Annonce

Pantefogeden forfølger skyldnere med store formuer

Alene truslen om at få besøg af pantefogeden fik sidste år mange velhavende skyldnere til at komme til lommerne.
Udlæg i værdipapirer og indeståender i banker. Eller bare truslen om at få besøg af pantefogeden.

Det er nogle af de værktøjer, som sidste år - med en målrettet indsats - sikrede, at Gældsstyrelsen fik inddrevet 291 millioner kroner fra danskere med store formuer.

“Indsatsen vil fremover udgøre en fast del af Gældsstyrelsens inddrivelsesforretning,” skriver skatteminister Morten Bødskov (S) til Folketingets skatteudvalg, efter styrelsen i et nyt notat har gjort status over indsatsen, der startede i maj 2020.

Indsatsen har været rettet mod personer med stor gæld til det offentlige, hvor der er mistanke om, at de har betydelige og let omsættelige værdier. I løbet af sidste år blev 1245 skyldnere således varslet om et besøg fra pantefogeden for at gøre udlæg i deres værdier.

I alt har Gældsstyrelsen krævet at få 600 millioner kroner, hvoraf det altså foreløbig er lykkedes at få inddrevet halvdelen, eller 291 millioner, af pengene.

Heraf kommer 155 millioner kroner fra udlæg i værdipapirer og bankindeståender, mens de resterende 136 millioner blev indbetalt af skyldnerne, inden de nåede at få besøg af fogeden.

Bruge beløbet til at betale af på skyldnerens gæld

Gældsstyrelsen har til opgave at inddrive ubetalt gæld på vegne af 550 offentlige kreditorer, og hvis en borger eller virksomhed ikke betaler sin gæld, kan styrelsens pantefogeder foretage udlæg i skyldnerens aktiver, og bruge beløbet til at betale af på skyldnerens gæld. Det kan for eksempel være biler eller andre ejendele, der kan sælges på tvangsauktion, eller ved at tage udlæg i bankindeståender og værdipapirer. Andre værktøjer til at inddrive gælden er lønindeholdelse og modregning af gæld i udbetalinger fra det offentlige.

I 2020 inddrev Gældsstyrelsen i alt 10,4 milliarder kroner fra borgere og virksomheder for ubetalt gæld til det offentlige.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvor var det godt vi fik EFI (et fiktivt inddrivelsessystem).
Hvad har det kostet at udvikle og drive, og hvor stort et beløb er gået tabt som følge at forældelse?

Hvis nu den nidkærhed der udvises overfor borgere UDEN store formuer og indtægter tildeles dem MED de store formuer og indtægter, ville alting se anderledes ud. Med 'I hus til halsen' Søren Vesters ord: SÆT IGANG!

Bare det ikke er en nødløgn: "“Indsatsen vil fremover udgøre en fast del af Gældsstyrelsens inddrivelsesforretning,” skriver skatteminister Morten Bødskov (S) til Folketingets skatteudvalg, ...".

Annonce