Ekspert: Sundhedsreform skubber flere beslutninger ind ”bag lukkede døre”

Offentlighedsrådgiver påpeger, at regeringens nedlæggelse af regionerne og omdannelse af de regionale forvaltninger til statslige forvaltninger betyder markant øget mørklægning
En gennemførelse af regeringens sundhedsreform – der blandt andet vil nedlægge de fem folkevalgte regionsråd – vil medføre mindre åbenhed og mindre mulighed for offentlig indsigt i forholdene i det foreslåede nye sundhedssystem.

Det konkluderer offentlighedsrådgiver, jurist og forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Olaf Jørgensen, i en kommentar i Altinget.dk.

”De foreslåede ændringer vil betyde, at folkevalgte regionsråd erstattes af mere statslig styring, og mere lukkethed vil blive det mest sikre resultat,” skriver Olaf Jørgensen.

mere lukkethed vil blive det mest sikre resultat

De folkevalgte regionsråd skal nedlægges, og regionernes sundhedsforvaltninger ændres til statslige regionale enheder under en nyoprettet statslig forvaltning, Sundhedsvæsen Danmark.

Olaf Jørgensen påpeger at den nye organisering betyder, at tre politiske niveauer reduceres til to, mens tre administrative niveauer øges til fem. De fem regionale sundhedsforvaltninger lægges ind under et nyt statsligt organ, Sundhedsvæsen Danmark. Alle seks forvaltninger udstyres med bestyrelser med overvægt af professionelle.

Afslag på anmodninger om aktindsigt

”I ly af offentlighedslovens brede undtagelser kan en beslutningsproces nemt kortsluttes. En afgørende politisk beslutning kan træffes uden grundlag i oplysninger om de faktiske forhold, evalueringer af gældende ordninger og konsekvensanalyser af forslag,” lyder det fra offentlighedsrådgiveren, der frygter at den foreslåede statslige styring vil medføre, at offentlighed og medierne får langt mindre mulighed for at gå sundhedsvæsenet efter i sømmene – at der bliver tale om markant øget mørklægning:

”Anmodninger om aktindsigt vil med stor sandsynlighed blive afslået med henvisning til offentlighedslovens undtagelser for lovforberedende arbejde, ministerbetjening og udveksling af dokumenter mellem ministre og enkelte medlemmer af Folketinget.”

Olaf Jørgensen mener, at der er klart mere åbenhed ved regioner end ved statslige forvaltninger:

”Det hænger sammen med, at styrelsesreglerne for kommuner også gælder for regioner. Det hænger også sammen med, at offentlighedslovens undtagelser for lovforslag, ministerbetjening og udveksling mellem ministerier og enkelte folketingsmedlemmer kun er relevante for statslige forvaltninger,” forklarer offentligheds-eksperten.

Beslutningsprocesser bag lukkede døre

Olaf Jørgensen nævner en række konkrete eksempler på, at de nuværende regionsråd betyder mere åbenhed:

  • Regionsråd skal ligesom kommunalbestyrelser drøfte sager og træffe beslutninger på møder for åbne døre.
  • Dagsordener til disse møder skal være offentligt tilgængelige før møderne, og det skal klart fremgå, hvilke emner der skal behandles.
  • De stående udvalg i kommuner og forretningsudvalget i regioner holder ikke møder for åbne døre, men dagsordener skal være offentlige.
  • Politikerne i regionsråd skal stå til regnskab over for befolkningen - både for beslutninger, de træffer, og for forhold i sygehusvæsenet, de har undladt at træffe beslutning om. Derfor er det typisk muligt at få regionspolitikere fra forskellige partier og alle egne af regionen i tale.
  • Medier, der dækker regionalt stof, har ofte fokus på forhold ved sygehuse både i forbindelse med møder i regionsråd og forretningsudvalg og i forbindelse med sager, der rejses af personale, patienter og pårørende.

Olaf Jørgensen konkluderer:

aktindsigt vil kunne afvises efter offentlighedslovens undtagelser for ministerbetjening

”Offentlighed og politisk ansvar hos folkevalgte politikere i regionsrådet forsvinder med regeringens forslag. Beslutningsprocesser vil med forslaget blive gennemført bag lukkede døre, og aktindsigt vil kunne afvises efter offentlighedslovens undtagelser for ministerbetjening med videre.”

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce