finanslovspartierne og Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri. Aftalen giver et rigtigt godt rygstød til de målsætninger, vi har i Region Midtjylland og muliggør flere tiltag for at forbedre den mentale sundhed og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne.

I lang tid har diskussionen udelukkende handlet om antallet af pladser i psykiatrien

Det var i sig selv meget glædeligt, at der blev indgået en aftale med medfølgende midler, men i særdeleshed blev jeg glædeligt overrasket over bredden i aftalen. For i lang tid har diskussionen udelukkende handlet om antallet af pladser i psykiatrien, sikkert som en langvarig reaktion på afskaffelsen af distriktspsykiatrien i sin tid og den voldsomme indskrænkning af sengepladser, det medførte.

Aftalen har fokus på styrket kvalitet i psykiatrisk behandling

Men denne nye aftale indeholder både flere sengepladser OG midler til ansættelse af flere medarbejdere med forskellige relevante professioner, der i et tværfagligt samarbejde kan gøre forholdene bedre for de psykiatriske patienter og dermed styrke behandlingen.

Fokus på udvikling af yderligere KVALITET af behandlingerne

Denne bredde siger noget om, at aftalens parter også har haft fokus på udvikling af yderligere KVALITET af behandlingerne, og det er meget glædeligt. Der er nemlig ingen tvivl om, at erfaringerne på de psykiatriske afdelinger viser, at forskellig faglig tilgang til patienterne giver patienten en større oplevelse af mening og sammenhæng i behandlingen. Og en helhedsorienteret, sammenhængende behandling hjælper patienterne bedst.

Fleksibilitet i “De særlige pladser”

Desuden er der fokus på problemerne med, at de særlige pladser, der blev etableret for nogle år siden, slet ikke bliver brugt i fuldt omfang, men alligevel skal der opretholdes et beredskab, der indebærer stort forbrug af personaleressourcer. De særlige pladser skal jo stå klar, hvis nogen vil bruge dem. Og i en tid, hvor netop økonomiske og personaleressourcer er knappe, er det absolut ikke en hensigtsmæssigt måde at bruge hhv. penge og personale på. I den nye aftale ligger bl.a., at de særlige pladser kan bruges mere fleksibelt, og det er rigtigt godt.

De midler, der følger med aftalen, er varige

Der er også fokus på, at mange retspsykiatriske patienter optager pladser i den almene psykiatri, og det er med til at give uro på afdelingerne, fordi den særlige behandling, disse patienter skal have, bedst kan gives i retspsykiatrien.

De midler, der følger med aftalen, er varige - så endelig er vi væk fra en psykiatri, der styres af satspuljemidler med al den usikkerhed og administration, der fulgte med den måde at fordele midler på. Og så glæder det mig meget, at der stadig lægges op til den 10-års plan for psykiatrien, som vi venter spændt på, og at tiltagene i denne aftale skal passe ind i den.

Skal PPR’s rolle ændres i fremtiden?

I forhold til Region Midtjyllands sundhedsaftale mangler vi dog i aftalen større fokus på forebyggende tiltag, sådan at vi kan styrke børn og unges psykiske trivsel, og i den forbindelse kunne flere midler til PPR hjælpe rigtigt meget. Men også arbejdsopgaverne for PPR kunne med stor fordel omlægges til at være mindre vejledende for de fagprofessionelle omkring barnet til at være vejledende i forhold tilbørnene og deres forældre.

De efterspørger ofte i lang tid forgæves hjælp og vejledning

De efterspørger ofte i lang tid forgæves hjælp og vejledning, sådan at deres barns udfordringer ikke ender i en psykiatrisk diagnose. Men da PPR og forebyggelsen ligger i kommunerne, håber jeg meget, vi i tæt samarbejde mellem børn- og ungepsykiatrien og kommunerne kan styrke hjælpen til børnene og forældrene.

Hurra for aftalen

Hurra for hele omtanken, bredden, nytænkningen, midlerne og den langsigtede tænkning, der ligger i denne aftale. Jeg er sikker på, midlerne og tiltagene vil gøre godt for mange patienter, nuværende som kommende.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland (S)


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er samfundet der skal "behandles" først og fremmest.Det vil BEDRE på antallet af folk der bare har fået nok.
Stop favoriseringen af psykiatrien. Der ikke er noget at "prale af". Psykiatere er bedst til at tage sig af folk
der kan SE hvor pilråddent altfor meget ER. De tror de skal/kan styre folk med piller.

Kære Ika, nu kender jeg jo dig ikke, og ved ikke, hvad der får dig til at skrive som du gør. Men tillad mig at være lidt logisk, Hvis du på den ene side siger ”Stop favoriseringen af psykiatrien”, og på den anden side siger ”Psykiatere er bedst til at tage sig af folk”, så kan jeg ikke få det til at hænge sammen. Og dertil kommer , at formålet med pillerne ikke er at styre folk, men at helbrede dem. Men denne kendsgerning støder mod muren af uvidenhed blandt folk, og den der med pillerne kan du nok få mange til at skrive under på. Det er blot ikke kendsgerningerne.

Annonce