Milliardregning vokser i udbyttesagen

Danmark skal betale 401,4 mio. kr. i erstatning til den hovedmistænkte i udbyttesagen.
Danmarkshistoriens største svindelsag, den såkaldte udbytteskandale, kan blive væsentligt dyrere end tidligere antaget.

Årsagen er den advokatregning, som Skattestyrelsen og de mange sagsøgte er ved at bygge op ved Retten i London, som er et af stederne, hvor styrelsen har anlagt sager for at få de tabte milliarder tilbage.

Skatteminister Morten Bødskov (S) må - i et såkaldt aktstykke til Folketingets finansudvalg - bede om 401,4 millioner kroner, hvilket skyldes, at Skattestyrelsen i april tabte et civilretlig sagsmål ved Retten i London. Og Retten i London har efterfølgende har besluttet, at Skattestyrelsen skal dække de sagsøgtes sagsomkostninger, herunder med det samme afregne et større a conto-beløb på de 401,4 millioner kroner.

Morten Bødskov oplyser, at selv om Skattestyrelsen ikke er enig i dommen, så betaler styrelsen - og altså statskassen - selvfølgelig ved kasse et.

Tilladelse til at appellere dommen

“Skattestyrelsen har allerede opnået delvis tilladelse til at appellere dommen og har i øvrigt anmodet appeldomstolen i England om tilladelse til at få dommen i sin helhed behandlet ved appeldomstolen,” skriver skatteministeren.

“Skattestyrelsen vil nu afvente appeldomstolens stillingtagen til sagen. Såfremt Skattestyrelsen får medhold i appelsagen, vil det udbetalte a conto-beløb skulle tilbageføres til Skattestyrelsen med renter.”

Nederlag ikke regnet med

Nederlaget ved Retten i London får samtidig Morten Bødskov til at advare om, at den samlede regning for udbyttesagerne ser ud til at blive større end de 2,4 milliarder kroner, som Kammeradvokaten i 2019 skønnede ville blive prisen frem mod 2027.

Udgiftsskønnet indeholder ikke længere reserver

“I takt med fremgangen i sagskomplekset har en række risici manifesteret sig som forventede udgifter, og udgiftsskønnet indeholder ikke længere reserver til yderligere uforudsete udgifter," skriver skatteministeren.  

"Dette medfører – sammenholdt med den lange budgetteringshorisont, sagens betydelige kompleksitet og den seneste udvikling i sagerne i England – at der er væsentlig usikkerhed knyttet til det samlede skøn på 2,4 mia. kr. Dertil kommer, at udgifter til dækning af modpartens sagsomkostninger samt evt. øvrige omkostninger relateret til dommen af 27. april 2021 ikke er omfattet af udgiftsskønnet.”

12,7 mia. kr. forsvandt

Sagen om udbytteskatten begyndte i 2012, fordi en lidt for lempelig kontrol med virksomheder gjorde, at en række personer kunne få refunderet udbytteskat. Hvilket de ifølge myndigehederne ikke havde krav på. Der var nemlig tale om aktier, personerne slet ikke ejede.

I alt forsvandt 12,7 milliarder kroner ud af den danske statskasse mellem 2012 og 2015. Svindlen toppede i det sidste år, hvor Skat nåede at udbetale over otte milliarder kroner fra januar til august, hvor den blev stoppet. Det svarer til 420,50 kroner i sekundet.

Ladeport stå åben

De danske myndigheder mener, at pengene er forsvundet gennem et omfattende svindelsystem, mens den hovedmistænkte, britiske Sanjay Shah, har udtalt, at det danske skattevæsen lod en ”ladeport stå åben”.

Derfor har Skattestyrelsen sagsøgt over hundrede personer og selskaber alene i London, og sagen er blevet kaldt den største og dyreste i nyere engelsk historie.

De civile sager er anlagt til trods for, at Bagmandspolitiet siden 2015 har efterforsket sagen og for år tilbage beslaglagt milliarder af kroner.

I år har Bagmandspolitiet rejst tiltaler mod otte personer for groft bedrageri for over 10 milliarder kroner - heriblandt Sanjay Shah.

Ifølge Morten Bødskov vil der blive foretaget en "konsolidering af udgiftsskønnet" i løbet af efteråret 2021.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ladeporten står stadig åben så svindlere fortsat kan malke det danske skattevæsen samtidig med at vi bruger mia. på dyre advokater i forsøget på at hente lidt tilbage. Det er fuldstændig absurd og en skandale at dette cirkus kan få lov til at fortsætte og at selv den nuværende socialdemokratiske regering lader hullet i lovgivningen stå åben samtidig med de bedyrer det modsatte i folketinget og dermed direkte misinformerer befolkningen. Læs Jesper Tynells glimrende artikel og hør hans podcast om hele skandalen
https://www.dr.dk/nyheder/indland/skatte-eksperter-ny-udbyttemodel-vil-i...

Annonce