Regeringen i dialog med fem-ti lande om modtagecenter

Etiopien, Tunesien og Rwanda er tilsyneladende blandt de lande, der er i spil til at huse et dansk modtagecenter for spontane asylansøgere
Foto: Rwandas ministerium for udenrigsanliggender og internationalt samarbejde
Mattias Tesfaye og Flemming Møller Mortensen under underskriftsceremonien i Rwanda
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye oplyser tirsdag, at regeringen er i dialog med fem til ti lande om at oprettelse af et modtagecenter for personer, der ønsker asyl i Danmark.

Tesfaye ønsker pt. ikke at kaste lys over, hvilke lande, der er tale om, men ifølge Jyllands-Posten er Etiopien et af landene. Og Tunesien er sandsynligvis et andet.

Jyllands-Posten bygger sin antagelse på aktindsigt i den nye særlige migant-ambassadørs rejseaktiviteter og udgiftsbilag.

Akterne viser, at migrantambassdør Anders Tang Friborg, der i september blev udnævnt til posten, sammen med en række danske embedsmænd besøgte Etiopien i oktober.

Etiopiens udenrigsministerium lagde 22. oktober billeder fra Anders Tang Friborgs  besøg på Twitter.

placeholder

 

Af tweet-teksten fremgår, at mødet blandt andet handlede om “beskyttelse af migranters menneskerettigheder, håndtering af menneskehandel og samarbejde om kapacitetsopbygning”.

Men forhandlingerne omhandlede også - ifølge Jyllands-Posten - den danske regerings “ambition om eksternalisering af asylbehandlingen" (Altså at den danske behandling af spontane asylansøgere skal foregå et andet sted end i Danmark og inden for EU).

30. november fløj Anders Tang Friborg til Tunesiens hovedstad, Tunis, på en tre dage lang arbejdstur. Flere af Tunesien-papirerne er aktiveret under ROHA, en forkortelse for planen om et modtagecenter i udlandet uden for EU.

Minister-rejse til Rwanda

Onsdag har Udenrigsministeriet offentliggjort ordlyden af to rammeaftaler indgået mellem den danske regering og det østafrikanske land, Rwanda, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) besøgte i sidste uge.

Det er den danske regerings vision, at behandlingen af asylansøgere bør finde sted uden for EU

“Det er den danske regerings vision, at behandlingen af asylansøgere bør finde sted uden for EU med det formål at bryde den negative incitamentstruktur i det nuværende asylsystem,” hedder det blandt andet i rammeaftalen.

Det nævnes, at Danmark og Rwanda kan samarbejde om efterforskning af immigrationssager, hjemsendelse og repatrieringer, administration af asylsager, bekæmpelse af menneskesmugling, terrorisme, forsøg på at stoppe falske dokumenter og om støtte eksisterende programmer for asylansøgere i Rwanda.

Det fremgår, at det er Danmark, der skal finansiere samarbejdet om disse ting.

Det fremgår desuden af aftalerne, at Danmark kan bidrage med teknisk assistance til Rwanda i form af udstyr, håndtering af id-kontrol og registrering af biometrisk karakter, herunder fingeraftryk.

Samlet betyder det, at de tre nævnte lande - Etiopien, Tunesien og Rwanda - må være blandt de lande, som Danmark i øjeblikket er i dialog med om oprettelse af et muligt modtagecenter for asylbehandling af personer, som spontant søger asyl i Danmark.

Om det nye mulige asylbehandlingssystem, hvor asylsøgere under deres asylsags behandling ikke længere skal opholde sig i asyllejre i Danmark, understreger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at asylsøgere ikke har krav på at opholde sig i en velfærdsstat mens deres asylsag bliver behandlet.

Regeringen vil indgå partnerskaber

Mattias Tesfaye oplyste tirsdag til Ritzau ifølge Jyllands-Posten, at det land, der eventuelt skal huse et dansk modtagecenter for spontane asylansøgere, er et “land hvor menneskerettighederne er garanteret”:

“Så det skal vi kunne sikre og monitorere. Vi kan ikke eksportere ud af vores juridiske ansvar.”

Tesfaye forestiller sig, at Danmark indgår et partnerskab med et land, der er villig til at huse et modtagecenter. I partnerskabet indgår, at Danmark investerer i landet:

Det skal være et ægte partnerskab

“Det er mere investeringer, hjælp til grøn omstilling eller udviklingsbistand til at opbygge deres samfund. Det er ikke et spørgsmål om, at Danmark går til baglommen, betaler en masse penge, og så har vi ingen problemer. Det skal være et ægte partnerskab med et andet land, hvor vi også hjælper dem med deres problemer.”

Samarbejdsaftaler med Rwanda

 

Minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besøgte i sidste uge Rwanda for at styrke det gode bilaterale forhold, som Danmark og Rwanda har opbygget i løbet af de seneste år.

Under de to ministres besøg blev Danmark og Rwanda enige om at indgå to samarbejdsaftaler, som udtrykker gensidig interesse i et tættere asyl- og migrationssamarbejde og om øgede politiske konsultationer om udviklingssamarbejde. Der er ikke tale om forpligtende aftaler, men de udgør en fælles ramme for det fremtidige samarbejde. De to regeringer vil bruge det næste stykke tid på at drøfte konkrete områder, hvor samarbejdet kan styrkes. 

Danmark og Rwanda er nu enige om at offentliggøre begge samarbejdsaftaler.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er virkelig glædeligt, at virkeligheden er gået op for Socialdemokratiet.
En ny generation er kommet til, der er kun få tilbage af de gamle 'beton' socialdemokrater i folketinget.

For danskernes (de etniske) skyld håber jeg, at den nye taktik og strategi er vedvarende.

Der er vel ikke noget overraskende i de lande, der nævnes her. Forhåbentlig vil andre EU-lande lave lignende ordninger eller tilslutte sig den danske, hvis det bliver muligt. Det vil under alle omstændigheder nok være bedst ikke at lægge alle sine æg i samme kurv.

Rhwanda er et land der har fordele og ulemper, men de overholder de aftaler der indgåes. Lidt pudsigt, men nok også forudsigeligt er det at høre de blås misundelse over at ting lykkes for S. Negative Markus Knuth til morgen, kaldte det Bluff. Men han vil stemme for det, hvis det bliver aktuelt, hvad meget tyder på, juraen skal blot være i orden. Der stemmes om det i dag i FT. Først var det Bjarne pension, det er bluff lød det fra Løkke, men det er gennemført. Nu modtagecenter i lande uden for EU ved samarbejde. Pludselig er det et problem at vi som lovet modtager kvoteflygtninge, 200, senere nok 500,som er max, hvad er helt rimeligt. De tilløbere K har fået i Khader, Knuth, Bager, er ikke til gavn for de konservative.

S regeringen får gennemført deres løfter stille og roligt til stor misundelse for de blå

Annonce