Annonce

Parlament stemmer for frontalangreb på den danske model

Magtfuldt EU-udvalg bakker op om forslag om en EU-mindsteløn. En helt utrolig trist dag, lyder det fra dansk parlamentariker.
Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg stemte torsdag for et forslag, der vil indføre en mindsteløn

Med stemmetallet 37 mod 10 blev forslaget vedtaget. De tre danske medlemmer af udvalget fra S, SF og Enhedlisten stemte alle imod.

Men det var ikke nok og dermed led Danmark et stort nederlag.

Forslaget går på, at alle medlemslande enten skal indføre en statsgaranteret mindsteløn eller en mindsteløn fastsat i overenskomster. Mindstelønnen vil således ikke være den samme i Danmark, som i Rumænien.

Forslaget vil underminerer den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor det er arbejdsmarkedets parter der fastsætter løn- og arbejdsvilkår igennem overenskomstforhandlinger, mener både danske politikere og fagforeninger.

Rammer den danske samfundsmodel

Selv om resultatet nok var ventet, så er det alligevel en trist dag, mener det danske medlem af Europa-Parlamentet Marianne Vind (S), der var en af de tre danske medlemmer, der stemte imod.

"Det er en helt utrolig trist dag, ikke bare for den danske arbejdsmarkedsmodel, men for den danske samfundsmodel og vores velfærdssamfund," siger hun til Netavisen Pio og fortsætter:

"Det er en samfundsmodel, som bygger på et helt grundlæggende princip om, at når det går godt for virksomhederne, så stiger lønnen og når det går dårligt, så holder lønmodtagerne igen.

Med en EU-mindsteløn, så vil den mekanisme forsvinde og vi vil som samfund få sværere ved at finansiere vores velfærd," siger Marianne Vind til Netavisen Pio.

Vil bruge parlamentarisk stopklods

Udvalget valgte at sende forslaget direkte videre til trilog-forhandlinger, som er der hvor man skal finde et kompromis mellem EU-kommissionens forslag, Europa-Parlamentets forslag og et forslag for EU's ministerråd.

Men en regel i parlamentet betyder, at hvis 72 medlemmer skriver under, så skal forslaget til afstemningen blandt alle parlamentets medlemmer i plenarsalen.

Og det vil den danske parlamentariker nu - sammen med sine svenske kolleger - forsøge, at samle opbakning til.

"Det var kun 54 medlemmer af udvalget som stemte, og derfor er det nødvendigt, at vi forsøger at tage debatten med alle 705 medlemmer og overbevise dem om, at de skal genoverveje om det her er den rigtige vej at gå," siger hun til Netavisen Pio.

Forventet, men brandærgerligt!

Resulatet ærger også SF's medlem af Europa-Parlamentet, Kira Marie Peter-Hansen.

"Øv, flertal i beskæftigelsesudv for mindsteløn. Forventet, men brandærgerligt! Nu kæmper vi for at få det til plenar og få en chance til for at få flertal for et nej," skriver hun på Twitter.

placeholder

Forsøg på undtagelse faldt

Det blev fra både dansk og svensk side gjort forsøg på at udvande forslaget, så de to landes respektive arbejdsmarkeder ville blive undtaget for direktivet.

De danske parlamentsmedlemmer Marianne Vind (S) og Nikolaj Villumsen (Ø) havde stillet et forslag om at slette vedtagelsen og sammen med de svenske socialdemokrater, var der stillet et ændringsforslag, som ville tilføje en undtagelse, som ville betyde at direktivet ikke skulle gælde i lande, der har bygget arbejdsmarkedet op omkring kollektive aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Altså i princippet en dansk-svensk undtagelse.

Men begge ændringsforslag blev forkastet.

Fagforening: På vej ind i løvens gab

Resultatet af afstemningen bliver også modtaget med tristesse i det ellers meget EU-positive fagforbund Dansk Metal.

”I Dansk Metal er vi normalt store tilhængere af det europæiske samarbejde. Men får Europa-Parlamentet sin vilje i sidste ende, så risikerer vi nu både at sende magten over løn og overenskomster til politikere og Bruxelles og dommere i Luxembourg. Det er altså sprængfarligt, så vores opfordring til danske beslutningstagere er at bekæmpe det her forslag med næb og kløer i de videre forhandlinger," siger forbundets EU-chef Johan Moesgaard til Netavisen Pio og fortsætter:

”Med afstemningen i dag rykker truslen mod den danske model ét skridt nærmere. Selvom de nordiske EU-politikere har kæmpet en brav kamp, er hensynet til den nordiske model stemt ned hele vejen rundt – og vi er desværre godt på vej ind i løvens gab”.

 

Opdateret kl. 09.30 med en præcisering af hvad forslaget indeholder.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Tydeligt eksempel på, at EU traktaten er dannet på liberale idéer uden hensyn til menneskers sociale og kollektive initiativer.
EU handler KUN om frie markeder og deraf afledt profit.
De der påstår, at tvungen mindsteløn er et fremskridt, forstår ikke, at tvungen mindsteløn har til følge at sprede fattigdom, ikke at sprede rigdom.

Vi danskere har Grundloven og Folketinget. Det er rigeligt politikere til os. Lad os straks forlade EU. Ingen i Norge, Storbritannien, Island, Færøerne og Grønland er døde af at være uden for EU.

Tydeligt eksempel på, at EU traktaten er dannet på liberale idéer uden hensyn til menneskers sociale og kollektive initiativer.
EU handler KUN om frie markeder og deraf afledt profit.
De der påstår, at tvungen mindsteløn er et fremskridt, forstår ikke, at tvungen mindsteløn har til følge at sprede fattigdom, ikke at sprede rigdom.

EU bringer ikke meget godt til Danmark, EF gjorde.
Danmark bør overveje at træde ud. Eller endnu bedre: EU burde overveje at skrue ambitionerne ned. Det duer ikke fremtvinge en uønsket fremtid med mislyde på flere fronter: Polen er utilfreds, Ungarn er utilfreds, Danmark er utilfreds, Slovakiet er utilfreds, Tjekkiet ligeså. Storbritannien har allerede forladt den synkende skude. Sverige stikker en kæp i hjulet og åbner en flyforbindelse mellem Minsk og Arlanda for at fastholde den indbildte førerrolle som "Verdens humanitære stormagt", mens landet Sverige smuldrer væk i hænderne på inkompetente politikere.

"Forslaget går på, at alle skal have en mindsteløn på 60 procent af medianlønnen i et land"

Der er vel ingen, som kan forhindre det danske folketing i, at forhøje det til 80% af medianlønnen i Danmark. Hvis de ellers vil.

Grundlæggende bør Danmark melde sig ud af EU. Handelsaftaler og forsvarspolitik er fint nok. Men resten er skråt. Jeg er altså dansker med traditionelle danske værdier. Hverken tysker, polak eller italiener.

Og at en håndfuld CEPOS drenge forsøger, at sætte dagsorden i mit land Danmark er en krigserklæring.

EU er ikke andet ind en klub tilrettelagt for rige af de rige. Almindelige mennesker er KUN tabere i den klub. Særligt den almindelige dansker er blevet frataget ALT p.g.a. Danmarks EU medlemsskab. For almindelige mennesker i Danmark har EU kun været en katastrofe.

Vi har vel lov til at lave vor egen model højere, men jeg forstår ikke at man ikke må have en undtagelse som Sverige og Danmark ønskede.

Hvad er argumentet for ikke at undtage Danmsrk (og Sverige) for et mindstelønsdirektiv. Er der flere?

Jeg har for længst mistet respekten for EU. Desværre er danske politikkere en flok nokkefår uden rygrad. Ingen tør sætte foden ned og sige stop.

Det har altid undret mig, at EU's såkaldte sociale dimension bliver mødt med så ringe forståelse i brede dele af dansk politik. Jeg er helt med på, at den danske arbejdsmarkedsmodel er fortrinlig, men det gør vel ikke noget, at EU er andet og mere end en kapitalistisk sammenslutning.

Så er det nok nu, jeg melder mig ud af EU. EU er ødelæggende for arbejdsmarkedsforholdene og de sundhedsmæssige og sociale forhold i vores land. Men tænker det er guf for blå brok.

Jens Otto Krag fik Danmark med i EF, fordi de danske lønmodtagere syntes at det var fedt at landbrugsvarerne som erhverv og forbrugere var meget afhængige af, kun opnås til meget lave priser igennem EFs store fælles tilskud.

På grund af klimaet spiller de produkter som den danske geografi er fantastisk til at frembringe, nu en mindre rolle. Og hvis det stod til de røde partier skal dansk landbrug nærmest nedlægges. Alt der hidtil har stået i køleskabet er ikke føde, men menneskeskabt svineri.

Den danske model har ødelagt sygeplejerskernes muligheder for at bestå som erhverv. Ligeledes fattes landet dygtige lærere, læger, jordemødre og sosuer. På det offentlige område har den danske model spillet fallit.

Et selvforsynende Danmark uden overforbrug af energi til global handel og samarbejde, er måske at foretrække i fremtiden.

Men med danskernes store ferielyst har EU måske været den største succes for alle de behageligheder som EU har fremskaffet den rejsende. Alt er efterhånden som derhjemme!

De fordele som vi i Norden har haft igennem vores velfærdsvalg, udjævnes med tiden!

Den tid hvor skandinaver kunne lade sig betjene i døgnets 24 timer af underbetalte sydeuropæere, er ved at være slut!

Man giver og tager i et samarbejde!

Europa er ved at blive normaliseret!

I Skandinavien har vi været gode til at værdisætte vores arbejdskraft langt bedre end i de store lande i Europa og især sammenlignet med Sydeuropa, hvor varmen gør arbejderen mindre villig til at arbejde.

Strategisk har vi lønmæssigt klaret os godt, fordi arbejdsgiver og lønmodtager oftest havde de samme interesser, nemlig at “the show must go on”!

Vi er kommet i tvivl om varer, produktion, forbrug og lønninger!

Kun vil alle stadig gerne ud at rejse! Og bevare velfærdssamfundet!

EU har været fantastisk for rejsebranchen.

Om EU kan skabe velfærd overalt i EU-landene er mere tvivlsomt!

Med mindre de rige EU-lande vil betale til de mindre rige EU-lande.

Men her mangler vel solidariteten for selv en socialistisk arbejder!

Regnestykket er kompliceret!

Men uden for EU ville solidariteten med sygeplejersker sikkert stige! Og lønningerne ville blive bedre!

Uden billig arbejdskraft fra hele Europa ville vi igen blive mere afhængige af hinandens arbejdskraft!

Og måske ville vi endda kunne få indvandrerne i arbejde! De sociale ydelser ville igen kunne bestemmes på Christiansborg!

Men at rejse er at leve! Især for Skandinavere, der elsker sydens sol!

Så Selv SFere siger ja til Unionen! Lidt endnu! Så længe flyene er på vingerne! Og CO2- afgiften blot er et symbolsk SF-afgift!

Hvis flyrejser skulle koste hvad deres klimaaftryk retfærdigvis udgør, kunne EU være stendød i morgen.

Men selv lokalaviser lever igen af reklamer for eksotiske rejsemål!

Så H.C. lever fortsat eventyret ud!

Spies og Tjæreborg førte danskerne i EF godt hjulpet af den ferieglade Krag!

Spørgsmålet er om EU har overlevet sig selv!

Når en kommunalpolitiker ikke har mere at byde på, burde han/hun skiftes ud!

Vanens magt genvælger borgmestre en mass!

Den danske model har også for længst overlevet sig selv!

Spørg blot en lærer eller en sygeplejerske!

Mindstelønnen er for længst gennemført i Danmark!

Lev med det! Socialdemokratiske statsministre elsker den!

For som Mette sagde: “Hvis de skal ha’, skal de og de vel også ha’?”

Og så er mindstelønnen jo allerede gennemført! Politikerne bestemmer!

EU-politikere eller folketingspolitikere!

Krag valgte! Gir man først lillefingeren, ja, så følger snart højrehånd og nu også venstrehåndet med!

Kun dem fra dansk folkeparti og NB vil ikke være med!

“Stuerene det blir I aldrig!”

Når politikkere ikke har mere at byde på, skal de ifølge Aksel Jensen, skiftes ud. Det samme må vel gælde for kommentarskribenten Aksel Jensen, han har heller ikke noget nyt at byde på, så ud med ham.

Med EU for roret har vi ikke brug for en GRUNDLOV. EU bør intet have at sige over DANMARK. Tilbage til SELVSTÆNDIGHEDEN hurtigst muligt. Danmark har klaret sig FØR EU og kan klare sig fint igen uden.

Ved EF-valget i 1972 var der 63,3 % der stemte for og 36,6 % der stemte imod tilslutning til EF. Valgdeltagelsen var 90,1 %.
Inden valget havde EF-modstanderne udbredt at når Danmark først havde tilsluttet sig EF, kunne man ikke melde sig ud igen. Ikke desto mindre var noget af det første EF-modstanderne gjorde at starte partiet, folkebevægelsen mod EF som sener skiftede navn til juni-bevægelsen med et eneste formål, at få Danmark ud af EF og senere EU. Det selv om de havde fortalt vælgerne at når først Danmark var medlem, kunne man ikke melde sig ud, det virkede ikke særligt troværdigt.
De personer i Danmark, som ikke ønsker at være medlem af EU, kan jo søge Asyl i Norge, Storbritannien, Schweiz eller tage ophold på Færøerne eller Grønland, som heller ikke er medlem af EU, mulighederne er mange.
Jeg stemte selv nej til EF, men det var ud fra et ønske om et samlet norden bestående af Norge, Sverige og Danmark (som Kalmarunionen) inden vi blev medlem af EF, men det har vist lange udsigter. Det ville ellers havde givet Norden en "stærkere stemme" blandt de store lande i EF. Jeg så gerne at man afskaffede kongehusene i Norge, Sverige og Danmark og i stedet fik en fælles Præsident med samme beføjelser som den Tyske Præsident, d.v.s. en "kransekagefigur" til modtagelse af statsoverhoveder fra andre nationer.
Da det ikke er muligt foretrækker jeg medlemskabet af EU i stedet for at efterligne Storbritannien, tvivler på at det bliver en succes og slet ikke for et lille land som Danmark som er afhængig af eksport til de øvrige EU-lande.

I Tyskland tjerner en sygeplejerske en start grundløn på 2.400 euro pr. måned før skatter og socialbidrag i den offentlige sektor. Det er ca. 18.240 kr.. Og arbejdsugen er på 40 timer. I den private sektor er sygeplejerske lønnen endnu mindre. Så dem der mener løn- og arbejdsforholdene er dårlige i Danmark, ved ikke hvad de taler om. Endnu være er det med dem, som tror løsningen er privatisering for at indkasserer højere lønninger som sygeplejerske. Det er ren og skær feber fantasier.

Men det er åbenbart den fremtid mange synes er løsningen. På Berlingske Tidende er der lige nu et debatindlæg fra en borgerlig og ordentlig sygeplejerske, som mener det er Mette Frederiksens og Socialdemokratiets skyld, at der er dårlige forhold på de danske sygehuse - Ikke et ord om borgerlige og "ordentlige" økonomiske nedskæringer i det danske sundhedsvæsen, som er blevet slagtet af Venstre og Konservative i over 20 år.

Særligt de yngre generationer, dem under under 35-40 år har ikke oplevet/bemærket de enorme ødelæggelser i det danske samfund Venstre og Konservativ, på grundlag af Dansk Folkepartis støtte (uden den ville det ikke have været muligt), har udsat Danmark for de seneste 20 år. De er udsat for Danmarks historiens største historie forfalskning - Og de ved det tilsyneladende ikke.

At Dansk Folkeparti er blevet nærmest slettet fra landskabet skyldes at det er gået op for deres vælgere, hvad de har medvirket til at skabe i det danske samfund de seneste år. Folketingsvalget i 2019 var således ikke et klimavalg. Det var et opgør med Dansk Folkeparti.