Annonce

Mink-folk skulle være smidt på porten - men fremgår stadig af oversigter

Erstatninger: 12. april blev det besluttet, at kommissionsmedlemmer ikke længere må komme fra minkerhvervet - men ifølge Minksekretariatets hjemmeside kommer 51 af 110 medlemmer fortsat fra minkerhvervet
Foto: Colourbox
Mink på dansk minkfarm.
12. april 2024 blev aftalen om rammerne for de erstatnings- og taksationskommissioner, der skal fastlægge erstatningerne til minkfarmerne, justeret af aftalepartierne bag den oprindelige aftale fra januar 2021 - Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance.

Justeringen skete efter kraftig kritik af, at det store flertal af medlemmerne af kommissionerne hidtil havde været udpeget af minkerhvervet og landbruget.

Med aftalen blev det besluttet at, at minkavlere og personer knyttet til minkerhveret ryger ud af de erstatningskommissioner, som afgør, hvor stor en erstatning minkavlerne skal have.

Samtidig aftalte partierne, at kredsen af organisationer, der kan indstille personer til mink-erstatningskommissionerne udvides markant: 

“Tiltaget indebærer, at en række yderligere organisationer mv. kontaktes med henblik på at indstille personer til listen, bl.a. universiteter, Forsikring og Pension, CEPOS, Justitia, Kraka, AE Rådet samt SMVdanmark,” fremgik det således af aftalen.

at blandt andet Det Danske Minkerhverv kan indstille personer til erstatnings- og taksationskommissionerne

Men her 40 dage efter aftalens indgåelse, fremgår det fortsat af Minksekretariatets hjemmeside, at blandt andet Det Danske Minkerhverv kan indstille personer til erstatnings- og taksationskommissionerne (Se afsnittet "Erstatnings- og taksationskommissionernes sammensætning").

Andre indstillingsberettigede er, ifølge hjemmesiden, Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, Finans Danmark og FSR – danske revisorer.

Derimod nævner hjemmesiden fortsat ikke de organisationer og institutioner, som ifølge aftalen af 12. april, fremover også kan indstille personer til kommissionerne: Universiteter, Forsikring og Pension, CEPOS, Justitia, Kraka, AE Rådet og SVMDanmark.

51 medlemmer fra minkerhvervet

Ifølge Minksekretariatets hjemmeside består kommissionsmedlemmer af 1. instans fortsat af mange medlemmer, der er udpeget af Dansk Pelsdyravlerforening (43) og Det Danske Minkerhverv (8).

Samlet kommer 51 af 110 medlemmer fra minkerhvervet

Samlet kommer 51 af 110 medlemmer fra minkerhvervet.

Øvrige medlemmer af 1. instans er udpeget af Landbrug & Fødevarer (19), Finans Danmark (11) og FSR - Danske Revisorer (10). En enkelt er udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Læg hertil 18 formænd, som typisk er dommere eller tidligere dommere.

Skærmfoto af en del af Minksekretariatets officielle oversigt over udpegede kommissionsmedlemmer pr. 22. maj 2024

 

Også mange medlemmer af 2. instans - Overerstatnings- og taksationskommissionen - kommer fortsat fra minkerhvervet, ifølge Minksekretariatets hjemmeside 22. maj.

Således er 22 af 42 medlemmer udpeget af minkerhvervet: Dansk Pelsdyravlerforening har udpeget de 18, mens Det Danske Minkerhverv har udpeget andre fire medlemmer.

Øvrige medlemmer af 2. instans er, ifølge hjemmesiden, udpeget af Landbrug & Fødevarer (6), Finans Danmark (5) og FSR - Danske Revisorer (3). Læg hertil seks formænd.

Spørgsmål til Minksekretariatet

Netavisen Pio har bedt Minksekretaritatet oplyse, hvorfor den justering af rammerne for udpegning af medlemmer til erstatningskommissionerne, der blev aftalt 12. april 2024, tilsyneladende fortsat ikke fremgår af sekretariatets hjemmeside.

Vi har også spurgt til, hvordan det hænger sammen, at mange medlemmer af både 1. og 2. instans, ifølge hjemmesiden, fortsat er udpeget af minkerhvervet selv.

Vi har endelig spurgt Minksekretariatet, hvornår man forventer at have implementeret aftalen af 12. april fuldt ud på sekretariatets hjemmeside.

Netavisen Pio afventer Minksekretariatets reaktion.

Opdateres

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

For folketingsmedlemmer er det jo helt naturligt, at man fastsætter sine egne gavmilde honorarer, omfattende fryns, ekstra lejligheder, gode og velbeliggende lejligheder i "City" (mellem venner), VIP-billetter hér og dér (og der og der og der og ...).
Så hvorfor ikke også de kommende minkmillionærer?

Alle taler om Minkskandalen - underforstået at det var en skandale at erhvervet “uforskyldt” blev lukket ned - Selv om der siden er blevet fremført mange beviser på at det billede af et erhverv der fremstod som sagesløse og forfulgte stakler krakelerer når man begynder at ridse i fernissen -

Men er det ikke netop de blinde medier og ditto politikere- der lod sig påvirke af det gigantiske spin og virkelighedsfordrejningen fra lobbyisterne i erhvervets interesseorganisation- Der er den virkelige skandale ? For hvor var den kritiske journalist - der som en naturlig del af sit job, forholdt sig objektiv og stillede spørgsmålet- kan den nu virkelig passe ?
Den virkelige skandale bliver efterhånden større og større efterhånden som erstatningsforløbet udvikler sig med inkompetente deltagere etc etc -

Og så skylder vi de journalister ( Zetland ) og forfatteren Walther Clark ( Det blinde øje ) en stor tak for at turde stille de nødvendige spørgsmål samt at.afdække de dyreetiske forhold ude hos de “:stakkels forfulgte minkavlere “

Sjældent har en talemåde passet bedre “ at grine hele vejen hen til banken “ end hos de “ forhenværende minkejere “ der nu kan se frem til en klækkelig erstatning- selv om mange af dem var truet af en personlig konkurs -