Løkke vil beholde regionerne, men skrotte politikerne

Løkke pønser på en model med 21 sundhedsfællesskaber, hvor regionerne bibeholdes som rene administrative enheder – suppleret med en national sundhedsbestyrelse
Regeringen – med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i spidsen - er kommet nogle skridt videre i udviklingen af den sundhedsmodel, der skal afløse den nuværende model med fem regioner, med hver sin politisk valgte ledelse.

Kilder i Venstre oplyser, overfor Netavisen Pio, at regeringen netop nu arbejder med en model i tre lag.

hvor de fem politiske regionsråd skrottes

Modellens tre lag ser efter det oplyste således ud:

1) Et tværkommunalt lag centreret omkring de 21 akutsygehuse. Sundhedsklynger - mellem landets i alt 21 akutsygehuse og de praktiserende læger og de omkringliggende kommuner.

2) Et regionalt lag bestående af de nuværende fem regioner, men som rene administrative enheder. De 205 regionspolitikere i de nuværende fem regionsråd sendes dermed – hvis modellen bliver til virkelighed – på pension.

3) Et statsligt lag bestående af én samlet national sundheds-bestyrelse – bemandet med blandt andet politikere.

Venstre delt i tre grupper

Oprindeligt ville regeringen fremlægge et udspil til sundhedsreform lige efter efterårsferien. Men sundhedsreformen er gang på gang blevet udskudt. Seneste melding er at regeringen fremlægger sin sundhedsreform i løbet af januar.

Modellen med de tre lag er lige nu den model regeringen sidder og arbejder med, oplyser kilderne. Men uanset hvad Lars Løkke og regeringen i sidste ende præsenterer, så vil Lars Løkke løbe ind i utilfredshed i dele af Venstres bagland og i Venstres folketingsgruppe.

Venstres folketingsgruppe er delt i – mindst – tre grupper i forhold til opbygningen af en ny måde af organisere sundhedsindsatserne på.

En del af folketingsgruppen vil bakke en ny sundhedsmodel op – uanset hvad Lars Løkke Rasmussen og regeringen foreslår.

En anden gruppe – bestående af især jysk-fynske folketingsmedlemmer – håber, at Løkke besinder sig, og ender med en model, hvor regionerne består – inklusive de fem regionsråd med hver 41 politisk valgte regionsrådsmedlemmer.

Både tidligere gruppeformand Søren Gade, tidligere forsvarsminister Carl Holst og boligordfører Carsten Kissmeyer, der også er medlem af regionsrådet i Midtjylland, har offentligt advaret mod at nedlægge regionerne – og de tilhørende regionsråd.

En tredje gruppe bestående af blandt andet finansordfører Jacob Jensen, der også er medlem af regionsrådet i Region Sjælland og social- og ligestillingsordfører Martin Geertsen, der også er medlem Region Hovedstaden. Denne gruppe advarer imod en model, hvor man skrotter politikerne i regionerne, men beholder regionerne som administrative enheder.

Løkke tøver

Så øvelsen er svær for Lars Løkke og Venstre. Meget svær. Og derfor tøver Løkke.

Hos regeringspartnerne, de konservative og Liberal Alliance er operationen langt mere enkel. Her er ønsket helt entydigt en total nedlæggelse af de fem regioner. Det samme ønsker støttepartiet Dansk Folkeparti.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce