Regeringens energipolitik risikerer at tabe lovende teknologier på gulvet

Danmarks energipolitik er bundet op om en massiv udbygning af elnettet, der medfører en række udfordringer. Frem for at lægge alle æg i én kurv, bør regeringen anvende en bredere tilgang til den grønne omstilling. Det skriver Karsten Schibsbye, stifter og direktør i ShipTown i dette debatindlæg.
Foto: Colourbox
I udlandet er billedet af de enorme vindmøller til lands og til vands et særpræget kendetegn, for måden vi producerer energi på i Danmark, og vi ynder at fortælle omverdenen historien om Danmark som grønt foregangsland.

Produktionen af vedvarende energi er på nuværende tidspunkt bare ikke udbygget nok til at dække det danske forbrug, og derfor er vi i høj grad stadig afhængige af fossile brændstoffer.

Og der er desværre flere udfordringer forbundet med de nuværende planer om at udbygge mængden af vedvarende energi i Danmark.

Hvad gør vi, når vinden ikke blæser?

Er der eksempelvis vindstille eller overskyet, producerer vindmøller og solceller ikke nok strøm, og det kan derfor blive nødvendigt at benytte strøm fra fossile energikilder for at dække energibehovet.

Ligeledes indstilles driften af vindmøllerne ved tilfælde af kraftig blæst for at undgå en overbelastning af elnettet.

Der findes allerede løsninger på udfordringen med at udnytte den vedvarende energi

Det kan lyde helt hen i vejret, men den manglende mulighed for at lagre og dermed gemme den strøm, der bliver produceret, understreger udfordringen i at sikre en pålidelig forsyning af energi hele døgnet rundt - også under forhold uden sol eller vind.

Der findes allerede løsninger på udfordringen med at udnytte den vedvarende energi, som er langt mere effektive og endda billigere end den nuværende tilgang, hvor elnettet vil skulle udbygges for et trecifret milliardbeløb, for at kunne tilkoble de nye vind- og solcelleparker, der skal bygges i fremtiden.

Hvorfor ikke udnytte dem?

Udnyt brintens potentialer – og få en flad og stabil elpris

I USA har regeringen med præsident Joe Biden i spidsen netop afsat omkring 50 milliarder kroner til udvikling af den amerikanske brintinfrastruktur, der skal bidrage til at styrke den amerikanske energisikkerhed.

Her anerkendes det grønne potentiale, som brinten tilbyder, og som vi desværre er langt fra at udnytte i Danmark.

Sammenlignet med den nuværende løsning, hvor strømmen flyttes via elnettet, har brinttransport et mindre energitab og mulighed for lagring.

Ved at konvertere den vedvarende energi til brint, er det muligt at transportere energien via rør, som vi kender det fra naturgas.

Der kan altså opbygges lagre med energi til flere uger, hvilket vil gøre det muligt at få en flad, stabil elpris

Transporten af brint i rør medfører desuden den fordel, at det vil være muligt at lagre brinten i rørene samt i underjordiske kaverner, og dermed stadig have adgang til energi i perioder, hvor der ikke produceres ny vedvarende energi.

Der kan altså opbygges lagre med energi til flere uger, hvilket vil gøre det muligt at få en flad, stabil elpris.

Selvom det også vil kræve investeringer at udbygge de nuværende rørsystemer, viser indledende beregninger at udgifterne forbundet hertil er markant lavere sammenlignet med en udbygning af elnettet.

Danske teknologier viser vejen – mulighederne skal gribes

En ny analyse af COWI og Brinckmann peger på, at det vil være muligt at skære 20-30 milliarder kroner af Energiø Nordsøens nuværende omkostninger, hvis den vedvarende energi omdannes til brint lokalt på energiøen.

Også Dansk Industri har meldt sig ind i debatten, og efterspørger politiske investeringer i brint. Den grønne omstilling er tæt på at blive realiseret og flere danske virksomheder tilbyder løsninger til grøn omstilling – nu skal de bare gribes.

Klar anbefaling til regeringen

En ny dansk teknologi udviklet af ShipTown – Direct Air Capture Fuel Cell (DAC-FC) – har potentiale til at producere strøm mere effektivt, samtidig med at der indfanges CO2.

Det vil altså sige, at jo mere strøm, varme og vand der produceres, jo mere CO2 indfanges der.

Dette kan i manges øre lyde som lidt af en røverhistorie, da der ved traditionel energiproduktion udledes CO2, men DAC-FC-teknologien gør dette muligt.

Der bør fra politisk side målrettes økonomiske midler til at investere i udviklingen af dansk brint-infrastruktur

Det er den slags løsninger, vi bør investere i, hvis vi vil opnå vores klimaambitioner. Det kræver dog at regeringen anerkender de potentialer, der ligger i eksempelvis brint.

Klimarådet har allerede advaret om, at Danmarks mål i 2025 bliver svære at indfri, og der er derfor behov for politisk handling og investeringer – og hellere i dag end i morgen.

Jeg vil derfor slutte af med at dele min klare anbefaling til regeringen: Der bør fra politisk side målrettes økonomiske midler til at investere i udviklingen af dansk brint-infrastruktur.

Kombineret med nye teknologier – såsom DAC-FC – vil dette muliggøre bæredygtig energiproduktion, samtidig med at der indfanges CO2 fra luften.

Og dermed kan røverhistorien blive virkelighed.

Stifter og direktør i ShipTown.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Mørkeblå-mette er sgu da ligeglad....

Det eneste der står i hendes mørke sind, er FLERE PENGE TIL MILITÆRET OG UKRAINE.

Så skider hun højt og flot på velfærd for danskerne og miljøet.🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

I få tilbageblevne socialdemokrater (eller VENSTRE-folk) i er sgu til grin, men i fatter det nok ikke.😢😢😢

Ja mette er kun til hovsaløsninger, det så vi jo også med minksagen. Svære stratetiske opgaver magter hun ikke.

Annonce