Efter Pio-artikel: Minister-takkebrev nu også på vej til folkeskoler

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) sendte takkebrev til ansatte og bestyrelser på privatskolerne, men der var intet brev til folkeskolerne
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) sendte – som beskrevet i Netavisen Pio i onsdags- 16. august et varmt takkebrev ud til privat- og friskolernes skoleledelser, lærere og skolebestyrelser – men der var ikke noget takke-brev til landets folkeskoler.

"Jeg vil bruge skolestarten som anledning til at takke jer for den store og vigtige indsats, I hver dag yder til gavn for jeres elever," skriver ministeren blandt andet i sit takkebrev til de private skoler i Danmark.

"Men et mangfoldigt skolesystem kommer ikke af sig selv. Det er resultatet af jeres og engagement. I knokler hver dag for at give vores børn og unge den bedst mulige uddannelse og dannelse og dermed det bedst mulige grundlag for deres videre færd i livet," lyder det videre i ministerens rose-brev til de private grundskoler.

Netavisen Pio har i forlængelse af artiklen spurgt undervisningsminister Merete Riisager, hvorfor hun har valgt at sende et takkebrev til privatskolerne, men ikke til folkeskolerne.

Ministeren har ikke svaret Netavisen Pio. I stedet har ministeriets presseafdeling – på ministeriets vegne – svaret, at ”der er en hilsen på vej til folkeskolerne fra ministeren”, men at takke-brevet til folkeskolerne ”er blevet forsinket, så det endnu ikke er udsendt, selv om det var planen.”

Her er ministeriets fulde svar til Netavisen Pio: 

Undervisningsministeriet oplyser, at der er en hilsen på vej til folkeskolerne fra ministeren

”Undervisningsministeriet oplyser, at der er en hilsen på vej til folkeskolerne fra ministeren. Brevet er dog blevet forsinket, så det er endnu ikke sendt, selv om det var planen, at det skulle sendes i forbindelse med skolestart tidligere på måneden. Sidste år modtog lærere, skolebestyrelser, skoleledelser og pædagoger i folkeskolen også en skolestartshilsen fra ministeren, ligesom også kommunernes Børne- og ungeudvalg fik et ministerbrev.”

Glæde hos de private
Rose-brevet fra ministeren til de private grundskoler i Danmark er modtaget med glæde og begejstring. 

"Det er første gang ministeren vælger at sende et brev til de frie skolers ledere, lærere og bestyrelser. Det er fint at få at vide, at man set fra ministerens synsvinkel kan se, at vi gør et godt stykke arbejde for grundskolen i Danmark," udtalte formanden for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, til Netavisen Pio i onsdags. Han glædede sig over, at ”vi bliver husket”.

Samme toner lød fra formanden for Frie Solers Lærerforening, Uffe Rostrup:

"Jeg tror, hun har sendt brevet for at betrygge os private i, at vores frihed ikke er truet. Men det er jeg nu ikke sikker på, at jeg tager for gode varer. Men jeg hilser det selvfølgelig super velkommen, at hun roser lærerne, ledelserne og skolerne. Det tager jeg ad notam. Det er super positivt."

Han fandt det dog ”dybt uheldigt”, at ministeren ikke samtidigt sendte et lignende takkebrev til landets folkeskoler:

"Det er da dybt uheldigt, at hun ikke roser folkeskolen. Men så vidt jeg husker, så modtog folkeskolen et rosende brev fra ministeren sidste år," siger Uffe Rostrup til Netavisen Pio.

Men nu er der altså så – alligevel – et takke-brev på vej til folkeskolerne.

”Fundamentet for sammenhængskraften”
Den socialdemokratiske undervisningsordfører, Annette Lind (S), siger om ministerens solo-rose-brev til de private skoler:

Hun sætter privatskolerne før folkeskolen

”Brevet er et godt eksempel på ministerens politiske prioriteringer. Hun sætter privatskolerne før folkeskolen. Det har vi set med de tre seneste finanslove, hvor de private skoler har fået flere penge, mens der skal skæres ned i landets kommuner og dermed på folkeskolerne. En udvikling, som Liberal Alliance bare vil fortsætte,” siger Lind til Netavisen Pio.

”I Socialdemokratiet har vi intet imod fri- og privatskoler. De er en del af den danske skoletradition, og det kan være sundt med et pædagogisk alternativ til folkeskolen. Men vores prioritering er en anden end regeringens. Vi vil altid sætte folkeskolen først. Fordi den er fundamentet for sammenhængskraften. Og for at give alle børn en fair chance. Derfor har vi også brug for en ny regering og en ny undervisningsminister, der vil have folkeskolen som første prioritet,” siger Annette Lind.

Regeringen har siden 2015 øget statstilskuddet til privatskolerne med 325 millioner kroner - og sat den såkaldte koblingsprocent, der regulerer støtten til privatskolerne, op fra 71 til nu 76 procent.

Undervisningsminister Merete Riisager har udtalt, at hun og Liberal Alliance gerne ser statsstøtten til privat- og friskolerne sat endnu højere op. Hun og hendes parti ønsker således koblingsprocenten sat op til 80 procent.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce