Annonce

Overblik: Her snublede han

Særligt tre fadæser skabte i de sidste måneder tvivl om Ellemanns lederskab af Venstre
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Jakob Ellemann-Jensen (V), tidligere formand, tidligere vicestatsminister og økonomiminister
Særligt tre fadæser skabte i de seneste måneder tvivl om den nu tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensens, politiske dømmekraft.

Ellemann vendte tilbage 1. august fra den næsten seks måneder lange sygeorlov og fortsatte akkurat som hidtil som forsvarsminister, vicestatsminister og formand for Venstre.

Mange havde forventet, at Ellemann ville benytte sin tilbagekomst til at skifte forsvarsministerposten ud med den mindre tidskrævende, mindre opslidende post som økonomiminister. Og altså lave en bytter med Troels Lund Poulsen samtidig med, at han vendte tilbage fra sin sygeorlov.

tre uger senere indså han, at han var nødt til at skifte ministerpost

Men det gjorde Ellemann ikke. Eller rettere tre uger senere indså han, at han var nødt til at skifte ministerpost - fra Forsvarsministeriet til Økonomiministeriet. Netop for at få overskud til det hele.

Ellemann indrømmede på et pressemøde 22. august, at det “nok i bagklogskabens ulideligt klare lys” havde set kønnere ud, hvis han havde valgt posten som økonomiminister allerede i forbindelse med SVM-regeringsdannelsen tilbage i december sidste år - eller senest havde valgt Økonomiministeriet til, da han vendte tilbage fra sin sygeorlov 1. august.

Ellemann: Der kommer en klimaafgift på landbruget

2. oktober fastslog Jakob Ellemann-Jensen, at der kommer en klimaafgift på landbruget:

“Vi kommer til at lægge noget af afgiften på produktionen, for det er nødvendigt, når man skal omstille produktionen,” lød meldingen fra Ellemann til blandt andet DR.

Den nu tidligere V-formand fortsatte:

vi bliver nødt til at have en afgift, der også ligger i produktionsledet

“Men vi bliver nødt til at have en afgift, der også ligger i produktionsledet, ellers skaber du ikke incitamenter til at nedbringe CO2-udledningen.”

Den melding skabte stor uro i Venstre. Utilfredsheden fra landbrugs-Venstre var udtalt.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan en CO2-afgift på landbruget og fødevarer kan indrettes. Efter planen skal ekspertudvalget komme med sine forslag her i efteråret.

Så hvorfor afventede Ellemann ikke bare ekspertgruppens forslag - i stedet for at melde ud på forhånd? Det undrer mange - både politiske iagttagere og internt i Venstre.

Ellemann nævnte i sin udmelding også, at afgiften på produktionen skulle indrettes på en måde, så man sikrede, at så få landmænd som muligt kom til at betale afgiften. Han understregede også, at afgiften i produktionsleddet ikke måtte gå ud over konkurrenceevnen.

Men tilføjelserne druknede i larmen. For landbo-Venstre huskede kun alt for godt, at Ellemann - allerede da han var miljø- og fødevareminister tilbage i 2018-2019 i VLAK-regeringen - udtalte, at for ham kom miljøet i første række.

Kritiserede kongen

8. oktober snublede Ellemann igen.

Ellemann efterlyste mere idédebat og politikudvikling i Venstre. Han var misundelig på Socialdemokratiet, hvor både ministre og folketingsmedlemmer i stor stil udgiver debatbøger.

“Skriv nogle bøger,” lød opfordringen fra Ellemann til ikke mindst medlemmerne af Venstres folketingsgruppe i Politiken.

Men i samme ombæring udtalte Ellemann kritik af kongen af Venstre, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen:

Det er rigtigt. Jeg kritiserer faktisk Anders

“Det er rigtigt. Jeg kritiserer faktisk Anders,” hed overskriften i Politiken.

I Politiken-interviewet giver Jakob Ellemann-Jensen tidligere V-statsminister Anders Fogh Rasmussen skylden for den manglende idédebat i Venstre.

Ellemann henviser konkret til, at Fogh og hans daværende højrehånd, partiindpiskeren Claus Hjort Frederiksen, tilbage i 2003 bankede de såkaldte tesemagere i Venstre godt og grundigt på plads.

I spidsen for tesemagerne stod Søren Pind og Peter Christensen, der senere begge blev V-ministre, og Leif Mikkelsen, der i 2007 forlod Venstre for i stedet at støtte op om først Ny Alliance og siden Liberal Alliance.

“Søren Pind burde holde sin kæft,” lød det blandt andet fra Claus Hjort Frederiksen i et interview.

Den hårdhændede behandling af tesemagerne var, ifølge Ellemann, hovedårsagen til, at den politiske idédebat nærmest har ligget død i Venstre gennem de seneste tyve år.

“Søgt og forkert”

På et efterfølgende møde i Venstres forretningsudvalg kritiserede Claus Hjort Frederiksen Ellemanns kritik af Anders Fogh Rasmussen.

Claus Hjort gentog kritikken af Ellemann i et interview med i Avisen Danmark fredag den 20. oktober:

Det er helt forkert at tage et opgør med Anders Fogh-perioden

“Det er helt forkert at tage et opgør med Anders Fogh-perioden, fordi det var den største triumf i nyere tid. Venstre fik 31,2 procent af stemmerne i 2001, og det er jo ikke blevet overgået siden. Jeg tror heller ikke, at Venstres vælgere bryder sig om det,” sagde Claus Hjort Frederiksen og konkluderede, at kritikken af ham og Fogh var både “søgt og forkert”.

Få dage senere takkede Ellemann af som formand for Venstre, som minister og som folketingsmedlem. Det skete på et følelsesladet pressemøde mandag formiddag:

“Min person skygger for Venstres resultater i regeringen, og for at Venstre kan komme fremad igen,” lød meldingen fra Ellemann.

Det bliver Troels

Der bliver næppe noget kampvalg om formandsposten i Venstre.

Alt tyder på, at Venstres nye formand bliver forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der efter Ellemanns afgang fra dansk politik mandag fungerer som politisk leder af partiet frem til Venstres landsmøde 18. - 19. november.

Troels Lund Poulsen har dog pt. endnu ikke meldt ud, at han kandiderer til posten.

Men få sekunder efter at Ellemann mandag havde meldt sin afgang fra dansk politik proklamerede Folketingets formand, Søren Gade (V), at han ikke er i spil til formandsposten, men at han peger på Troels Lund Poulsen som ny formand for Venstre. I makkerskab med Stephanie Lose som næstformand.

Samme melding kom få minutter senere fra Anders Fogh Rasmussen i et opslag på Facebook:

“Jeg er enig med Folketingets formand,Søren Gade, i, at et makkerskab mellem forsvarsminister  Troels Lund Poulsen og næstformand Stephanie Lose vil udgøre en stabil og solid ledelse af Venstre. I en svær tid for partiet må vi alle stå sammen for at sikre ny fremdrift for Venstre.”

Med næsten samme ordvalg bakkede Christian Lilleholt, formand for Venstres folketingsgruppe, hurtigt efter op om udmeldingerne fra Søren Gade og Anders Fogh Rasmussen:

“Min opfordring er, at Troels Lund Poulsen stiller sig til rådighed som Venstres næste formand. Han er klart vores stærkeste kort. Min opfordring er også, at Stephanie Lose fortsætter som partiets næstformand. De to udgør tilsammen et meget-meget stærkt makkerskab."

Lilleholt føjede til, at han opfordrer Lund Poulsen om at "melde sig på banen".

Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen bakkede også mandag op om Troels Lund Poulsen som Venstres næste formand.

Konklusionen er klar: Troels Lund Poulsen bliver Venstres næste formand.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Venstre er et fossil fra fortiden, hvor landbruget spillede en tung rolle i samfundsøkonomien. Og med Troels Lund Poulsen føres linjen videre i samme skure, blot med den tilføjelse, at fossil "reformeres" til at blive forstenet fossil.
Det tilbageværende venstre kæmper med LA om at være Danmarks liberale parti, med Danmarksdemokraterne om at være de overgødede randzoners talerør, med Løkke om by venstres mig selv nokkeres ønske om at skaffe omfordeling. I det spil er der kun tilbage at sabotere nødvendige klimatiltag og naturplejelove og holde enhver udvikling af landbruget støbt i beton.
Venstres manglende appeal består i, at de som en tremastet skonnert tåger rundt i havet uden sejl, baseret på en uddateret mission. Der mangler i hver henseende et perspektivrigt samfundsprojekt som kan kalde på gløden i øjnene ud over plat grådighed. Tilbage er der en gold omfordelingspolitik, nedbrydning af velfærdssamfundet og en helt uliberal beneficering af landbruget,
Enhver udvikling af produktiviteten fremkommer, når virksomheder betaler deres omkostninger, og derfor optimerer og økonomiserer brugen af dem. Men det gælder ikke for landbruget, når de omkostninger forureningen påfører samfundet til luften, vandet og grundvandet helst skal være helt gratis (ingen CO2 afgift eller begrænsning af gødning m.v.). I modsætning til alle andre sektorer skal svineri være helt gratis og overladt til andre at rydde op i. Oven i dette tilføres området store uliberale støttebeløb hvert år, og de monopollignende afsætningsvilkår (med himmelfarende Arla-priser) holdes helt uden for regulering af konkurrence myndighederne.
Der var engang først i 1900-tallet, hvor landbruget fyldte tungt i økonomien, men idag er omsætningen af det primære landbrug (i 2020) knap 82 milliarder, ud af et bruttonationalprodukt på 2800 milliarder eller ca. 3%.
Det er mig en gåde, hvad der tillader en så marginal del af nationaløkonomien, at svine grundvandet til, at være hovedårsagen til iltsvind og plantedød i de indre farvande, at beslaglægge over 60% af landets areal, og dermed presse vild natur ud i en marginal lille del af landets areal, uden forpligtelse til at rydde op efter sig selv.
Og det er mig en gåde, at et politisk parti kan eksisterer og skaffe vælgerdækning for, i denne krog af samfundet, at agere leddeløs interesseorganisation uden mange andre varer på hylderne, bortset fra almindelig omfordeling og nedbrydelse af velfærdssamfundet.
Det er denne anakronisme, der er venstres forbandelse, og med meningsmålinger på 8% har partiet har ingen fremtid, hvis man ikke kan fjerne sig fra nepotisme, øget ulighed og manglende solidaritet som det bærende element i partiprogrammet.

Jeg bryder mig ikke om venstre, mest fordi venstrefolk altid for mig har stået som særdeles bjergsomme. For en sjællænder er det ikke en pæn betegnelse. For jyder betyder bjergsom sjovt noget positivt. Det viser måske lidt om forskellen fra Inger Støjbergs parti til os byboere.
Hvad om alting er, synes jeg du beskylder Venstre og landbruget lidt for ensidigt for mange dårligdomme. Selv husker jeg skandalerne og forureningen fra Proms kemiske Fabrik ved Kalvehave, der dengang i 60'erne og 70'erne fik kraftig opbakning fra det socialdemokratiske amtsråd (Storstrøms Amt). Der var jo arbejdspladser i skidtet.
Og iltsvind i Mariagerfjord er faktisk beskrevet helt tilbage i 1200-tallet, og da havde det næppe noget med landbruget at gøre, men det er jo nok blevet mere omfattende med tiden, bl.a. på af landbruget.
CO2-afgifter har politikerne skabt. De kommer aldrig til at gavne klimaet, da CO2 som bekendt højst har en yderst begrænset indflydelse på klimaet om overhovedet nogen.

Men det har jeg jo i udstrakt grad ret i.
Hvad der skete i 60'erne og 70'erne samt 1200-tallet er jo ikke helt relevant i 2020,erne.
Idag fylder landbrugets forurening ikke bare broderparten af udledningen af næringsstoffer til vandløb og de indre farvande, der er tale om den helt overvældende andel på omkring 80%. Dertil udledes pesticider, der også rammer vores drikkevand, markerne gødes helt ud i åerne, og Lunde Larsens opreklamerede reform i 2018, der skulle give mulighed for doseret gødning ud fra jordbundskvaliteten med frivillige ordninger, udartede til en ren farce, der har bevirket, at udledningerne ikke er faldet de seneste ti år. Og når vi dertil lægger, at broderparten af det dyrkede areal anvendes til dyrkning af dyrefoder, kommer der oveni kalamiteterne et håbløst CO2-regnskab.
Kan landmændene virkelig være tjent med en så dårlig rådgivning?
Resultatet taler sit eget sprog, med en vandkvalitet, der lader fiskene gispe efter vejret , ikke bare i fjordene, men også i farvandene i Kattegat, hvor havbundens fiske- og planteliv i store områder nærmest er uddødt.
Når vi til det lægger, at kun 3% af landets areal kan kaldes vild natur, modlandbrug ets 62% opdyrket areal, følger jo deraf også et voldsomt tryk mod naturens eget liv og biodiversiteten.

Det er i lyset af disse samfundsmæssige omkostninger, at man må spørge sig selv, om de samfundsmæssige omkostninger ved denne sædvane ikke står i et urimeligt forhold til den værdi, som erhvervet bidrager med, og om ikke det nu er tiden til at indregulere produktionsformen, så den er dels er mere skånsom mod omgivelserne, og dels kunne vise vejen for landbrug med langsigtet bæredygtighed og også i verden omkring os kunne være et eksempel for andre.

Der er kun en vej frem, hvis landbruget skal have en fremtid, og det er omstilling og produktudvikling. Havde typograferne sammen med bladene ved tekstbehandlingens fremkomst holdt fast i den gældende teknik, ville avisen idag formentlig koste i omegnen af 250 kr. for den daglige avis.

Alle andre erhverv er netop underlagt et regime, hvor forureneren betaler regningen for at rydde op.
For landmændene gælder andre standarter. Her kræver man erstatning for at stoppe svineriet! De skulle vel rettelig have en bøde i stedet for.

Jeg klandrer ikke den enkelte landmand; det handler om regeringen, Venstre og ikke mindst Landbrug og Fødevarer.
Men for alle virksomheders brug af resurser gælder, at de kun optimeres og økonomiseres i markedet, hvis de har en pris og man derfor gør sig umage hermed. Derfor er der en pris på råvarer, og helt tilsvarende en på forurening og anden skade på samfundet, og derfor skal der, som det i øvrigt gælder al anden virksomhed, også være en omkostning i regnskabet, når man i landbruget vælger at forurene eller påføre samfundet omkostninger.
Det er derfor at det er bydende nødvendigt med en CO2-afgift hos producenten.

Helt præcist!

Ja Venstre ved du vor du har. Et ødelagt Skattevæsen og mange af deres kernevælgere forurener vores søer , og fjorde.
Forstår godt de 8 til 9 % i vælgertilslutning .

Byboerne ved bedre!

Byboerne ved det godt!

Den dag alle fra småbyerne, der fortsat lever af landbrugets omsætning, søger til storbyerne, ja, så får alle de fattige i byerne ikke længere råd til at bo i byen!

Det er Danmarks problem!

Tænk hvis velfærds-Danmark havde blot 3% mere at bruge hvert år!

Hvor befriende i Gødstrup i region Midtjylland, ja, i skoler, på plejehjem, ja overalt i velfærds-Danmark!

Men visse byboere forstår naturligvis ikke sammenhængen!

Den sammenhæng som Danmarks-demokraterne taler ind i!

Landbrugets betydning for Danmark er langt, langt større end byboere og professorer tror!

At hjælpe landbruget med en grøn omstilling kræver noget af byboerne - ikke af landbruget, der iforvejen er højt forgældet for at opnå en levestandard på niveau med familien i storbyen!

Bil, flyrejser og fester som byboerne!

Det koster hårdt for at tjene den sidste krone!

For at deltage i velfærds-Danmark!

Det som byboen og strandvejs Jacob Dansker ikke forstod!

Byboerne og Jacob tabte første halvleg af det nye grønne Danmark!

Et Danmark uden co2 afgifter på landbruget, men hjælp fra byboerne til den fælles omstilling!

Det er den nye Venstre politik!

Stephanie Lose ved heldigvis bedre!

Danmarks nye gode kort i et samfund der skal klare mange nye udfoldelser!

Spørg i Åbenrå, i Haderslev, i Kolding, i Assens, i Fåborg og ude på landet!

Klimaomstillingerne koster kassen!

Byboerne troede at de kunne slippe for udgifterne!

På trods af et overforbrug af landbrugsprodukter i årtier!

På trods af ubetalte flyrejsers co2 i snart 50 år!

Byboerne er så hellige!

Og stemmer på LA og SF!

Med Stephanie Lose som ny kaptajn bliver sandheden kommunikeret!

Velfærd koster!

Landbruget bragte os hertil!

Overskud på betalingsbalancen i 25 år!

Hvor er taknemmeligheden fra byboerne?

Hvor var taknemmeligheden fra Jacob Ellemann?

Historieløse byboere, der løber fra regningen “Velfærds-Danmark”

Sammen med alle de flæbende københavner-journalister!

Stephanie Lose og Inger Støjberg ved bedre!

Jylland kalder virkeligheden!

Prins Frederik blev frømand i hæren!

Prins Jacob blev almindelig soldat!

Politikere kommer fra virkeligheden!

Der hvor mennesker lever generation på generation!

Med generationsforureningerne som en del af dna’et!

Et Danmark i forbedret og bæredygtig udgave!

I hæren bruges kæft, trit og retning!

Et Danmark i klima-venlig omstilling har brug for gulerødder, gulerødder og atter gulerødder!

Pengene kan passende hentes på co2-afgifter på bankernes årlige overskud!

100 millioner ville den nuværende regering give til sikring af klima-oversvømmelser på den sydjyske østkyst!

Alene NOVO direktøren tjente 500 millioner de seneste fire år!

Byboere trænger til at lære om propositioner i det danske samfund!

By-Venstre mangler i den grad modspil!

Stephanie Lose forstår de historiske sammenhænge!

Venstre i en ny ærlig og oprigtig udgave!

Generationsforureningerne ligger i ethvert indkøb som byboerne foretager!

Kosmetik og medicin flyder overalt i de danske farvande!

Kun forskerne i EU ved det!

Byboerne vil ikke vide af det!

De vasker hænder!

Og lader landbruget guillotinere for deres forbrug!

Stephanie Lose ved bedre!

Danmark ved bedre!

Byboerne ved bedre!

Men Jacob vidste ikke bedre!

Kun kæft, trit og retning!

Landbruget er så meget andet!

Ligesom industrien, universiteterne og vælgere der kan den mest nødvendige historie!

I Norge og Sverige forsvarer de borgerlige politikere landbruget for enhver pris!

De husker hinanden på sultens år fra 1940-45!

I Danmark gjorde vi os uafhængig af Mellemøstens olie!

I Danmark gør vi os uafhængig af Putins olie og gas!

Uden landbrugets indtjening og produktion til hjemmmemarkedet kan vi hurtigt få en afhængighed der igen går ud over de små samfund!

Og alle de fattige i storbyerne!

Men det rager Strandvejs-Venstre en høstblomst!

Især hvis man kun har været fodtudse i hæren!

Byboere ved så meget bedre!

Stephanie Lose som nu formand i Venstre kan bringe by-danskerne til at vågne historisk op!

Forbrug koster!

Ellers kan man lytte til Inger Støjberg og Danmarks-demokraterne!

Stephanie Lose ved hvad hun vil med Danmark!

Det gør hele forskellen!

Aakjær havde også blik for de jyske kvaler - Dengang var det identitetskrisen om det jyske sprog -

Den jyske bonde, som vor bonde i det hele taget, gennemgår en åndelig krise- Lad od da ønske for vor bonde,at han må komme over denne åndkrise- Idet vi endnu en gang mindes gamle Blichers ord -

Le wos aalti blyw ve de ! Faar kan kjennes ve ! Soen et sind de har i nærholl! ! So ve te alt faagoer -🤓

Ja det var jo rart. Så forsvandt han, Elleman, sådan en person hører ikke til i Folketinget, med alle de
kommentarer han har afleveret. Husker tydeligt: "Jeg stoler ikke på statsministeren"

Så det var på tide at han gik.

Lidt underligt, at en venstremand nu kan gå derhjemme som 50 årig på minister kontanthjælp uden modkrav resten af sine dage, mens Arne bare skal arbejde videre med ondt i hele sin nedslitte krop. Og det samtidig mens arbejdsmarkedet skriger efter arbejdskraft som venstre ellers hævder.

Det ville være sundt for hr. Elleman at komme i 37 timers aktivering hos kommunen i et nyttejob. Det mener venstre i hvert fald om de dovne ledige, der ligesom Elleman også gerne vil hjem til familien.