Annonce

Regeringen vil gøre Danmark grønnere med skattelettelser

"Det her handler ikke bare om at gøre noget dyrere," lyder det fra klimaministeren om nyt klimaudspil. Støttepartierne efterlyser dog netop en CO2-afgift
Det er guleroden - og ikke pisken - som regeringen i første omgang finder frem i forsøget på at tage endnu et skridt på vejen mod målet om reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

“Det her handler ikke bare om at gøre noget dyrere,” lød det således fra klimaminister Dan Jørgensen (S), da han mandag, sammen med skatteminister Morten Bødskov (S), præsenterede regeringens udspil "Grøn skattereform #1 - På vej mod et grønnere Danmark." Et udspil som via ændringer af skatter og afgifter skal reducere udledningen af drivhusgasserne.

En meget dansk måde at gøre det på

 

“Det handler om at gøre det nemmere at producere grønt. Det er en meget dansk måde at gøre det på.”

placeholder

Regeringen foreslår nemlig at mindske erhvervslivets udgifter med 5,2 milliarder kroner i perioden 2021 til 2025, mens afgifterne på samme tid står til at stige med 715 millioner kroner.

“Grøn kickstart”

Mens Dan Jørgensen beskriver udspillet som en “kombination af pisk og gulerod”, taler Morten Bødskov om en “grøn kickstart”.

"Det, regeringen præsenterer i dag, er en grøn kickstart, der både skal skabe flere arbejdspladser, men også bevæge os i retning mod et mere grønt Danmark," sagde skatteministeren på pressemødet.

Der er ganske vist ikke krav om, at erhvervslivets investeringer skal være grønne. Men tanken er, at firmaer og virksomheder får tid til at foretage energiinvesteringer nu og her, så deres regning ikke bliver helt så stor, når de øgede energiafgifter rammer senere.

Blandt andet foreslår regeringen at øge erhvervslivets mulighed for at få fradrag for investeringer i maskiner eller nye it-systemer.

Firmaer og virksomheder skal dog stadig betale en højere afgifter for brugen af fossile brændsler. Regeringen foreslår, at energiafgifterne for henholdsvis industri, landbrug og andre erhverv i alt skal stige med de 715 millioner kroner frem mod 2025. Forhøjelsen skal indfases gradvist fra 2023.

Ingen CO2-afgift

Regeringens udspil giver en CO2-reduktion på 0,5 millioner ton i 2025, så der skal stadig reduceres med yderligere 16 millioner ton for at nå i mål med de 70 procent.

Af samme årsag har blandt andre Klimarådet anbefalet at indføre en ensartet CO2-afgift. En bred politisk aftale fra juni forpligter da også regeringen til, at dens oplæg til skattereformen skulle indeholde “modeller for grundlæggende justeringer af energiafgiftsbeskatningen, der indebærer en ensartet CO2e-afgift, som udgangspunkt med regulering af alle branchers og sektorers klimagasudledninger (CO2e), og ændringer i det nuværende energi- og CO2e–afgiftssystem, der på det kortere sigte trækker i retning af en mere ensartet CO2e-beskatning.”

Co2e er en samlende betegnelse for hvad udledningen af drivhusgasser svarer til omregnet til Co2. Klimaaftalen blev indgået med alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige.

Fremtidsudsigt

Ifølge Morten Bødskov er en sådan ensartet CO2-afgift fravalgt, fordi "der er store dele af dansk erhvervsliv, hvor vi ikke aner, hvad vi skulle beskatte ud fra."

“Vi bliver nødt til at tage det på den kloge måde, og det er det, regeringen lægger op til,” lød det fra skatteministeren på pressemødet.

Målet er dog at nå dertil, og det er alene netop fase et, der nu bliver præsenteret. Når det er sket i de kommende år, vil partierne kunne tage en ny diskussion om at indføre en samlet CO2-afgift.

Vi bevæger os i den retning

“Hvornår det helt eksakt bliver er svært at sige,” fortalte Morten Bødskov. “Men sporene er lagt, og vi bevæger os i den retning. Så jeg forventer, at vi inden for få år vil have den diskussion.”

Støttepartier kritiserer

Regeringens støttepartier efterlyser dog netop en CO2-afgift.

“Den grønne skattereform skal være grønnere!,” skriver SF’s klimaordfører, Signe Munk, på Twitter. “Højere energiafgifter er et første skridt, men vi har også brug for en ensartet og højere CO2-afgift. Og når virksomhederne får støtte til omstillingen, skal vi også stille grønne modkrav!”

placeholder

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, advarer endda om, at skatteforslaget risikerer at øge CO2-udslippet.

Ingen dokumentation

“Der står ‘grøn’ 40 gange regeringens udspil til en grøn skattereform,” skriver Mai Villadsen på Twitter. “Til gengæld indeholder udspillet ingen dokumentation for, hvordan afgiftsændringerne og skattelettelser til erhvervslivet skulle bringe os tættere på 70%. Risikerer udspillet at øge udledningerne?”

placeholder
 

Hvilket De Radikales klimaordfører, Ruben Kidde, kun kan gentage.

“Vær ikke overrasket, hvis jeg gentager behovet for en “HØJ ENSARTET CO2-AFGIFT frem mod 2030” flere gange,” skriver Ruben Kidde på Twitter.

placeholder

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce