Op og ned om kvoteflygtninge

Regeringen og Socialdemokratiet er enige om at sætte Danmarks deltagelse i fordelingen af kvoteflygntinge på pause. Det skyldes, at Danmark i forvejen har taget imod rigtig mange flygtninge de seneste år.
I løbet af weekenden har det vakt opsigt, at Socialdemokratiet og Venstre er blevet enige om at sætte Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge på pause. Kvoteflygtninge er flygtninge, der opholder sig i udlandet – typisk i en flygtningelejr – og er udvalgt af FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR.

Udvælgelsen af kvoteflygtninge sker i dag enten efter skriftlig henvendelse fra UNHCR eller ved, at danske myndigheder rejser ned og interviewer flygtningene, hvorefter de kan få asyl i Danmark.

Danmark har været en del af kvoteflygtningeprogrammet gennem UNHCR siden 1989, og Danmarks deltagelse her betyder således, at der er to måder at få status som flygtning i Danmark. Enten ved at søge asyl i Danmark eller gennem kvoteflygtningesystemet. I øjeblikket er der cirka 500 flygtninge om året, der får status som kvoteflygtninge i Danmark.

Kvotesystemet sættes på pause
Står det til regeringen skal Danmark dog sætte vores deltagelse i kvoteprogrammet på pause. Det har Socialdemokratiet erklæret sig villige til. Årsagen er, at Danmark igennem de seneste år som bekendt har modtaget rigtig mange flygtninge, så Danmark på den måde allerede nu gør en ekstraordinær indsats i forhold til at hjælpe mennesker på flugt.

Eller sagt på en anden måde: Fordi Danmark i de seneste år har taget imod ekstraordinært mange flygtninge, der har søgt asyl i grænsen, vil man i de kommende år ikke tage imod flygtninge gennem kvoteordningen.

Socialdemokratiets udlændingeordfører Dan Jørgensen understreger over for Politiken, at Socialdemokratiet fortsat bakker op om kvoteordningen, og at man engang i fremtiden igen vil være klar til at tage imod flygtninge gennem FN’s kvotesystem.

”Det er klart, at vi er tilhængere af kvotesystemet og har bakket op om det i alle årene, men vi synes også, at vi står i en situation nu, hvor vi er så pressede på integrationen og i forhold til at tage imod de mennesker, vi får i de her år, at det er fair nok at skubbe det lidt foran sig.”

I 2014 søgte 14.800 flygtninge asyl i Danmark, hvilket var det højeste antal flygtninge siden 90’erne. I 2015 var det tal dog steget endnu mere til 21.000. Dertil skal lægges familiesammenføringer for en række af flygtningene.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og tidligere pressekonsulent i Socialdemokratiet


placeholder

Annonce