Tag nu opdragelsen alvorligt

To elever i hver skoleklasse oplever mobning. Rigtig meget af det lever på de sociale medier, men hvad kan skolerne gøre og hvad er forældre-ansvaret?
I dag sidder der omkring to børn i hver eneste danske skoleklasse, som jævnligt oplever mobning. Over tusind unge mennesker er lige nu sigtet for at dele nøgenbilleder af en 15-årig pige. Og i starten af året oplivede socialminister Mai Mercado “Opdragelsesdebatten” i Danmark.

Der er tre af de ting, som jeg mener er relevant, når vi snakker om, hvordan vores børn i folkeskolen har det i dag.

Oprør fra en pige i 7. klasse
Første gang jeg skrev et læserbrev var, da jeg gik i 7. klasse på Ørbæk Skole. Sammen med to af mine veninder skrev vi et indlæg, hvor vi fortalte, hvordan vores kammerat blev mobbet, banket og forfulgt af nogle af drengene på vores skole, og om hvordan vi følte en afmagt, fordi vi ikke kunne se nogle konsekvenser overfor de folk, der mobbede. I sidste uge var det ti år siden at jeg skrev det indlæg.

I dag ligger medier som Facebook, Instagram og Snapchat platform til rigtig meget mobning.

Når jeg ti år efter læser mit indlæg, kan jeg langt hen ad vejen se, at de samme ting stadig sker i landets skoler i dag. Men en ny faktor er kommet ind. De sociale medier. I dag ligger medier som Facebook, Instagram og Snapchat platform til rigtig meget mobning.

Men hvis ansvar er det, at cirka to elever i hver skoleklasse oplever mobning, hvor rigtig meget af det foregår på de sociale medier? Kan skolen blande sig, når børn uden for skoletiden deler billeder af hinanden, skriver hadebeskeder om hinanden og ikke mindst hænger hinanden ud?

Socialdemokratiet er savnet i opdragelsesdebatten
Her kommer opdragelsesdebatten især ind i billedet. Det er nemlig en relevant og vigtig debat. Men, jeg er ikke helt enig i socialminister Mai Mercados præmis om at være ligeglad med, hvilken opdragelse børn har, så længe børn har en.

Jeg savner Socialdemokratiet i den her debat.

Vores forældre har og skal have det øverste ansvar for deres børn. Men vores folkeskoler skal være et sted for dannelse, og derfor skal vores folkeskoler være meget mere forebyggende og også konsekvente, når vi snakker mobning, uanset om det er bank i frikvarteret eller hadebeskeder på de sociale medier.

Jeg savner Socialdemokratiet i den her debat.

Socialdemokratiet burde være de mest aktive i en debat om, hvordan vi sikrer, at vores børn har et godt udgangspunkt i livet.

Muligheden for at være en god samfundsborger
Opdragelsen er med til at sikre, at man bliver gode og aktive samfundsborgere. Socialdemokratiet har altid været dem, der er bedst til at sørge for, at alle får muligheden for at være gode og aktive samfundsborgere. Derfor har vi også et enormt ansvar for at gå aktivt ind i “Opdragelsesdebatten”.

Det håber jeg, at vores folketingspolitikere vil gøre, men også vores lokalpolitikere som hver dag sidder og træffer beslutninger om hvordan vores folkeskoler skal indrettes lokalt.

Sonja Marie Jensen er byrådsmedlem i Nyborg Kommune for Socialdemokratiet.

Dagens Pioklumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Byrådsmedlem (S) i Nyborg Kommune


Kommentarer fra Facebook