Slåskampen om uddannelse ødelægger unges muligheder

Vi skal have styrket fagligheden og vi skal have en geografisk rimelig fordeling af uddannelserne. Det håber jeg at vores Regering vil stå i spidsen for.
Vores regering har lige landet en fantastisk finanslov, der kom ovenpå en god aftale mellem KL og Regionerne. De prioriteringer og investeringer regeringen laver, varmer mit kommunalpolitiske hjerte rigtig meget.

Jeg har dog en bøn ud fra en langsigtet bekymring, som jeg håber vores regering vil tage sig af, nemlig en fornuftig og klog uddannelsespolitik.

Borgerkrig i uddannelsesdebatten

Nærmest alle medlemmer af diverse studenterorganisationer på universiteterne kunne ikke få armene ned over afskaffelsen af uddannelsesloftet eller videreførelsen af det ekstraordinære løft af taxametertilskuddet i Finansloven. Samtidig stod skuffede fagligt aktive og ønskede flere penge til erhvervsuddannelserne, og de forskellige pædagogiske uddannelser kæmper mod hinanden om hvem af dem, der er skal prioriteres højest når vi skal til at implementere minimumnormeringerne.

På kryds og tværs slås man om, hvem der skaber mest værdi for samfundet

Jeg er virkelig bekymret for den udvikling vi oplever på tværs af fagligheder i Uddannelses Danmark. På kryds og tværs slås man om, hvem der skaber mest værdi for samfundet, hvem der er mest nødvendige og hvem der har fået skåret mest ned i kvaliteten. Jeg mener at alt for mange argumenter er udtømte og misbrugt i uddannelsesdebatten mellem fagligheder.

Samtidig oplever vi mindre provinsbyer, hvor man nærmest kun kan tage en STX efter 10. klasse, medmindre unge køber en bil eller kan få offentlig transport til større byer.

Geografisk skævvridning

Jeg mener både der er en stor faglig skævvridning i Danmarks uddannelsespolitik, men der er i lige så høj grad en stor geografisk skævvridning.

Jeg savner simpelthen sådan at vi tager en alvorsnak i Danmark om, hvilket uddannelsessystem vi vil have. Jeg synes ikke det er rimeligt, at din bopæl har så stor indflydelse på dine uddannelsesmuligheder, som det er i dag.

Jeg savner simpelthen sådan at vi tager en alvorsnak om, hvilket uddannelsessystem vi vil have

Udover en vision og ambition for, hvordan vi vil udvikle og udbyde vores uddannelsessystem, så bliver vi nødt til at se på finansieringen. Alt for meget af vores uddannelsespolitik er bundet op på underlige puljer, ekstra tilskud og udvidelser af tilfældige rammer. Ofte er puljerne og ekstra tilskud oprettet som plastre på forskellige sår. Der er ikke en egentlig gennemtænkt og ensartethed i, hvordan vi finansierer uddannelser i Danmark.

Lige nu lider skoler som Nyborg Gymnasium, Lemvig, Struer og Ribe fordi man mister et særligt finansieringstilskud de fik i forbindelse med, at de fusionerede forskellige ungdomsuddannelser sammen. Det er uddannelsesinstitutioner, der har sikret forskellige ungdomsuddannelsestilbud i provinsbyer. Men på baggrund af uigennemtænkte tilskudsregler, rammes de endnu engang på kvaliteten og muligheden for at udbyde gode uddannelsestilbud.

På bundlinjen havde det måske været smartere at udlade de store fusioner, men for de unge i nærområderne så er en fælles ungdomsuddannelsesinstitution nok det klogeste.

Flere og bedre tilbud på samme adresse

Jeg mener ikke at man i alle provinsbyer skal kunne uddanne sig til både smed, skolelærer og i statskundskab. Men jeg mener at vi som minimum skal tilbyde forskellige ungdomsuddannelser i langt flere byer end i dag og jeg ser en gevinst i, at der er flere forskellige uddannelsestilbud på den samme adresse.

Hvis du vælger forkert, så skal du ikke bruge en time i bus for at finde en anden ungdomsuddannelse, så går du bare ned af gangen og ind ad en anden dør.

Vi skal have en geografisk rimelig fordeling af muligheder

Det kræver at vores Regering tør tage et opgør med finansieringen og rammerne for udviklingen af uddannelsestilbud i Danmark. Vi skal have styrket fagligheden og vi skal have en geografisk rimelig fordeling af muligheder. Det håber jeg at vores Regering vil stå i spidsen for.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Byrådsmedlem (S) i Nyborg Kommune


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce