Annonce

Socialdemokratiet og FOA: Der er brug for en 10 års plan for psykiatrien

Det er på høje tid, vi sætter psykiatrien langt højere op på dagsordenen og laver en langsigtet finansiering. Det skriver S og FOA i fælles indlæg
Kunne man forestille sig, at kirurgen midt under en operation lagde skalpellen fra sig og sendte patienten hjem med et halvåbent sår, fordi en anden patient havde mere brug for hjælp?

Ville vi se gennem fingre med, at en kræftpatient ikke fik den sidste kemobehandling, fordi en ny patient kom til – og var mere syg?

Svaret er selvfølgelig nej.

Men ligeså selvfølgeligt er det desværre ikke, når det handler om hjælpen til nogle af de mest syge udsatte i vores samfund, nemlig mennesker med psykisk sygdom. Psykiatere på landets psykiatriske afdelinger beretter, at de må udskrive patienter, før de er færdigbehandlede, fordi der ikke er senge nok.

Psykisk syge dør 15-20 år før

Hver anden af FOA’s medlemmer i socialpsykiatrien, på bosteder og botilbud fortæller, at de arbejder alene mindst én gang om måneden eller oftere. Og man kan nævne et hav af eksempler på frustrerede patienter og pårørende, der ikke oplever at få den hjælp, de har behov for. Ikke fordi personalet ikke gør alt, hvad de kan. Men fordi vi som samfund ikke gør nok.

Nu skal vi tage de næste store skridt frem mod, at psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme behandles på lige fod med fysiske sygdomme

Tallene taler deres eget tydelige sprog. Danskere med psykisk sygdom dør i snit 15-20 år før gennemsnitsdanskeren. Det er på høje tid, vi gør op med den ulighed og sætter psykiatrien langt højere op på dagsordenen.
 

Fra midlertidig puljer til en langsigtet plan

Nu skal vi tage de næste store skridt frem mod, at psykisk sårbarhed og psykiske sygdomme behandles på lige fod med fysiske sygdomme. Skal det blive til virkelighed, er der brug for større politiske visioner og en finansieret langsigtet plan, der over det næste årti får psykiatrien på niveau med resten af sundhedsvæsenet.

Det skal være slut med, at gode indsatser bygges op og lukkes ned igen i ét væk

Som en del af den plan skal vi væk fra, at pengene til psykisk sårbare og syge hovedsageligt beror på puljer og midlertidig finansiering. Det skal være slut med, at gode indsatser bygges op og lukkes ned igen i ét væk. Derfor skal psykiatrien have varige bevillinger på finansloven. Så vi sikrer kontinuitet og et løft der kan mærkes.

Er alle problemer så løst? Nej, selvfølgelig ikke. Mens antallet af psykiatriske patienter de senere år er vokset, er der blevet færre senge i psykiatrien. Et løft af psykiatrien forudsætter derfor flere senge, så ingen patienter bliver udskrevet, fordi der ikke er plads nok.

 

FOA bakker op om flere senge

Socialdemokratiet har som et første skridt foreslået 100 flere senge, bl.a. ved at løfte kommunernes muligheder for at overtage patienter, der er klar til at stå på egne ben, hvis de får en tilstrækkelig støtte. Det bakker FOA op om.

Vi må nemlig heller ikke glemme, at en vigtig del af hjælpen til mennesker med psykisk sygdom foregår uden for de psykiatriske afdelinger. I socialpsykiatrien, med støtte i eget hjem eller på bosteder og botilbud.

I dag havner alt for mange psykisk syge som svingdørspatienter, der ikke får tilstrækkelig god hjælp nogen af stederne

Vi skal have styrket den sociale- og sundhedsfaglige behandling i socialpsykiatrien, så mennesker med psykisk sygdom får en tilstrækkelig og fagligt stærk indsats, der hvor de bor eller i deres nærmiljø.

I dag havner alt for mange psykisk syge som svingdørspatienter, der ikke får tilstrækkelig god hjælp nogen af stederne. Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal sørge for et meget bedre samspil mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien i kommuner og regioner, så ingen falder mellem to stole.

FOA foreslår derfor, at der ved gentagne indlæggelsesforløb, indføres pligt til at foretage en tværfaglig revision, hvor den samlede behandlings- og støtteindsats drøftes, i form af en rundbordssamtale mellem relevante parter i behandlings- og socialpsykiatri, netværk med videre.

 

Kastebold mellem systemer

Det gælder især for mennesker med dobbeltdiagnoser, altså samtidig psykisk sygdom, og misbrugsproblemer. Næsten halvdelen af patienter med skizofreni og hver tredje med depression har også misbrug.

Vi kan ikke medicinere os ud af udfordringerne for psykiatrien

I dag falder mange af dem mellem to stole, fordi behandlingen for den psykiske sygdom foregår i den regionale behandlingspsykiatri i sygehusvæsenet, mens behandlingen for misbrug sker i kommunerne. Der er behov for at samle indsatserne, for den store gruppe af mennesker med dobbeltdiagnoser, under én myndighed, så de kan få behandling for begge deres sygdomme samtidigt og undgår at blive kastebold mellem systemer.

Vi kan ikke medicinere os ud af udfordringerne for psykiatrien. Vi skal blive langt bedre til at sætte ind, før det går galt. Hvis færre udvikler en psykisk lidelse, vil der være mere tid til at hjælpe de patienter, som allerede er syge og har brug for mere intensiv hjælp end i dag.

 

Gratis psykologhjælp til børn  

Det kræver, at vi bliver bedre til at forebygge og sætte ind med relevant hjælp og støtte i tide. Derfor skal familier opleve, at det er nemt at få hjælp, når livet er svært. Det skal være lettere at få psykologhjælp, for eksempel vil Socialdemokratiet give gratis psykologhjælp til alle børn mellem seks og 18 år, som lider af angst og depression.

Flere penge og flere senge, bedre samspil og styrket forebyggelse er vigtige dele af løsningen, men det kan ikke stå alene. Der mangler personale og rekrutteringsudfordringerne er til at tage og føle på. Tværfagligt samarbejde og rette hænder til rette opgaver er noget af svaret på, hvordan vi gør det mere attraktivt at arbejde i psykiatrien.

Det kan lykkes, hvis vi forener politisk vilje med handling i en 10 års finansieret plan

Vi har længe haft gode videreuddannelsesmuligheder inden for psykiatri for psykologer og sygeplejersker. Med den nye specialuddannelse i psykiatri for social- og sundhedsassistenter er det også gjort mere attraktivt for social- og sundhedsassistenter at blive i psykiatrien og dygtiggøre sig i faget. Det er vejen frem.

På bundlinjen står, at der er hårdt brug for en langsigtet plan for at løfte psykiatrien, så mennesker med psykisk sygdom får bedre hjælp, og flere får lyst til at arbejde der. Det kan lykkes, hvis vi forener politisk vilje med handling i en 10 års finansieret plan, der bringer psykiatrien på niveau med resten af sundhedsvæsenet. Hvis vi står sammen om psykiatrien.

Politisk ordfører i Socialdemokratiet

Sektorformand for social- og sundhedssektoren i fagforbundet FOA. 


Flere artikler om emnet