Undervisningsminister i takkebrev: Forløbet om lærerkonflikten var ”uskønt”

Pernille Rosenkrantz-Theil rækker i et takkebrev hånden frem til landets folkeskolelærere: ”Tillid skal genvindes gennem handling”
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har i dag – på folkeskoleelevernes første skoledag efter sommerferien - sendt et takkebrev ud til landets folkeskolelærere og alle andre ansatte på folkeskolerne.

I brevet rækker Rosenkrantz-Theil hånden ud mod landets folkeskolelærere ved at erkende, at forløbet under skolekonflikten tilbage i 2013 var ”uskønt”.

De danske folkeskolelærere var ude i en benhård konklift i 2013 med arbejdsgiverne i Kommuners Landsforening, som gennem 25 dage lockoutede lærerne. Storkonflikten endte med at den daværende S-R-SF-regering greb ind i konflikten med et lovindgreb:

Forløbet var uskønt, og det kommer ikke til at gentage sig

”Jeg har også som socialdemokratisk undervisningsminister et håb om at kunne genopbygge den tillid, der led et knæk, sidst Socialdemokratiet havde regeringsmagten. Forløbet var uskønt, og det kommer ikke til at gentage sig. Men her ved jeg, at ord ikke rækker. Tillid skal genvindes gennem handling,” skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i sit takkebrev.

Vil gøre op med præstationskulturen

Rosenkrantz-Theil understreger i sit brev, at hun vil arbejde for, at tests og præstationskulturen kommer til at fylde mindre i folkeskolen:

”Der er simpelthen for mange, der føler sig pressede af præstationskulturen og/eller har vanskelige forhold på hjemmefronten. Det er en alvorlig sag, og der er ikke kun én forklaring eller løsning. Men vi kan høre og se på børnene, at en del af presset kommer fra den måde vi har indrettet skolen på. Derfor skal vi se på, om test og præstationskultur kan komme til at fylde mindre i uddannelsessystemet,” skriver undervisningsministeren.

Derfor skal vi se på, om test og præstationskultur kan komme til at fylde mindre i uddannelsessystemet

I en video lagt ud på det sociale medie, Twitter, siger Rosenkrantz-Theil, at ”det præstationssamfund vi har skabt er ”et kæmpeproblem for børnene”. Hun understreger i videoen, at det vigtige ved at gå i skole, er at blive ”et helt menneske”:

placeholder

Rosenkrantz-Theil nævner konkret, at hun og regeringen blandt andet vil ”arbejde for at afskaffe de nationale test i de yngste klasser og uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.”

Riisager ville kun takke privatskolelærerne

I modsætning til undervisningsminister Rosenkrantz-Theil valgte den tidligere undervisningsminister, Merete Riisager (LA) sidste år udelukkende at sende et takkebrev ud til landets privat- og friskolelærere, skoleledere og skolebestyrelser på privat- og friskolerne.

Det afslørede Netavisen Pio den 28. august sidste år.

"Men et mangfoldigt skolesystem kommer ikke af sig selv. Det er resultatet af jeres og engagement. I knokler hver dag for at give vores børn og unge den bedst mulige uddannelse og dannelse og dermed det bedst mulige grundlag for deres videre færd i livet," hed det blandt andet i Merete Riisagers rose-brev til de private grundskoler.

Tre dage efter Netavisen Pio’s artikel meddelte Undervisningsministeriet – via ministeriets presseafdeling - – at ”der er en hilsen på vej til folkeskolerne fra ministeren”, men at takkebrevet til folkeskolerne ”er blevet forsinket, så det endnu ikke er udsendt, selv om det var planen.”

Rose-brevet til privat- og friskolerne vakte sidste år både overraskelse og glæde hos blandt andet formanden Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr:

"Det er første gang ministeren vælger at sende et brev til de frie skolers ledere, lærere og bestyrelser. Det er fint at få at vide, at man set fra ministerens synsvinkel kan se, at vi gør et godt stykke arbejde for grundskolen i Danmark," sagde Suhr til Netavisen Pio. Han glædede sig samtidig over, at ”vi bliver husket”.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce