Annonce

Nyt ligelønsudspil fra EU får blandet modtagelse

Nyt EU-direktiv om ligeløn kan styrke åbenheden om løn. Godt for ligestillingen, mener fagforening. Angreb på løndannelse, mener arbejdsgivere.
EU-kommissionen præsenterer torsdag et nyt udspil, som skal sikre mere ligeløn mellem mænd og kvinder.

Men selv om ligeløn er vigtigt, så risikerer forslaget at pille ved den danske model, vurderer arbejdsmarkedet parter. Fagforeningen HK er dog positive over forslaget.

”Lige arbejde fortjener lige løn. Og for at sikre lige løn er er brug for gennemsigtighed. Kvinder skal vide, om deres arbejdsgivere behandler dem retfærdigt. Og når dette ikke er tilfældet, skal de have magten til at kæmpe og få det, de fortjener,” udtaler kommissionsformand Ursula von der Leyen i forbindelse med præsentationen af forslaget´.

”Det er på høje tid, at både kvinder og mænd får muligheden for at gøre krav på deres ret. Vi vil styrke jobsøgende og lønmodtagere med værktøjer til at kræve rimelig løn og til at kende og hævde deres rettigheder.

Dette er også grunden til, at arbejdsgivere skal blive mere gennemsigtige med hensyn til deres lønpolitikker. Ikke mere dobbeltmoral, ingen flere undskyldninger,” lyder det fra den tjekkiske kommissær Věra Jourová, der har ansvar for værdier og transparens.

“”” Fakta om EU’s ligelønsudspil

Udspiller fra kommissionen indeholder fire initiativer.

Løngennemsigtighed for jobsøgende 

Arbejdsgivere skal give oplysninger om lønniveau i stillingsopslag eller inden jobsamtale. Arbejdsgivere har ikke lov til at spørge potentielle arbejdstagere om deres lønhistorik.

Ret til information for ansatte 

Lønmodtagere har ret til at anmode deres arbejdsgiver om oplysninger om deres individuelle lønniveau og om de gennemsnitlige lønniveauer opdelt efter køn, for kategorier af lønmodtagere, der udfører det samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Rapportering om kønsforskelle

Arbejdsgivere med mindst 250 ansatte skal offentliggøre oplysninger om lønforskellen mellem kvindelige og mandlige lønmodtagere i deres virksomhed.

Til interne formål bør de også give oplysninger om lønforskellen mellem kvindelige og mandlige medarbejdere efter kategorier af arbejdstagere, der udfører det samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Fælles lønvurdering 

Hvis lønrapportering afslører en kønsbestemt lønforskel på mindst 5 procent, og arbejdsgiveren ikke kan retfærdiggøre forskellen med objektive kønsneutrale faktorer, skal arbejdsgivere foretage en lønvurdering i samarbejde med arbejdstagerrepræsentanter.

Kilde: Europa-Kommissionen “””

Går måske imod den danske model

Udspillet fra kommissionen bliver dog mødt med skepsis af arbejdsmarkedets parter, FH og DA.

Lønmodtagerne er enige med den udfordring, som EU forsøger at løse, men frygter, at udspillet kolliderer med den danske model og princippet om at det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler lønnen.

”I Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker vi mere løntransparens, da ligeløn for arbejde af samme værdi er en grundlæggende ret, som desværre stadig ikke er en realitet alle steder,” udtaler næstformand Bente Sorgenfrey i en pressemeddelelse.

Men netop de individuelle EU-rettigheder i forslaget kan risikere at kollidere med vores danske aftalemodel

“Men netop de individuelle EU-rettigheder i forslaget kan risikere at kollidere med vores danske aftalemodel.Derfor skal vi have nærlæst direktivet og sikre os, at det fuldt ud respekterer vores kollektive aftalemodel og overenskomstsystem, før vi klapper for meget i vores hænder”, siger hun.

Vil være skidt for Danmark

Og hos arbejdsgiverne i DA, mener man, at udspillet vil udfordre den måde, som det danske arbejdsmarked fungerer på, og at det vil tage beslutninger væk fra arbejdsmarkedets parter.

“Vi er tilhængere af et socialt Europa, hvor vi diskuterer sociale forhold og arbejder for bedre vilkår. Men vi er ikke tilhængere af en social union, hvor EU-Kommissionen skal diktere fælles løsninger.”

“I Danmark løser vi vores udfordringer på det område mellem arbejdsmarkedets parter – vores aftalesystem fungerer glimrende og leverer løsninger for virksomheder og arbejdstagere. Kommissionens forslag vil udfordre den model, og det vil være skidt for Danmark, lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør, Jacob Holbraad.

DA mener, at Europa-Kommissionens forslag går langt videre end ligeløn og stiller krav om, at man skal aflønne sine medarbejdere ud fra nogle kriterier, som, Kommissionen mener, er objektive.

Forslaget udfordrer arbejdsgivernes ret til at betale den løn, man mener medarbejderen har gjort sig fortjent til.

“Vi mener, at lønnen skal afspejle den værdi, som man bidrager med til virksomheden – og ikke hvilket uddannelsesniveau man har, eller om man i øvrigt lever op til de kriterier, som Kommissionen mener, er objektive.” 

Det nye våben i ligelønskampen

Der er også organisationer på det danske arbejdsmarked, som tager pænt imod EU-udspillet.

Manglende ligeløn er desværre stadig et problem i vores samfund

Det gælder blandt andet Fagforbundet HK:

“Min umiddelbare vurdering er, at det tegner rigtig godt med EU-direktivet. Manglende ligeløn er desværre stadig et problem i vores samfund, og jeg håber på, at direktivet kan blive det nye våben, vi kan tage i brug i kampen for ligeløn,” siger Martin Rasmussen, der er næstformand i HK Danmark, i en pressemeddelelse..

“For mig at se er det vigtigste, at der i forslaget er et krav om, at store virksomheder hvert år skal beregne og offentliggøre oplysninger om lønforskellene. Virksomhederne får pligt til at handle, hvis lønforskellen er større end fem procent”.

Omdiskuterede lønforskelle

Selv om der i Danmark er en ligelønslov som sikrer mænd og kvinder ret til lige løn for ”samme arbejde eller arbejde af samme værdi”, så er der stadigvæk forskel på hvor meget mænd og kvinder tjener - også når man tager højde for branche, erfaring og uddannelse.

Hvor stor denne “uforklarlige lønforskel” er, er omdiskuteret, men ligger mellem 4,5 og 7 procent.

HK vil have gjort op med de ubegrundede lønforskelle mellem kønnene. Derfor er udspillet fra EU-Kommissionen et skridt i den rigtige retning, mener næstformand Martin Rasmussen.

“Jeg tør godt at sige, at jeg er optimist. De første skridt på lang rejse mod bedre løngennemsigtighed er taget. Det styrker håbet om at få gjort noget ved lønforskellene på det danske arbejdsmarked,” siger han.

David Troels Garby-Holm er forhenværende redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Åhhh, jeg har fået nok af både STORE Mutti (AM) og lille Mutti (UvdL). Og et EU der vil det hele, og ikke magter det halve.