Regeringen forsinker offentliggørelse af elevtal

Regeringen har i al stilhed forsinket opdatering af nye tal for optag på privat- og folkeskoler med et halvt år
Regeringen har i al stilhed forsinket opdatering af nye tal for optag på henholdsvis privatskoler og folkeskoler med et halvt år.

Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) indrømmer i et svar til Folketingets Undervisningsudvalg, at den hidtidige opgørelse af antallet af privatskoleelever - baseret på særskilte indberetninger fra kommunerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet - er udgået.

Det betyder, at det kommende års elevtal, som hidtil har været tilgængelig fra årsskiftet udgår, og erstattes af en opgørelse baseret på sidste års tal. På den måde får offentligheden nu først opgørelse over optag over skoleelever på henholdsvis folkeskoler og privatskoler med et års forsinkelse.

Ministeren begrunder forsinkelse af tallene med hensynet til "at mindske kommunernes indberetningsbyrde til de centrale myndigheder".
Forsinkelsen af statistikken betyder, at offentligheden f.eks. først har fået kendskab til den eksplosive udvikling i elevtallene på Bornholm tilbage i august 2017 med et års forsinkelse. Tidligere fik man adgang til august-tallene et halvt år senere. Nu går der i stedet et helt år før man har adgang til august-optagene.

"Rigtig ærgerligt"

"Det er rigtig ærgerligt, at regeringen har forsinket denne her statistik," siger S-medlem af Folketingets undervisningsudvalg, Annette Lind, til Netavisen Pio.

Jeg ser forsinkelsen som en bevidst, politisk forhaling

"Jeg ser forsinkelsen som en bevidst, politisk forhaling - i et forsøg på at at undgå alt for meget fokus på, at regeringens politik rykker balancen til fordel for privatskolerne," siger Annette Lind.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce