Manglen på praktikpladser er et faktum

Det er ikke en myte men et faktum, at unge fortsat har svært ved at få en praktikplads.
Motivet er muligvis ædelt, da undervisningsministeren og LO for nyligt i et indlæg valgte at gå sammen med Dansk Arbejdsgiverforening med den positive og opløftende overskrift ”Myte at elever ikke kan få praktik”.

De tre afsendere begrunder indlægget med, at unge kan blive skræmt væk fra at vælge en erhvervsuddannelse, fordi der er opstået en myte om, at mange har svært ved at færdiggøre deres uddannelse på grund af den store mangel på praktikpladser.

Jeg er sådan set helt enig i, at vi skal passe på med ikke at tale erhvervsuddannelserne ned og skræmme de unge væk, men jeg synes, det er at gå alt for langt at påstå, at det er en myte, at elever ikke kan få praktik. Det er at gøre grin med de næsten 11.000 unge, der lige nu og her er i gang med en erhvervsuddannelse og står uden praktikplads.

I 3F er vi med på, at næsten alle unge på EUD kan gøre deres uddannelse færdig, og at det ”kun” er cirka 600 elever, der er praktiksøgende på en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik. Vi er også med på, at cirka 6000 af de 11.000 unge som lige nu mangler praktikplads er i gang med skolepraktik/praktikcenter, men det ændrer altså ikke ved, at der lige nu er en alarmerende stor mangel på praktikpladser – et antal som burde give mange arbejdsgivere røde ører. Især fordi de jo ikke holder sig tilbage med at klage over manglen på faglært arbejdskraft, så snart de får en anledning.

I 3F vil vi ikke bidrage til mytedannelsen. Vi vil ikke bidrage til de myter, der taler erhvervsuddannelserne ned. Men vi vil bestemt heller ikke bidrage til de myter, der gør grin med de unge og prøver at negligere deres kæmpe udfordringer med at finde praktikpladser. Til gengæld vil vi stå fast på fakta og kræve at arbejdsgiverne bidrager til de faglige vekseluddannelser, som Danmark er så berømt for.

Og fakta er blandt andet, at der i 2013 har været et generelt fald på 10 procent i antallet af praktikpladser i forholdt til året før. På transportområdet er det helt galt – her er faldet på 46 procent, og på bygge- og anlæg er det på 15 procent. På bygge- og anlægsområdet er der desuden den alarmerende udvikling, at antallet af praktikpladser er næsten halveret siden 2005/06, og bygge-arbejdsgivernes adfærd ændrer sig i retning af, at de laver korte delaftaler i stedet for hele aftaler. Det gør ikke udfordringen mindre.

Denne uheldige udvikling skal ses som forklaringen på, at arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri i forrige uge var ude med et forslag om, at man skal genindføre et tilskud på 25.000 kr. til virksomheder, der opretter hele ordinære aftaler samtidig med at de blankt indrømmer, at der er mangel på praktikpladser. Den indrømmelse kunne DA lære noget af!

Vi skal jo også huske på, at undervisningsministeren og den øvrige regering med den nye Erhvervsuddannelsesreform vil have mange flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Andelen skal løftes fra de nuværende 18 procent til 30 procent i 2025. Det vil altså sige, at kravet til arbejdsgiverne om at oprette praktikpladser bliver endnu større.

Derfor bør DA og arbejdsgiverne bruge energien på at oprette ordinære praktikpladser til de unge og dermed leve op til deres ansvar. I stedet for at bagatellisere praktikpladsproblemet og gøre grin med de unge, der med lys og lygte forsøger at skrue deres uddannelse sammen så den – som det var hensigten – er en kombination af skole og praktik på en rigtig arbejdsplads.

Søren Heisel er forbundssekretær i 3F og kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte for Socialdemokraterne.


Flere artikler om emnet

Annonce