Lizette Risgaard: Vi er ikke bange for den fjerde industrielle revolution

Verdenseliten er samlet i Davos for at diskutere fremtidens arbejdsmarked, for første gang har en LO-formand været inviteret med som taler.
Denne uge har verdenseliten været samlet i den lille schweiziske alpeby Davos for at diskutere højtflyvende samfundsudfordringer under temaet ”At skabe en fælles fremtid i en fragmenteret verden.” Et af de temaer, som finanseliten, politikere, NGO’er, forretningsfolk og ikke mindst fagbevægelsen har diskuteret, er fremtidens arbejdsmarked.

I Davos er man overbevist om, at vi står ved indgangen til den fjerde industrielle revolution, hvilket indebærer automatisering og digitalisering af en lang række grundlæggende funktioner i samfundet, som tidligere krævede mandskraft. Det var hovedtemaet for mødet i 2016 og organisationen har tilmed oprettet videnscenteret 'Center for the Fourth Global Revolution.' Det er en revolution, som i høj grad vil få konsekvenser for vores arbejdsmarked, og derfor har LO-formanden Lizette Riisgaard i år været inviteret med som taler:

”Jeg har været meget optaget af at udbrede kendskabet til den danske model og det forhold, at vi er åbne for de forandringer, der sker på arbejdsmarkedet. Forandringerne sker hurtigere, end de har gjort før, men i stedet for at være bange for det, er det noget, vi skal tage hånd om for at skabe tryghed for lønmodtageren,” siger hun til Netavisen Pio fra Davos.

Folkemøde på Bornholm gange ti
Det er første gang, at LO’s formand er inviteret med til Davos som taler. ”Mange tænker, at det er eliternes topmøde, og at det kun er for cremen af cremen, men man kan sammenligne det med, når vi holder folkemøde på Bornholm, bare gange ti. Formålet er at tale med hinanden og inspirere. Så er der forhåbentligt flere af de politiske ledere, der tager det her med hjem, og som omdanner ideerne til handling,” fortæller Lizette Riisgaard, som især har lagt vægt på at tale om vigtigheden af at tage hånd om og skabe tryghed for lønmodtageren på det omskiftelige arbejdsmarked.

Og hvis man skal tro en af de øvrige oplægsholdere på Davos, er der rigeligt at tage fat på:

Den fjerde industrielle revolution er den største transformation, som den menneskelige civilisation nogensinde har kendt.

”Vi har kun set begyndelsen, men én ting står klart: Den fjerde industrielle revolution er den største transformation, som den menneskelige civilisation nogensinde har kendt. Uanset hvor vidtrækkende de tidligere industrielle revolutioner var, satte de aldrig så enorme transformative kræfter i gang.” Sådan forklarer Siemens-direktør Joe Kaeser den kæmpe udfordring, som verdenssamfundet står overfor.

Vi skal skabe tryghed for lønmodtageren
LO-formanden forklarer, at det, at vi har den danske model, gør, at vi på mange måder er velforberedte i forhold til de kommende transformationer med mere robotisering, globalisering og digitalisering:

Vi er åbne for de forandringer, der sker på arbejdsmarkedet, fordi vi i Danmark har både trepartsaftaler og vores overenskomster, som sikrer, at vi på fælles vis er med til at tage hånd om den forandring

”Vi er åbne for de forandringer, der sker på arbejdsmarkedet, fordi vi i Danmark har både trepartsaftaler og vores overenskomster, som sikrer, at vi på fælles vis er med til at tage hånd om den forandring, der sker, og at vi er opmærksomme på at skabe tryghed for lønmodtageren. Det gør vi ved at hjælpes ad med at opgradere og efteruddanne folk, så de kan blive på deres arbejde, eller hvis deres job er nogle af dem, der er i fare for at blive nedlagt, skal de være parat til at komme ud og få nogle af de andre job, som bliver skabt.”

Det er Lizette Riisgaards indtryk, at hun møder stor forståelse for synspunktet om, at man ikke kommer godt igennem forandringerne uden at inddrage arbejdstagersiden: ”Det er der, hvor jeg kan forhåbentligt kan skabe noget inspiration og sætte ord på, at den internationale fagbevægelse meget gerne vil være med til at indgå i partnerskaber og være med til at løse de udfordringer, som er forbundet med den fjerde industrielle revolution.”

Davos lytter
Selvom det er første gang, at en LO-formand er med på talerrækken, håber Lizette Riisgaard, at det ikke vil blive den sidste:

”Jeg var her også sidste år, hvor jeg snusede rundt, og i år har jeg været så heldig, at jeg også er blevet inviteret til at holde oplæg. Jeg har været meget glad for at deltage i paneler og det er faktisk mit indtryk, at der bliver lyttet. Så håber jeg selvfølgelig, at det kan inspirere nogle af de andre deltagere, og at de vil tage nogle af mine tanker med hjem.”


Kommentarer fra Facebook