Minister: Børn skal høres før de kan blive smidt ud af privatskoler

Forvaltningsloven, der bl.a. giver børn ret til at blive hørt i sager vedrørende dem selv, gælder for folkeskolen, men ikke for fri- og privatskoler
Forvaltningsloven, der blandt andet sikrer børns rettighed til at blive hørt i sager vedrørende dem selv, gælder for folkeskolen, men ikke for de omkring 120.000 elever, der går på fri- og privatskoler.

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitution (EVA) viser, at i 37 procent af sager i 2017/2018 blev elever på fri- og privatskoler ikke på noget tidspunkt inddraget i forløbet, der førte til deres udsmidning. Det er en lille forbedring i forhold til tre år tidligere, hvor 44 procent af fri- og privatskoleeleverne ikke blev hørt i sager vedrørende udsmidning.

Men forbedringen er ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) langt fra tilstrækkelig. Derfor vil hun nu sikre børnene på fri- og privatskoler samme høringsret, som folkeskoleeleverne har:

”Elevernes ret til at blive hørt, inden de udskrives fra en fri skole, er ikke sikret i dansk lovgivning. Det vil regeringen lave om på. FN’s Børnekonvention fylder 30 år i 2019. Det er på høje tid, at vi giver børnene ret til at sige deres mening, inden skolen beslutter, om de skal udskrives. Det er min forhåbning, at regeringen kan få opbakning fra Folketingets partier til at styrke børnenes rettigheder i disse sager,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ifølge en pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Glæde hos forældreorganisation

”Børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem. Hvis de udskrives ufrivilligt, skal de høres, fordi det er dybt indgribende i deres liv. Det kan godt være, at barnet ikke får sin vilje, men så har man fået retten til at blive hørt, og det mener jeg, er ret basalt for både afgørelsen og barnet selv,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Ritzau.

FFFP - Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler – har længe kæmpet for, at eleverne på fri- og privatskoler får samme rettigheder, som folkeskoleleverne.

Foreningen håber derfor - ifølge et opslag på Facebook-, at det vil lykkes undervisningsministeren "at få lovgivet på området, så skoler fremadrettet skal inddrage eleverne inden en udsmidning, således at det ikke længere er konsekvensløst for skolerne at bryde FNs Børnekonvention”.

placeholder

 

På Twitter uddyber forældreorganisastionen, FFFP:

”Tak! Burde være indlysende at en bortvisning kun bør ske efter dokumenteret proces, hvor det involveret barn er blevet inddraget.”

placeholder

 

Børne- og ungdomsborgmester i København, Jesper Christensen, har også længe advokeret for, at elever på privat- og friskoler får styrket deres retssikkerhed:

”Det er for mig helt centralt, at børnenes retssikkerhed er sikret, og de f.eks. ved, at de ikke bliver smidt pludseligt ud af deres skole. En privatskole kan lukke eller et barn kan blive meldt ud med meget kort varsel. Det stiller store krav til folkeskolen, fordi de skal modtage børn fra fri- og privatskoler fra den ene dag til den anden. Jeg ser gerne, at der blev ført øget tilsyn med fri- og privatskolerne, så det kan blive opdaget, hvis skolerne ikke behandler alle børn lige,” sagde Jesper Christensen således til Netavisen Pio sidste år.

Smidt ud med en dags varsel

Dagbladet Information omtaler lørdag et konkret eksempel på en dreng og hans søster, der fik besked på at forlade en privatskole med dags varsel.

Johannes Andersen gik i 9. klasse på en privatskole. I efterårsferien modtog hans forældre et brev fra privatskolen.

I brevet skrev skolebestyrelsens formandskab, at de ikke fandt det muligt at fortsætte samarbejdet med forældrene på grund af manglende tillid. Skolen udmeldte derfor både ham og hans lillesøster med én dags varsel.

Hverken Johannes Andersen eller hans lillesøster blev inddraget eller hørt i den proces, som førte til deres udsmidning.

Både Johannes og lillesøsteren har efterfølgende haft brug for psykologhjælp for at håndtere den pludselige og ufrivillige udsmidning fra privatskolen.

”Jeg var hverken blevet hørt eller informeret, før jeg en dag bare blev smidt ud af min skole – kun et halvt år inden mine sidste eksaminer. Det føltes som et kæmpe svigt. Pludselig skulle jeg forholde mig til skoleskifte, nye venner og lærere. Jeg fik ikke engang lov at sige farvel til min gamle klasse,” siger Johannes Andersen, som i dag er 16 år, til Information.

FFFP skriver på baggrund af eksemplet på twitter:

”Johannes historie taler for sig selv - det er på tide at skærpe lovgivningen på området for at sikre fri- og privatskoleelevernes retssikkerhed. Pt. er det helt konsekvensløst for skolerne at ignorere FNs Børnekonvention.”

placeholder

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce